Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
Plūsma
USD

BUJ

Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
Image
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
API
Drošība
Image
Lietošanas noteikumi
Binance konvertācija
NFT
VIP
Sākums
Atbalsta centrs
BUJ
Konta funkcijas
Identitātes pārbaude
Kā apliecināt dzīvesvietas adresi platformā Binance?

Kā apliecināt dzīvesvietas adresi platformā Binance?

2022-02-15 02:04
Lai verificētu tavu Binance kontu un izpildītu tava reģiona/valsts prasības, mēs varam pieprasīt papildinformāciju no tevis, tai skaitā dzīvesvietas adreses apliecinājumu. 

Kā apliecināt manu dzīvesvietas adresi?

Tev ir jāaugšupielādē dokuments, kurā ir redzams tavs vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un skaidri redzama dzīvesvietas adrese, izdošanas datums un izdevēja nosaukums. Dokumentam ir jābūt izdotam ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas datuma. 
Par derīgiem tiek uzskatīti tālāk minētie dokumenti, bet ne tikai:
 • pašvaldības iestādes rēķins par komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, par elektrību, ūdeni, kanalizāciju
 • pašvaldības maksājumu un nodokļu izraksts
 • rēķins par interneta pakalpojumiem
 • bankas konta izraksts
 • bankas vēstule
 • hipotekārā kredīta izraksts
 • uzņēmumu reģistra izraksts
 • ēkas pārvaldnieka paziņojums
 • rēķins par fiksētā tālruņa pieslēgumu (rēķini par mobilajiem pieslēgumiem netiek pieņemti)
Piezīme. 
 • Tiek pieņemti rēķini par telekomunikāciju pakalpojumu komplektiem, piemēram, kopējais rēķins par mobilo tālruni, internetu un televīziju. Taču atsevišķi rēķini par mobilā tālruņa pakalpojumiem netiek pieņemti.
 • Ja tu izmanto bankas konta izrakstu, lūdzu, iesniedz tādu izrakstu, kurā redzami vismaz 2-3 darījumu ieraksti attiecīgajā kontā. Lūdzu, ņem vērā, ka netiek pieņemti tukši bankas konta izraksti, kuros nav redzams neviens darījuma ieraksts.
 • Dokumentā norādītajam vārdam ir jābūt tādam pašam kā iesniegtajā personu apliecinošajā dokumentā;
 • Dokumentā redzamajai adrese ir jābūt tādai pašai kā norādītajai dzīvesvietas adresei.
 • Dokumentam ir jābūt izdotam pēdējo 3 mēnešu laikā.
 • Dokumentā ir skaidri jābūt redzamai adresei, izdošanas datumam un izdevējam.

Kā augšupielādēt manus dokumentus?

Augšupielādējot dokumentus, ņem vērā: 
 • Tavam dokumentam ir jābūt pilnīgam, un tajā jābūt redzamiem visiem četriem dokumenta stūriem. Mēs nepieņemam nepilnīgus dokumentu attēlus.
 • Dokuments nedrīkst būt apstrādāts. Ir atļauts slēpt tikai bankas kontu vai karšu numurus, kā arī sensitīvos personas datus.
 • Dokumentam ir jābūt nofotografētam vertikāli (portreta režīmā), lai tas būtu redzams pilnā izmērā. Neuzņem dokumentu attēlus ainavas režīmā.
 • Vari iesniegt papīra rēķina fotoattēlu/skenēto attēlu vai elektroniskā rēķina PDF failu.

Bieži uzdotie jautājumi

1. Vai drīkst iesniegt kopējo rēķinu par telekomunikāciju pakalpojumu komplektu (piem., par mobilo tālruni + internetu + TV)?
Jā, rēķini par telekomunikāciju pakalpojumiem ir pieņemami, piemēram, kopējais rēķins par mobilo tālruni, internetu un televīziju. Taču atsevišķi rēķini par mobilā tālruņa pakalpojumiem netiek pieņemti.
2. Kad man ir jāiesniedz adreses apliecinājums?
Pirms adreses apliecinājuma iesniegšanas, lūdzu, pabeidz verifikācijas procesu.
3. Kādu adresi uzskata par nederīgu vai nepilnīgu adresi?
Pārliecinies par to, ka ievadīji pilnu dzīvesvietas adresi, kas satur dzīvokļa/mājas numuru, ielas nosaukumu un pasta indeksu.
4. Kādi adreses apliecinājuma dokumenti netiek pieņemti? 
Mēs nepieņemam personu apliecinošus dokumentus, kuros ir norādīta dzīvesvietas adrese, nesalasāmas kopijas, komunālo pakalpojumu līgumu apliecinājumus vai adreses apliecinājuma dokumentus, kas ir izdoti vairāk nekā pirms 3 mēnešiem.   
5. Kā mainīt adreses apliecinājumu? 
Ja tavi adreses verifikācijas dati ir mainījušies, vari tos mainīt sadaļā [Mainīt adreses apliecinājumu]. Pēc izmaiņu veikšanas tu saņemsi paziņojumu e-pastā; lūdzu, saglabā pacietību.