Regels voor afhandelen van P2P-bezwaren
Binance
2021-04-07 08:42
* Deze regel is van toepassing op transacties zonder CNY
Bezwaar van koper
1. Order geannuleerd:
 • Als de tijdslimiet van een order wordt overschreden en automatisch door het systeem wordt geannuleerd, maar de koper toch offline de betaling heeft voltooid, of als nadat de koper de betaling heeft voltooid de order per ongeluk wordt geannuleerd, zullen de medewerkers van de klantenservice van Binance contact opnemen met de verkoper voor een terugbetaling. Als de verkoper weigert terug te betalen, is Binance niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van de transactie. Binance behoudt zich het recht voor om gebruikers te schorsen die niet willen meewerken tijdens het proces.
2. Het betalingsbedrag en het orderbedrag komen niet overeen:
 • Als het werkelijke bedrag dat door de koper is betaald hoger is dan het orderbedrag en de koper op 'Markeren als betaald' en 'Overgemaakt, volgende' heeft geklikt, zal de klantenservice van Binance contact opnemen met de verkoper voor een terugbetaling. Als de verkoper weigert terug te betalen, is de koper verantwoordelijk voor het verlies van de activa.
3. De verkoper heeft de crypto niet op tijd vrijgegeven:
 • Als de verkoper de crypto niet binnen 15 minuten vrijgeeft nadat de koper de betaling met een directe betaalmethode heeft voldaan, zal een klantenservicemedewerker van Binance contact opnemen met de verkoper om de crypto vrij te geven. Als de verkoper niet binnen een bepaalde termijn antwoordt, zal de klantenservicemedewerker van Binance de crypto geforceerd vrijgeven.
 • Als de koper de betaling heeft voldaan via een niet-onmiddellijke betaalmethode en de verkoper de betaling dus niet op tijd ontvangt, zal een klantenservicemedewerker van Binance contact opnemen met de verkoper en vragen om de crypto binnen 2 werkdagen vrij te geven. Als de betaling niet binnen de tijdslimiet is ontvangen, moet de verkoper zo snel mogelijk contact opnemen met de klantenservice. Als de verkoper geen contact met ons opneemt, gaan we ervan uit dat de betaling is ontvangen. De klantenservice van Binance zal de crypto dan geforceerd vrijgeven.
 • Als de koper geld heeft overgemaakt naar een andere bankrekening van de verkoper of naar de bankrekening van iemand anders, en dus de door de verkoper verstrekte bankgegevens niet heeft gebruikt om de betaling uit te voeren, ligt de verantwoordelijk hiervoor bij de koper.
4. De verkoper is niet bereid de crypto vrij te geven en probeert de deal tegen een hogere prijs af te wikkelen.
 • Met uitzondering van gevallen waarbij de prijs abnormaal laag is (meer dan 10% onder de marktprijs), wordt de order handmatig vrijgegeven door een medewerker van de klantenservice.
5. De koper heeft een opmerking toegevoegd bij het overboeken van het geld, en de verkoper heeft de crypto niet vrijgegeven:
 • Als de koper bij het overmaken van het geld een cryptogerelateerde opmerking heeft toegevoegd zoals 'digitale valuta', 'C2C/P2P', 'Binance' of 'BTC', nemen de klantenservicemedewerkers van Binance contact op met de verkoper om de tokens vrij te geven of om het geld terug te betalen.
6. Beledigend taalgebruik:
 • Een deel van de accountfuncties van de gebruikers worden opgeschort als de twee partijen tijdens het gesprek aanstootgevende taal gebruikten of als er meer dan één bezwaar is ingediend tegen een partij.
Bezwaar van verkoper
1. De koper heeft op 'Markeren als betaald' of 'Overgemaakt, volgende' geklikt.
 • Als de koper niet heeft betaald en de koper geen bewijs van betaling heeft verstrekt of niet binnen een bepaald tijdsbestek kan worden bereikt, zal de klantenservice van Binance de order annuleren in het voordeel van de verkoper. Als orders 3 keer of vaker zijn geannuleerd wegens het niet voldoen van de betaling, wordt een deel van de accountfuncties van de gebruiker opgeschort.
 • Als de koper heeft betaald, maar de verkoper de betaling niet heeft ontvangen, neemt een klantenservicemedewerker van Binance contact op met de verkoper om de crypto binnen 2 werkdagen vrij te geven. Als de crypto niet binnen de voorgeschreven tijd is vrijgegeven, zal de klantenservicemedewerker van Binance deze geforceerd vrijgeven. Als de crypto niet normaal kan worden vrijgegeven, moet de verkoper contact opnemen met de klantenservice. Als hij of zij dit niet doet, gaan we ervan uit dat de betaling is ontvangen.
2. De geverifieerde informatie of het betaalde bedrag komt niet overeen:
 • De betaalrekening en de geverifieerde informatie komen niet overeen: Als de naam van de betaalrekening van de koper (bijvoorbeeld een bankpas) niet overeenkomt met de geverifieerde naam, heeft de koper de regels overtreden. De crypto kan dan niet worden vrijgegeven en de verkoper moet terugbetalen. De order wordt geannuleerd.
 • Als de koper minder heeft betaald dan het orderbedrag, op de knop 'Markeren als betaald' of 'Overgemaakt, volgende' heeft geklikt en het resterende bedrag niet heeft betaald of niet binnen het door de klantenservice bepaalde tijdsbestek kan worden gecontacteerd, moet de verkoper het betaalde bedrag terugbetalen en wordt de order geannuleerd.
3. De crypto is vrijgegeven voordat de betaling werd ontvangen: De verkoper heeft niet bevestigd of de betaling was ontvangen en heeft de crypto vrijgegeven voordat hij/zij de betaling had ontvangen:
 • De verkoper neemt contact op met de klantenservice door een ticket in te dienen en doet aangifte bij de politie.
 • De verkoper zal de verantwoordelijkheid nemen voor het eerder vrijgegeven van de crypto. Het platform kan niet garanderen dat de activa worden teruggehaald.
4. Beledigend taalgebruik:
 • Een deel van de accountfuncties van de gebruiker(s) wordt opgeschort als de twee partijen aanstootgevende taal tijdens het gesprek gebruikten of als er meer dan één bezwaar is ingediend tegen een partij.