Identitetsbekreftelse for kjøp av krypto med kreditt- / debetkort
Binance
2021-06-08 05:48
For å sikre en stabil og kompatibel fiat-gateway, må brukere som kjøper krypto med kreditt- og debetkort fullføre en Identitetsbekreftelse . Brukere som allerede har fullført identitetsbekreftelse for Binance-kontoen, vil kunne fortsette å kjøpe krypto uten at ytterligere informasjon kreves. Brukere som er pålagt å oppgi ekstra informasjon, blir bedt om dette neste gang de prøver å foreta et kryptokjøp med et kreditt- eller debetkort.
Hvert identitetsbekreftelsesnivå fullført vil gi økte transaksjonsgrenser som listet opp nedenfor. Alle transaksjonsgrenser er fastsatt til verdien av Euro (€) uavhengig av hvilken fiat-valuta som brukes, og vil derfor variere litt i andre fiat-valutaer i henhold til valutakurser.
Grunnleggende informasjon
Denne bekreftelsen krever brukerens navn, adresse og fødselsdato.
Brukere må fullføre identitetsbekreftelsen for grunnleggende informasjon for å fortsette og få en transaksjonsgrense på EUR 300.
Identitet og ansiktsbekreftelse
  • Transaksjonsgrense: EUR 5000 / dag.
Dette verifiseringsnivået vil kreve en kopi av en gyldig bilde-ID og at en tar en selfie for å bevise identiteten. Ansiktsbekreftelse vil kreve en smarttelefon med Binance-appen installert, eller en PC/Mac med et webkamera.
For hjelp med å fullføre identitetsbekreftelse, se guiden på hvordan du fullfører identitetsbekreftelse .
Adresseverifisering
  • Transaksjonsgrense: EUR 50 000 / dag.
For å øke grensen, må du fullføre I dentitetsbekreftelse og A dressebekreftelse (bevis på adresse).
Hvis du vil øke den daglige grensen til høyere enn EUR 50 000 / dag, kan du kontakte kundestøtte .