Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
Plūsma
USD

BUJ

Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
Image
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
API
Drošība
Image
Lietošanas noteikumi
Binance konvertācija
NFT
VIP
Sākums
Atbalsta centrs
BUJ
Binance Earn
Likviditātes kultivēšana
Kas ir Binance likviditātes kultivēšana?

Kas ir Binance likviditātes kultivēšana?

2022-03-15 01:14
Noklikšķini uz videoklipa, lai uzzinātu vairāk

Kas ir Binance likviditātes kultivēšana?

Binance likviditātes kultivēšana ir likviditātes fonds, kas darbojas pēc automātiskā tirgus veidotāja (AMM) principa. Gluži kā jebkuru citu DeFi mijmaiņas mehānismu, likviditātes kultivēšanu veido likviditātes fondi, un katrā likviditātes fondā ir divas kriptovalūtas.
Tu vari kļūt par likviditātes nodrošinātāju, ieguldot līdzekļus likviditātes fondos, un pelnīt komisijas maksas un BNB atlīdzības.
Vēl likviditātes fondos ir iespējams ērti veikt kriptovalūtu mijmaiņu.
Piezīme: likviditātes kultivēšana atbalsta API funkcionalitāti. Lai uzzinātu vairāk, apmeklē likviditātes kultivēšanas API portālu.

Kāda veida produktus atbalsta likviditātes kultivēšana?

Likviditātes kultivēšana ir pieejama divu veidu produktos – stabilajos un inovatīvajos.
 • Stabilie produkti ir izstrādāti ar hibrīdās konstantās funkcijas automātisko tirgus veidošanas sistēmas modeli, kas izpilda darījumus un nosaka cenu starp divām stabilajām kriptovalūtām, nodrošinot zemu cenas novirzi darījumos. Divu fondā iekļauto kriptovalūtu cenas ietekmē maiņas likmes / kriptovalūtas cenas izmaiņas, kā rezultātā atlīdzība par inovatīvo produktu likviditātes nodrošināšanu ir stabilāka.
 • Inovatīvie produkti ir izstrādāti ar konstantās vidējās vērtības automātisko tirgus veidošanas sistēmas modeli, lai nodrošinātu darījumus starp divām kriptovalūtām, kā arī noteiktu to cenas. Divu fondā iekļauto kriptovalūtu cenas ietekmē maiņas likmes / kriptovalūtas cenas izmaiņas, kā rezultātā atlīdzība par inovatīvo produktu likviditātes nodrošināšanu ir svārstīgāka.
Zemāk ir sniegtas definīcijas, ko der zināt, pirms sāc nodarboties ar likviditātes kultivēšanu:
 • Pašreizējais fonda apjoms: konkrētā fonda pārī esošo aktīvu attiecība. Pievienojot aktīvus, tie tiks pievienoti atbilstoši fonda aktīvu attiecībai.
 • Pievienošana: likviditātes nodrošināšana likviditātes fondos.
 • Izņemšana: tavu aktīvu izņemšana no likviditātes fondiem.
 • Cena: mijmaiņas cena starp fonda pāriem. Gala cena ir atkarīga no fonda aktīvu pāra attiecības, un to aprēķina ar formulas palīdzību.
 • Daļa: fonda daļa, ko saņemsi pēc likviditātes pievienošanas.
 • Fonda daļa: aprēķinātā fonda daļa, ko tu saņemsi pēc likviditātes pievienošanas. 
 • Novirze: paredzamā procentuālā vērtība, par kādu mijmaiņas galīgā izpildes cena novirzās no pašreizējās cenas tirdzniecības darījuma summas dēļ.
 • Kopējais ienesīgums: paredzamais ienesīgums gadā, ko lietotājs var saņemt par likviditātes nodrošināšanu konkrētajā fondā.
 • Mana daļa: pēc likviditātes pievienošanas likviditātes fondam tu saņemsi daļu, kas būs atšķirīga no pievienotās kriptovalūtas. Šo daļu veidos divas kriptovalūtas. Šo kriptovalūtu vienību skaits mainīsies reāllaikā atbilstoši pašreizējam fonda apjomam.
 • Kopējais ienesīgums: jaunākā ienesīguma likmes atsauces vērtība konkrētajam tirdzniecības pārim.
 • Daļas summa: kriptovalūtas summa iegūtajā daļā.
 • Daļas vērtība: pēc aktīvu pievienošanas iegūtās daļas kopējā vērtība.
 • Fonda daļas sastāvs: tavas pašreizējās daļas sastāvs. Šo kriptovalūtu vienību skaits mainīsies reāllaikā atbilstoši pašreizējam fonda apjomam.
 • Daļas izmaksas: tiek aprēķinātas, ņemot vērā izmaksas uz vienu daļu likviditātes pievienošanas brīdī (izmaksas tiek norādītas USD valūtā).
 • Daļas vērtības PZA: tiek aprēķināts atbilstoši pašreizējās daļas vērtībai, no kuras tiek atņemtas daļas izmaksas. Izmaksas norādītas USD valūtā. Daļas vērtību ietekmē dažādi faktori, tai skaitā valūtu maiņas kurss, kriptovalūtu cenu izmaiņas un īslaicīgie zaudējumi, kā rezultātā var rasties peļņa vai zaudējumi.
 • Peļņa: iekļauj visus no likviditātes kultivēšanas gūtos ienākumus un BNB atlīdzību. Summa norādīta USD valūtā.

Kā tiek aprēķināts ienesīgums?

 • Kopējais ienesīgums = 365 * (pēdējo 24 stundu laikā izmaksātā BNB atlīdzība + atlīdzība tirdzniecības komisijas maksu veidā pēdējo 24 stundu laikā) / kopējā fonda vērtība pēdējo 24 stundu laikā  

Kā tiek aprēķināta daļas vērtība?

 • Daļas vērtība = abu kriptovalūtu skaits daļā * reāllaika valūtu maiņas kurss (izteikts USD valūtā).
Piemērs:
 Lietotāja daļas vērtība = 100 USDT + 50 DAI
Reāllaika maiņas kurss: 1 USDT = 1,005 USD
                                              1 DAI = 1,01 USD
Daļas vērtība = 100 USDT * 1,005 + 50 DAI * 1,01 = 151 USD

Vai ieguldījums likviditātes mijmaiņā tiek garantēts?

Nē. Zaudējumus var izraisīt:
 • Izmaiņas kriptovalūtu cenās vai valūtu maiņas kursā, kas ietekmē daļu vērtību. Lai vairāk uzzinātu par riskiem, lasi rakstu Īslaicīgo zaudējumu skaidrojums. Vari izmantot arī īslaicīgo zaudējumu kalkulatoru.
 • Kad tiek pievienota vai izņemta liela vienas kriptovalūtas summa, šī darbība ietekmē daļas vērtību, kas samazinās pārmērīgas novirzes dēļ.
 • Bieža kriptovalūtu pievienošana vai izņemšana.

Kad tiek ieturēta tirdzniecības komisijas maksa? 

Komisijas maksa tiek ieturēta, kad lietotāji:
 • veic mijmaiņu sadaļā [Tirdzniecība] – [Mijmaiņas kultivēšana];
 • pievieno vienu kriptovalūtu sadaļā [Earn] – [Likviditātes kultivēšana] – [Pievienot];
 • izņem vienu kriptovalūtu sadaļā [Earn] – [Likviditātes kultivēšana] – [Izņemt]. 

Kā varu pievienot vai izņemt likviditāti?

Pievienojot likviditāti, tu vari:
 • pievienot divas kriptovalūtas – sistēma automātiski parādīs pievienojamo kriptovalūtu summu atbilstoši pašreizējam fonda apjomam;
 • pievienot vienu kriptovalūtu – sistēma veiks pievienotās kriptovalūtas mijmaiņu pret otru kriptovalūtu tavā izvēlētajā pārī atbilstoši pašreizējai kriptovalūtu attiecībai fondā. Konvertācijai tiks piemērota darījuma komisijas maksa, un liela apjoma darījumi var izraisīt lielāku novirzi un zaudējumus.
Izņemot likviditāti, tu vari:
 • izņemt divas kriptovalūtas – sistēma atgriezīs abas kriptovalūtas tavā tūlītējo darījumu makā atbilstoši fonda daļai un fonda sastāvam;
 • izņemt vienu kriptovalūtu– sistēma veiks kriptovalūtas, kuru vēlies izņemt, mijmaiņu pret otru kriptovalūtu atbilstoši pašreizējai kriptovalūtu attiecībai fondā. Mijmaiņai tiks piemērota darījuma komisijas maksa, un liela apjoma darījumi var izraisīt lielāku novirzi un zaudējumus. Ja novirze būs pārāk liela, sistēma lapā parādīs brīdinājumu.
Novirze un novirzes zaudējumi
Novirze ir cenu atšķirība starp faktisko tirdzniecības cenu un cenu ordera izvietošanas brīdī.
Tu vari iestatīt pielaidi darījumu novirzei lapā [Likviditātes kultivēšana]. Tu vari veikt mijmaiņu tikai tad, ja novirze atbilst iestatītajam diapazonam.
Kad tiek pievienota vai izņemta liela vienas kriptovalūtas summa, var rasties novirze, kas var ietekmēt daļas vērtību. Šādos gadījumos sistēma parādīs brīdinājumu pirms mijmaiņas apstiprināšanas.