Slik foretar du interne overføringer på Binance

Binance
2021-06-03 06:31
Med den interne overføringsfunksjonen kan du sende midler mellom to Binance-kontoer. Krediteringen skjer umiddelbart, og du trenger ikke å betale eventuelle transaksjonsgebyrer.
1. Logg deg på Binance-kontoen og klikk på [Lommebok] - [Fiat og Spot].
2. Klikk på [Uttak].
3. Velg mynten du vil ta ut.
4. Deretter skriver du inn den andre Binance-brukerens mottakeradresse, eller velger fra adresseboklisten.
5. Velg nettverket. Forsikre deg om at nettverket samsvarer med adressene nettverket har angitt for å unngå tap av uttak.
6. Oppgi beløpet som skal overføres. Nettverksgebyret vil nå fremkomme på skjermen. Vær oppmerksom på atnettverksgebyret bare blir belastet på uttak til ikke-Binance-adresser. Hvis mottakeradressen er korrekt og tilhører en Binance-konto, vil ikke nettverksgebyret bli trukket. Mottakerkontoen vil få beløpet angitt som [Motta beløp].
Du kan holde markøren over [i] og klikke på [Endre] for å velge kontoen uttaksgebyrene skal returneres til. Det kan enten returneres til uttakskontoen eller til mottakerkontoen.
Vær oppmerksom på at dersom du velger [Blokkjede-overføring], vil midlene dine bli overført til mottakers adresse via blokkjede, og du må betale nettverksgebyrene for uttaket ditt.
*Merk: Gebyrfritak og øyeblikkelig ankomst av midler gjelder bare når mottakeradressen også tilhører en Binance-konto. Sørg for at adressen er korrekt og tilhører en Binance-konto.
Hvis systemet oppdager at du tar ut en mynt som krever et notat, vil notatfeltet også være obligatorisk. I et slikt tilfelle vil du ikke kunne ta ut uten å oppgi et notat; oppgi riktig notat, ellers vil midlene kunne gå tapt.
7. Klikk på [Send inn]og du blir omdirigert for å fullføre 2FA-sikkerhetsverifiseringen for denne transaksjonen. Dobbeltsjekk uttakstoken, beløp og adresse før du klikker på [Send inn].
8. Etter et vellykket uttak, kan du gå tilbake til [Lommebok] - [Fiat og Spot] - [Innskudds-/uttakshistorikk] for å kontrollere overføringsstatusen.
Vær oppmerksom på at det ikke blir opprettet en TxID for interne overføringer innenfor Binance. TxID-feltet vises som [Intern overføring] og vil vise en [Intern overførings-ID] for dette uttaket. Hvis det oppstår problemer med denne transaksjoen, kan du oppgi ID-en til Binance Support for å få hjelp.
9. Mottakeren (en annen Binance-bruker) vil motta dette innskuddet øyeblikkelig. De kan finne posten i [Transaksjonshistorikk] - [Innskudd]. Transaksjonen vil bli merket som [Intern overføring], med den samme [Intern overførings-ID] i TxID-feltet.