Exchange
Blockchain en cryptobeurs
Academy
Blockchain- en crypto-onderwijs
Broker
Handelsterminal oplossingen
Charity
Charity
Cloud
Beursoplossingen voor bedrijven
DEX
Snelle en veilige gedecentraliseerde beurs voor digitale activa
Labs
Incubator voor top blockchainprojecten
Launchpad
Token-lanceerplatform
Research
Analyses en rapporten van institutioneel niveau
Trust Wallet
De officiële cryptowallet van Binance
Crypto kopen
Markten
Converteren
De eenvoudigste manier om te handelen
Klassiek
Eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface
Geavanceerd
Volledige toegang tot alle handelstools
Marge
Verhoog je winst door gebruik te maken van een hefboomwerking
P2P
Bankoverschrijving en meer dan 100 andere betaalmethoden
Aandelentoken
New
Handel in aandelen met crypto
Handelen
Scan om iOS- of Android-app te downloaden
Downloaden
English
USD
Ondersteuningscentrum
Veelgestelde vragen
Cryptoderivaten
Futurecontracten
Futures Handleiding
Hoe gebruik je de Multi-activa-modus?
Binance
2021-05-06 06:43

Wat is de Multi-activa-modus?

Met de Multi-activa-modus kunnen gebruikers USDⓈ-M-futures verhandelen in meerdere marge-activa. Momenteel biedt Binance Futures USDT- en BUSD-gedekte contracten aan als deel van de productlijn USDⓈ-M-futures. Gebruikers kunnen met de nieuw gelanceerde Multi-activa-modus hun marge delen over USDT- en BUSD-gedekte contracten. Winst die op een van beide contracten wordt gemaakt, kan als marge worden gebruikt. Dit betekent dat de winsten van de ene positie de verliezen van de andere positie kunnen compenseren. Het margesaldo weerspiegelt dus alleen de netto PnL tussen de posities op twee markten. Deze nieuwe functie ondersteunt alleen de cross-margin-modus.
Ondertussen kunnen gebruikers die met slechts één marge-activum handelen (bijv. alleen BUSD) de Single-activum-modus selecteren. In dit geval wordt de marge verdeeld over posities in hetzelfde gedekte activum (bijv: BUSD-gedekte contracten). Winst en verlies van posities binnen hetzelfde marge-activum kunnen elkaar compenseren. De Single-activum-modus ondersteund zowel Cross-margin-modus als de Isolated-margin-modus.

Schakelen tussen de single- en multi-activa-modus

De Multi-activa-modus is alleen van toepassing op USDⓈ-M-futures. Ga op de handelsinterface van USDⓈ-M-futures naar de rechterbovenhoek en selecteer Voorkeuren > Activamodus.
In het tabblad van de Activamodus kun je kiezen tussen Single-activum-modus of Multi-activa-modus. De Single-activum-modus is standaard ingesteld.
Als er openstaande posities of openstaande orders zijn in USDⓈ-M-futures, kan de Multi-activa-modus niet worden geactiveerd.
Ook kan de Multi-activa-modus niet worden geactiveerd als er sprake is van actieve posities in gridhandel.
Stel dat je posities hebt in Isolated-modus. In dat geval word je verzocht om alle open posities over te schakelen naar Cross-modus voordat de Multi-activa-functie wordt ingeschakeld.
Wanneer de marge-activa uit het contract niet voldoen aan de systeemvereisten worden ze automatisch omgezet naar andere activa onder de U-standaard contract-account als marge-activa. Raadpleeg het reglement voor automatische uitwisseling van gezamenlijke marge.
Voordat de Multi-activa-modus geactiveerd wordt, is het van belang om de handleiding aandachtig door te lezen ten behoeve van risicobeheer met USDⓈ-M-futures.

Hoe contoleer je de margeratio van je account in de Multi-activa-modus?

Als je deMulti-activa-modus hebt geselecteerd, verschijnt een 'Multi-activa'-tag in de rechterbovenhoek van de margeratio-widget.
Aangezien je margesaldo verdeeld wordt over meerdere posities in de Multi-activa-modus, moet je je margeratio goed in de gaten houden. Zodra je margeratio 100% bereikt, worden alle posities geliquideerd.
Widget voor margeratio in Multi-activa-modus
Hierna volgt de vergelijking die wordt gebruikt om je marge-ratio in de Multi-activa-modus te berekenen:
Account Margin Ratio = Account Maintenance Margin / Account Equity
  • Onderhoudsmarge account: de som van de onderhoudsmarge van alle cross-posities in USD.
  • Accountvermogen: de som van de margesaldi van alle cross-posities in USD.

Hoe bekijk je het saldo van je activa?

Scrol in de handelsinterface omlaag naar je positiebeheer en ga naar het tabblad Activa.
Ook kun je het saldo van de activa in je futureswallet bekijken.

Hoe bereken ik mijn margeratio in de Multi-activa-modus?

De margeratio is gebaseerd op het markttarief voor USDTUSD- en BUSDUSD-paren.
Stel dat het activumpaar en de variable wisselkoers als volgt zijn:
assetPairassetIndexindexBidBufferindexAskBufferbidRateaskRate
USDTUSD0,990,010,0050,98010,99495
BUSDUSD10011
Stel dat een gebruiker wil handelen in twee contracten, BTCUSDT eeuwigdurend en ETHBUSD_210326 met een hefboom van respectievelijk 100x en 50x. In dit scenario zal de onderhoudsmarge respectievelijk 0,8% en 1% bedragen. Ongeacht of het om isolated of cross-marge gaat, zijn de accountstatus en de berekeningswijzigingen van diverse parameters als volgt.
1. Aanvankelijke toestand - Geen openstaande positie
SymboolBTCUSDTETHBUSD_210326
Marge-activumUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200220
Maintenance Margin Rate 0,0080,01
Initial Margin Rate0,01 (100x)0,02 (50x)
Ongerealiseerde PnL00
Single-activum-modus: USDT beschikbaar voor order = 200,BUSD beschikbaar voor order = 220
Multi-activa-modus: Account Equity = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Er zijn geen open posities, dus assetCrossInitialMargin is 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416,02-0 = 416,02
USDT AvailableForOrder = 416,02/0,99495 = 418,13
BUSD AvailableForOrder = 416,02/1 = 416,02
Account Maintenance Margin = 0
Margin Ratio = Account Maintenance Margin / Account Equity = 0
2. Met openstaande posities
SymboolBTCUSDTETHBUSD_210326
Marge-activumUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200220
Maintenance Margin Rate0,0080,01
Initial Margin Rate0,01 (100x)0,02 (50x)
Position quantity0,520
entryPrice20.000 USDT600 BUSD
markPrice20.000 USDT600 BUSD
Ongerealiseerde PnL00
Account Maintenance Margin (accountonderhoudsmarge) = ∑assetMM*askRate = 0,5*20000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Aangezien er geen ongerealiseerde PnL is, is Account Equity = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = Account Equity - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5*20000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
USDT beschikbaar voor order = 76,525/0,99495 = 76,91
BUSD beschikbaar voor order = 76,525/1 = 76,525
Margin Ratio = Account Maintenance Margin / Account Equity = 199,596/416,02 = 0,47977 = 47,98%
3. Met openstaande posities en ongerealiseerde PnL
SymboolBTCUSDTETHBUSD_210326
Marge-activumUSDTBUSD
assetWalletBalance200220
assetEquity200-500 = -300220+400 = 620
Maintenance Margin Rate0,0080,01
Initial Margin Rate0,01 (100x)0,02 (50x)
Position quantity0,520
entryPrice20.000 USDT600 BUSD
markPrice19.000 USDT620 BUSD
Ongerealiseerde PnL0,5*(19000-20000) = -50020*(620-600)= 400
Account Maintenance Margin = ∑assetMM*askRate = 0,5*19000*0,008*0,99495 + 20*620*0,01*1 = 199,61
Met ongerealiseerde PnL, Account Equity = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = Account Equity - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321,515 - (0,5*19000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
USDT AvailableForOrder en BUSD AvailableForOrder zijn beide 0。
Margin Ratio = Account Maintenance Margin / Account Equity = 199,61/321,515 = 0,62084 = 62,08%

Automatische uitwisseling

In de Multi-activa-modus, wanneer het activa-walletsaldo minder is dan autoExchangeThreshold in $USD, worden alle andere activa onder USDⓈ-M-futureswallet automatisch omgeruild naar margeactiva. De automatische uitwisseling wordt afgehandeld door de Match Engine. Hierbij wordt geen commissie in rekening gebracht.
Raadpleeg de regels van de automatische uitwisseling.

Drempel en berekening voor automatische uitwisseling

ParametersBeschrijvingWaarde/berekeningen
autoExchangeThresholdDrempelwaarde automatische uitwisseling met nominaal bedrag in margeactivum vergeleken met assetWalletBalanceDe huidige standaard autoExchangeThreshold is -10000, onderhevig aan wijzigingen
accountDeficitAlle assetWalletBalance minder dan autoExchangeThreshold in $USDaccountDeficit = min(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*askRate) waarbij assetWalletBalance minder is dan autoExchangeThreshold
accountSurplusAlle assetWalletBalance groter dan autoExchangeThreshold in $USDaccountSurplus = max(0, ∑min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)*bidRate) waarbij assetWalletBalance groter is dan autoExchangeThreshold
exchangeRatioexchangeRatio of ook 1/exchangeRatio is de ratio van het activum dat wordt uitgewisseld of terugbetaaldexchangeRatio = -accountDeficit/accountSurplus
assetExchangeAmountBedrag van activum met een assetWalletBalance groter dan autoExchangeThreshold te worden uitgewisseldHet terug te betalen bedrag, altijd positief
assetRepayAmountBedrag van activum met een assetWalletBalance minder dan autoExchangeThreshold te worden terugbetaaldHet terug te betalen bedrag, altijd positief
De automatische uitwisseling gebeurt periodiek zodra het saldo in de wallet van een activum minder is dan de autoExchangeThreshold. Het systeem wisselt dan de activa van de gebruiker met een overschot aan assetWalletBalance naar activa met een tekort aan assetWalletBalance.

Automatische uitwisselingsmethode

i. Centrale bank benadering met vaste tegenpartij, negatieve saldi op bepaalde activa van centrale bankrekening is toegestaan,
ii. Gegevens over de uitwisseling worden geregistreerd en zijn traceerbaar.
De uitwisseling wordt afgehandeld door de Match Engine.

Reglement en ratio voor automatische uitwisselingen

i. Wanneer accountDeficit of accountSurplus gelijk is aan 0
Account wordt niet automatisch uitgewisseld.
ii. Wanneer exchangeRatio <= 1
De uitwisseling verwerkt alle activa met een overschot walletsaldo in een verhouding, zodat alle activa met onvoldoende walletsaldo worden gedekt tot het maximum (0, autoExchangeThreshold). Het bedrag van activa met assetWalletBalance groter dan autoExchangeThreshold dat moet worden uitgewisseld is assetExchangeAmount, welke als volgt wordt berekend:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * exchangeRatio = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * accountDeficit/accountSurplus = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) * (∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate)
Hierbij is assetWalletBalance het walletsaldo-overschot van een specifiek te berekenen assetExchangeAmount, assetWalletBalance' is elk assetWalletBalance dat minder bedraagt dan autoExchangeThreshold, en assetWalletBalance' is elk assetWalletBalance dat meer bedraagt dan autoExchangeThreshold.
De assetRepayAmount is het bedrag van de activa met assetWalletBalance lager dan autoExchangeThreshold dat moet worden terugbetaald en wordt berekend als volgt:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
Zodat alle activa gelijk zijn aan of groter zijn dan max(0, autoExchangeThreshold).
iii. Wanneer exchangeRatio > 1
Als de overschotten niet voldoende zijn om tegen de tekorten te worden ingewisseld, zal de ratio op de tekorten worden toegepast.
Dan wordt het assetExchangeAmount als volgt berekend:
assetExchangeAmount = min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)
waarbij assetWalletBalance het overschot in de wallet is van het specifieke assetExchangeAmount dat moet worden berekend.
Het assetRepayAmount wordt als volgt berekend:
assetRepayAmount = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold)/exchangeRatio = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / (accountDeficit/accountSurplus) = -min(assetWalletBalance, assetWalletBalance-autoExchangeThreshold) / ((∑assetWalletBalance' *askRate) / (∑assetWalletBalance'' *bidRate))
hierbij is assetWalletBalance het walletsaldo-overschot van een specifiek te berekenen assetExchangeAmount, assetWalletBalance' is elk assetWalletBalance dat minder bedraagt dan autoExchangeThreshold, en assetWalletBalance' is elk assetWalletBalance dat meer bedraagt dan autoExchangeThreshold.
Gerelateerde artikelen
Hoe Een Futures-Account Te Openen