Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirdzniecība
Atvasinātie instrumenti
Pelnīt
Finanses
NFT
Institucionālie
Plūsma
USD

BUJ

Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
Binance konvertācija
NFT
VIP
Sākums
Atbalsta centrs
BUJ
Tūlītējie darījumi un maržas
Maržas tirdzniecība
Izolētās maržas tirdzniecība
Kas ir izolētās maržas tirdzniecības pozīcijas?

Kas ir izolētās maržas tirdzniecības pozīcijas?

2021-09-22 04:19

Kas ir izolētās maržas tirdzniecības pozīcijas?

Izolētās maržas tirdzniecības pozīcijas izmanto, lai aprēķinātu pozīcijas cenu un peļņu/zaudējumus notikušajos darījumos. Izolētās maržas pozīcija nav atkarīga no līdzekļu atlikuma tavā kontā vai tavām aizņemšanās darbībām. Aprēķinos izmanto kumulatīvos datus no konkrētā tirdzniecības pāra (īsās un garās pozīcijas) vēsturiskajiem tirdzniecības darījumiem. Pozīcijas informācija tiek pārrēķināta un atjaunināta ik pēc 5 minūtēm. Piemēram, ja tu veic maržas darījumus 5 minūtes pirms sistēmas veiktā pārrēķina, pozīcijas vērtības un peļņas/zaudējumu aprēķini tiks balstīti uz esošajiem aprēķiniem. 

Kāpēc izolētās maržas tirdzniecības pozīciju aprēķināšana ir lietderīga tirdzniecībā?

Ja tu atvērsi garo/īso maržas pozīciju vairākos darījumos, tad izolētās maržas tirdzniecības pozīciju aprēķinu var izmantot, lai aprēķinātu tavu tirdzniecības darījumu vidējās cenas. Šī funkcija ļauj ērti apskatīt peļņu un zaudējumus, kā arī pozīcijas vērtību, balstoties uz taviem iepriekš veiktajiem tirdzniecības darījumiem, un tādējādi tev ir iespēja pieņemt labākus investīciju lēmumus.

Bieži uzdotie jautājumi

1. Kā aprēķina izolētās maržas tirdzniecības pozīcijas/kumulatīvās maržas pozīcijas?
Tirdzniecības pozīcija ir aktīva neto iegādes (garā) / neto pārdošanas (īsā) summa, kuru tu tirgoji, izmantojot konkrētu izolētās maržas tirdzniecības pāri kopš sākotnējā pozīcijas atvēršanas. Piemēram, tu vairākos darījumos izmantoji maržas pozīciju, kā rezultātā tu vari izmantot kumulatīvo aprēķinu, lai noteiktu savas neto pozīcijas apjomu. 
Pieņemsim, ka tu atvēri BTCUSDT izolētās maržas pozīciju un veici vairākus darījumus pēc savas sākotnējās pozīcijas atvēršanas. Neto iegādātais daudzums pēc katra darījuma ir šāds:
DatumsTirgotDaudzumsKumulatīvais neto pirkums (tirdzniecības pozīcija)Virziens
T+1Pirkt10 BTC10 BTCGarā pozīcija
T+2Pārdot7 BTC3 (= 10 - 7) BTCGarā pozīcija
T+3Pārdot2 BTC1 (= 3 - 2) BTCGarā pozīcija
T+4Pārdot5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCĪsā pozīcija
T+5Pirkt4 BTC0 (= -4 + 4) BTCTukšs
T+3 gadījumā tev būs garā pozīcija 1 BTC vērtībā.
T+4 gadījumā tev būs īsā pozīcija 4 BTC vērtībā.
T+5 gadījumā tev nebūs pozīcijas.
* Pieņemot, ka pie T+3 tev ir garā pozīcija 1 BTC vērtībā un tavā maržas kontā ir 1 BTC, tu pārskaitīji 1 BTC uz savu tūlītējo darījumu kontu, t. i., tavā izolētās maržas kontā nav BTC aktīvu, tad tev joprojām būs garā pozīcija 1 BTC vērtībā.
2. Kā aprēķināt izolētās maržas pozīciju pašizmaksas cenas?
Garajām pozīcijām:
Pašizmaksas cena = ∑ (pērkamais daudzums * pirkšanas cena) / pozīcijas apjoms (kopš sākotnējās pozīcijas atvēršanas) 
Šajā gadījumā jebkuras papildu garās pozīcijas, kas seko sākotnējai pozīcijai, tiks uzskaitītas un pārrēķinātas, lai noteiktu jauno pašizmaksas cenu. 
Īsajām pozīcijām:
Pašizmaksas cena = ∑ (pārdodamais daudzums * pārdošanas cena) / pozīcijas apjoms (kopš sākotnējās pozīcijas atvēršanas)
Šajā gadījumā jebkuras papildu īsās pozīcijas, kas seko sākotnējai pozīcijai, tiks uzskaitītas un pārrēķinātas, lai noteiktu jauno pašizmaksas cenu.
Vidējā svērtā lieluma aprēķinā ņem vērā daudzumu un cenu katrā pirkšanas tirdzniecības darījumā. Citiem vārdiem sakot, ja iegādāsies vēl 2 BTC, tad samaksātā cena ietekmēs vidējo cenu vairāk nekā tad, ja tu iegādātos 1 BTC. Kad pozīcija atgriežas līdz nullei vai mainās virziens, pašizmaksas cena tiks pārrēķināta. 
Lai labāk saprastu šo informāciju, lūdzu, apskati šo piemēru:
DatumsTirgotDaudzumsIzpildes cenaTirdzniecības pozīcijaPašizmaksas cena
T+1Pirkt1 BTC38 000 USDTGarā pozīcija 1 BTC38 000 USDT
T+2Pirkt2 BTC40 000 USDTGarā pozīcija 3 BTC
1*38 000+ 2*40 000)/(1+2)=39 333,333333 USDT
(Pašizmaksas cena tiek pārrēķināta, šai pozīcijai pieaugot.)
T+3Pārdot1 BTC39 000 USDTGarā pozīcija 2 BTC 
39 333,3333 USDT
(Šajā virzienā vairs nav notikuši citi darījumi, tāpēc pozīcija un pašizmaksas cena nav mainījušās.)
T+4Pārdot3 BTC45 000 USDTĪsā pozīcija 1 BTC
45 000 USDT
(Atlikušie 2 BTC tika pārdoti pie cenas 45 000 USDT, un ar to pašu cenu tika izvietota 1 BTC īsā pozīcija.)
3. Kas ir peldošais PZA?
Peldošais peļņas un zaudējumu aprēķins ir pozīcijas nerealizētā peļņa un zaudējumi, kas tiek aprēķināti, izmantojot indeksa cenu un pašizmaksas cenu. Peldošā PZA aprēķina formula:
Garās pozīcijas peldošais PZA = pozīcijas apjoms x (indeksa cena - pašizmaksas cena);
Īsās pozīcijas peldošais PZA = pozīcijas apjoms x (pašizmaksas cena - indeksa cena).
Piemērs.
Garās pozīcijas darījums:
Pieņemsim, ka tev ir 3 BTC garā pozīcija BTCUSDT izolētajā pārī, un pašizmaksas cena ir 40 000 USDT, bet BTCUSDT indeksa cena ir 50 000. Tavs peldošais PZA būs = 3*(50 000 - 40 000) = 30 000 USDT.
Īsās pozīcijas darījums:
Ja tev ir īsā 3 BTC pozīcija, kamēr pašizmaksas cena un indeksa cena paliek nemainīgas, tavs peldošais PZA būs = 3*(40 000 - 50 000) = -30 000 USDT
4. Kas ir kopējais PZA?
Kopējais PZA apzīmē tavu pozīciju kopējo peļņu vai zaudējumus.
Kopējā PZA aprēķins = neto iegādātais daudzums (visos iepriekšējos tirdzniecības darījumos) * indeksa cena - pirkuma neto tirgus vērtība
* Neto iegādātais daudzums = pirkšanas ordera pozīcijas daudzums - pārdošanas pozīciju daudzums (tirgotais aktīvs)
Pirkuma neto tirgus vērtība = izpildīto pirkšanas orderu skaits - izpildīto pārdošanas orderu skaits (kotētais aktīvs)
* Piezīme. PZA aprēķinā maržas orderu vēsturē arī tiek izmantots kopējā PZA aprēķins. Tu vari doties uz maržas orderu vēstures sadaļu un atlasīt konkrētu laika periodu PZA aprēķinam.
Piemēram, tālāk ir sniegta informācija par BTCUSDT izolētās maržas pozīciju:
DatumsTirgotDaudzumsIzpildes cena
T+1Pirkt10 BTC30 000 USDT
T+2Pārdot7 BTC32 000 USDT
T+3Pirkt2 BTC33 000 USDT
Pieņemsim, ka BTCUSDT jaunākā indeksa cena ir 36 000.
Neto pirkšanas daudzums = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Pirkuma neto tirgus vērtība = 10*30 000 + 2*33 000 - 7*32 000 = 142 000
Kopējā peļņa/zaudējumi = 5*36 000 - 142 000 = 38 000 USDT
5. Kas ir realizētais PZA?
Realizētais PZA ir tavos izpildītajos tirdzniecības darījumos gūtā peļņa vai zaudējumi. To var aprēķināt ar šādu formulu:
Realizētais PZA = kopējais PZA - peldošais PZA
 Apskatīsim augstāk esošo tabulu. Pieņemsim, ka BTCUSDT jaunākā indeksa cena ir 36 000. 
Tava T+3 pozīcija būs 5 BTC 
Katra BTC pašizmaksas cena ir 10*30 000 + 2*33 000/12 = 30 500 USDT.
Tava realizētā peļņa un zaudējumi ir 38 000 - (5*(36 000 - 30 500)) = 10 500 USDT.