Nybegynnerveiledning for terminvarehandel (Web)

Binance
2021-07-19 06:04
Klikk på denne videoen for å lære hvordan du begynner med terminvarehandel på Binance Web
I terminvarehandel kan du delta i markedsbevegelser og oppnå fortjeneste ved å gå long eller short på en terminvarekontrakt.
Ved å gå long kjøper en handler en terminvarekontrakt med forventning om at den vil øke i verdi i fremtiden.
Omvendt selger handleren en terminvarekontrakt for å gå short ved å satse på at prisene vil falle i fremtiden.
På Binance terminvareplattformen kan du gå long eller short med gjeldsgrad for å redusere risikoen eller søke fortjeneste i ustabile markeder. Følg disse trinnene for å begynne å handle på Binance terminvareplattformen:
  1. Sett USDT, BUSD inn på USDⓈ-M terminvarekontoen som margin, og andre mynter, f.eks. BTC inn i COIN-M terminvarer som margin
  2. Velg gjeldsgradsnivået i henhold til dine preferanser
  3. Velg riktig ordretype (kjøp eller selg)
  4. Angi antall kontrakter du ønsker å eie
Her er et eksempel på hvordan du kan oppnå fortjeneste ved å gå long eller short på en terminvarekontrakt:
Gå long på BTCUSDT:

Gå short på BTCUSDT:
I spot-markeder kan handlere bare oppnå fortjeneste når verdien på en ressurs stiger. I kontrast kan du gjennom terminvarekontrakter oppnå fortjeneste på begge måter siden verdien på en ressurs stiger eller faller.

Slik beregner du urealisert PNL og ROE%

USDⓈ-M terminvare-kontrakter
  • Brukere velger markpris som prisgrunnlag:
Urealisert PNL = posisjonsstørrelse * ordreretning * (markpris - inngangspris )
ROE% =Urealisert PNL i USDT / inngangsmargin = ( ( markpris - inngangspris ) * ordreretning * størrelse ) / (posisjon_beløp * kontrakt_multiplikator * markpris* IMR)
*IMR= 1/gjeldsgrad
  • Brukere velger siste pris som prisgrunnlag:
Urealisert PNL = posisjonsstørrelse * ordreretning * (siste pris - inngangspris )
ROE% =Urealisert PNL i USDT / inngangsmargin = ( ( siste pris - inngangspris ) * ordreretning * størrelse ) / (posisjon_beløp * kontrakt_multiplikator * markpris* IMR)
ordreretning: 1 for long ordre; -1 for short ordre
COIN-M terminvarekontrakter
  • Brukere velger markpris som prisgrunnlag:
Urealisert PNL = posisjonsstørrelse * kontrakt_multiplikator * ordreretning * (1 / inngangspris - 1 / markpris)
ROE% = Urealisert PNL * markpris / abs(størrelse) * kontrakt_multiplikator * IMR
  • Brukere velger siste pris som prisgrunnlag:
Urealisert PNL = posisjonsstørrelse * kontrakt_multiplikator * ordreretning * (1 / inngangspris - 1 / siste pris)
ROE% = Urealisert PNL * markpris / abs(størrelse) * kontrakt_multiplikator * IMR
For flere opplysninger kan du klikke på lenken for å utforske mer: