Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

BUJ
Stratēģiskā tirdzniecība

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi
Stratēģiskā tirdzniecība
USDⓈ-M nākotnes līgumi
COIN-M nākotnes līgumi
Nākotnes līgumu ceļvedis
Riska ierobežošanas režīms
Orderu veidi
Ar Binance nākotnes līgumiem saistītās programmas
indekss
Tirdzniecības noteikumi
Iespēju līgumi
Kriptovalūtas ar kredītplecu
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
NFT
VIP

Kas ir nākotnes līgumu režģa tirdzniecība?

2021-01-28 16:18
Video pamācība
Režģa tirdzniecība ir tirdzniecības bots, kas automatizē nākotnes līgumu pirkšanu un pārdošanu. Tā mērķis ir tirgū ar noteiktu intervālu izvietot orderus iepriekš noteiktā cenu diapazonā. 
Režģa tirdzniecības laikā orderi tiek izvietoti virs un zem noteiktās cenas, veidojot orderu režģi ar pakāpeniski pieaugošām un krītošām cenām. Šādi tiek izveidots tirdzniecības režģis. Piemēram, tirgotājs var izvietot pirkšanas orderus ar 1000 $ intervālu zem Bitcoin tirgus cenas, vienlaicīgi izvietojot pārdošanas orderus ar 1000 $ intervālu virs Bitcoin tirgus cenas. Šī metode izmanto mainīgās situācijas priekšrocības.
Nākotnes līgumu režģa tirdzniecība vislabāk darbojas svārstīgos tirgos, kā arī gadījumos, kad cenas horizontālā kustība notiek konkrētā diapazonā. Šīs metodes mērķis ir gūt peļņu no nelielām cenas izmaiņām. Jo vairāk režģu iekļausi, jo biežāk notiks darījumi. Taču tam ir arī trūkumi, jo peļņa no katra ordera būs mazāka. 
Tāpēc tev ir jāizvēlas starp mazu peļņu no liela skaita darījumu un stratēģiju, kas paredz mazāku skaitu darījumu, bet lielāku peļņu no viena ordera.
Binance režģa tirdzniecība tagad ir pieejama arī USDⓈ-M nākotnes līgumiem. Lietotāji var pielāgot un iestatīt režģa parametrus, lai noteiktu režģu augstākās un zemākās robežvērtības, kā arī režģu skaitu. Pēc režģa izveides sistēma automātiski pirks vai pārdos orderus par iepriekš noteiktu cenu. 
Uzzināsim, kā tas darbojas.
Pieņemsim, ka tu sagaidi, ka Bitcoin cena nākamajās 24 stundās būs diapazonā no 50 000 $ līdz 60 000 $. Šādā gadījumā tu vari izveidot režģa tirdzniecības sistēmu, lai veiktu tirdzniecības darījumus šajā cenas diapazonā. 
Režģa tirdzniecības panelī vari iestatīt šīs stratēģijas parametrus, tai skaitā:
 • cenu diapazona augstākās un zemākās robežas
 • noteiktajā cenu diapazonā izvietojamo orderu skaits;
 • cenas attālumu starp katru pirkšanas un pārdošanas limita orderi.
Apskatītajā piemērā, Bitcoin cenai samazinoties līdz 55 000 $, režģa tirdzniecības bots izveidos pirkšanas pozīcijas par cenām zem tirgus cenas. Cenai atkal pieaugot, bots pārdos iegādātos aktīvus par cenu, kas ir augstāka par tirgus cenu. Šīs stratēģijas mērķis ir gūt peļņu no cenas izmaiņām.
Uzzini vairāk par garo un īso pozīciju režģa tirdzniecību.
Brīdinājums par risku. Režģa stratēģija ir stratēģisks tirdzniecības rīks, kas nav uzskatāms par finanšu vai investīciju padomu, ko sniedz Binance. Tu uzņemies visu ar režģa tirdzniecības izmantošanu saistīto atbildību un riskus. Binance neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas tev var rasties šīs funkcijas izmantošanas rezultātā. Lietotājiem ir ieteicams izlasīt un pilnībā izprast režģa tirdzniecības pamācību, kā arī veikt savām finanšu spējām atbilstošus risku kontroles pasākumus un racionālas tirdzniecības darbības.

Izveido savu nākotnes līgumu režģa tirdzniecības stratēģiju

1. Pēc pierakstīšanās kontā dodies uz USDⓈ-M nākotnes līgumu tirdzniecības saskarni un noklikšķini uz [Režģa tirdzniecība].
Ja tu izmanto Binance lietotni, pieskaries pie [Nākotnes līgumi] - [USDⓈ-M nākotnes līgumi] - [Režģa tirdzniecība]
2. Atlasi tās kriptovalūtas simbolu, ar kuru vēlies īstenot stratēģiju, un iestati režģa parametrus. Noklikšķini uz [Izveidot], lai apstiprinātu.
Lūdzu, ņem vērā, ka tālāk minēto situāciju dēļ režģa izveide var neizdoties.
 1. Ja tu jau veic režģa tirdzniecību ar atlasīto aktīvu.
 2. Ja tev ir atvērti orderi vai pozīcijas ar atlasīto aktīvu.
 3. Ja izmanto riska ierobežošanas režīmu, lūdzu, pārslēdz uz vienvirziena režīmu.
 4. kad pārsniegts ierobežojums; kopējais aktīvās un limita trigeru režģa tirdzniecības ierobežojums ir 10.

Nākotnes līgumu režģa tirdzniecības mehānisms

Režģa tirdzniecības cikls:
 1. Režģa trigeris (neobligāts)
 2. Sākotnējā struktūra
 3. Pozīcijas atvēršana
 4. Režģa atjaunināšana
 5. Pārtraukšanas trigeris (neobligāts)
 6. Atcelšana
Nākotnes līgumu režģa trigera iestatīšana (neobligāti)
Parametriem Nr. 10 un 11:
Lietotāji var izvēlēties sākt režģa limita orderu izpildi uzreiz vai iestatīt trigeri, kas nostrādās tad, kad tirgus cena sasniegs noteiktu vērtību. Režģa orderi tiks izpildīti tad, kad izvēlētā trigera cena (pēdējā cena vai tirgus cena) būs augstāka vai zemāka par tavu iestatīto trigera cenu.
Režģa stratēģijas sākotnējās struktūras definēšana
Parametriem Nr. 1, 2, 3, 4 un 6:
Sākotnējā struktūra ir paredzēta, lai noteiktu dažādus cenu līmeņus atbilstoši pēdējai tirgus cenai (pirkšanas, pārdošanas, vidējai cenai), lai izvietotu pārdošanas limita orderus ar cenu, kas ir augstāka par tirgus cenu, un lai izvietotu pirkšanas limita orderus ar cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu. Pēc orderu izvietošanas ir jāgaida, līdz tiks sasniegta trigera cena.
Ņem vērā, ka limita orderu skaits režģu izveides brīdī atbilst režģu skaitam +1, jo nav ieņemtu pozīciju. Viens no tiem (tuvākais pēdējai tirgus cenai) ir sākotnējais atvēršanas orderis, kas gaida izpildi.
Sākotnējais izveides process
Neitrāliem režģiem stratēģija tiek sākta bez sākotnējās pozīcijas. Sākotnējā pozīcija tiks aktivizēta, kad tirgus cena būs zemāka par tuvāko cenas punktu pēc sākotnējās izveides.
Piemērs:
Pieņemsim, ka iestatīji šādus stratēģijas parametrus:
Līgums: BTCUSDT beztermiņa
Zemākā cena: 20 000 $
Augstākā cena: 45 000 $
Režģu skaits: 5
Režīms: aritmētiskais
Cenu sadalījums būs šāds: 20 000 $, 25 000 $, 30 000 $, 35 000 $, 40 000 $, 45 000 $
Neitrālā režģa sākotnējie pārdošanas orderi tiks izvietoti ar cenām virs pašreizējās tirgus cenas. Tikmēr pirkšanas orderi tiks izvietoti zem pašreizējās tirgus cenas. Ņem vērā, ka tirgus cenai tuvākā cena netiks iekļauta. Šajā piemērā sākotnējie režģa limita orderi tiks izvietoti šādi: 
PuseCena
Pārdot45 000 $
Pārdot40 000 $
Pirkt30 000 $
Pirkt25 000 $
Pirkt20 000 $
Nākotnes līgumu režģa atjaunināšana
Nākotnes līgumu režģa atjaunināšana nozīmē, ka katru reizi, kad tiek sasniegta iestatītā cena, t.i., tiek izpildīts limita orderis, tiks atjaunināts režģa limita orderis. Pēdējā izpildītā ordera cena vienmēr tiks atstāta tukša, un pēc tam atbilstoši iestatītajiem parametriem atkal tiks izpildīti pirkšanas vai pārdošanas limita orderi, saglabājot limita orderu skaitu režģī (sk. tālāk norādīto piemēru).
Sākotnējā tirgus cena ir 10 010 $, bet režģa limita cena katrai vienībai ir:
Cena
Virziens
10 200 $
Pārdot
10 100 $
Pārdot
10 000 $
Pirkt
9900 $
Pirkt
9800 $
Pirkt
Pieņemot, ka cena nokritīs līdz 10 000 $ un tiks izpildīts pirkšanas orderis, tā būs sākotnējā atvēršanas pozīcija, bet režģa limita orderis kļūs:
Cena
Virziens
10 200 $
Pārdot
10 100 $
Pārdot
10 000 $
-
9900 $
Pirkt
9800 $
Pirkt
Cena pieaug līdz 10 100 $, un tiek izpildīts pārdošanas orderis, bet režģa orderi tiek atjaunināti, kā norādīts šeit:
Cena
Virziens
10 200 $
Pārdot
10 100 $
-
10 000 $
Pirkt
9900 $
Pirkt
9800 $
Pirkt
Kad cena samazinās līdz 9900 $ un tiek izpildīti divi pirkšanas orderi, režģa limita orderi tiek atjaunināti, kā norādīts šeit:
Cena
Virziens
10 200 $
Pārdot
10 100 $
Pārdot
10 000 $
Pārdot
9900 $
-
9800 $
Pirkt
Un tā tālāk.
Apturēšanas trigera iestatīšana (neobligāti)
Parametram Nr. 12:
Lietotāji var izvēlēties manuāli pārtraukt režģa darbību vai iestatīt darbības pārtraukšanas trigeri.
Pārtraukšanas trigeris nozīmē, ka brīdī, kad tirgus cena paaugstinās un sasniedz Stop_upper_limit vai pazeminās līdz Stop_lower_limit, t. i., vairs nenotiek tirgus svārstības paredzētajā diapazonā, režģa darbība tiek pārtraukta.
Ordera atcelšana
Parametriem Nr. 13 un 14:
Pēc režģa darbības pārtraukšanas lietotāji var izvēlēties atcelt visus orderus un aizvērt visas pozīcijas manuāli vai automātiski.
Ja ir iespējota visu orderu atcelšana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski atcels visus neizpildītos konkrētā aktīva orderus. Ja ir iespējota visu pozīciju aizvēršana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski aizvērs visas konkrētā aktīva atvērtās pozīcijas par tirgus cenu.
Ņem vērā, ka režģa darbības laikā režģa darbība tiks pārtraukta tālāk minētajos gadījumos.
 • Režģa darbība tiek pārtraukta manuāli.
 • Nepietiekamas maržas dēļ atsevišķas pozīcijas tiek likvidētas vai orderi netiek izvietoti.
 • Manuāli tiek atcelti daži vai visi režģa limita orderi.
 • Manuāli tiek aizvērtas dažas vai visas režģa pozīcijas.
 • Kad tiek izpildīts fiksēto nosacījumu līgums, produkts vairs neeksistē un režģa tirdzniecības stratēģija tiek automātiski pārtraukta. Izpildes procesa laikā sistēma automātiski noņem lietotāja limita orderus un aizver atvērtās pozīcijas.
Sistēma brīdinās par iepriekš aprakstīto darbību veikšanu, kamēr darbojas režģis. Sistēmas paziņojums izskatās šādi:
Ieteicamais režģa tirdzniecības kredītplecs ir mazāks par 20, jo, ja kredītplecs ir pārāk augsts, nepietiekamas maržas gadījumā ir iespējama pozīciju likvidācija vai ordera atvēršana, izraisot režģa darbības pārtraukšanu. Ja kredītplecs ir augstāks par 20x, lietotājam tiks parādīts otrs apstiprinājums, lai atgādinātu par to.

Nākotnes līgumu režģa tirdzniecības parametri

1. Izvēlies aktīvu
Pirmais parametrs, kas tev ir jāatlasa, ir līgums, kuram tiks izmantots tirdzniecības bots. 
2. Atlasi starpkontu/izolētās maržas režīmu
Nosaki režģa tirdzniecības pozīcijas maržas veidu: izolētās vai starpkontu maržas režīmu. Izolētās maržas režīmā katram tirdzniecības pārim ir neatkarīga marža. Savukārt starpkontu maržas režīmā visiem nākotnes līgumu konta tirdzniecības pāriem ir kopīga marža.
3. Pielāgo kredītplecu
Atlasi vēlamo kredītpleca līmeni. Kredītplecs palielina gan peļņu, gan zaudējumus. Izmantojot kredītplecu, tu vari no salīdzinoši mazām cenu svārstībām potenciāli gūt peļņu atbilstoši veltītajam laikam un pūlēm. Taču paturi prātā, ka kredītplecs ir divpusējs zobens, kas ir jāizmanto piesardzīgi.
4. Zemākā un augstākā cena 
Iestati režģa zemāko un augstāko cenu (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas). Ja tiek pārsniegta režģa augstākā vai zemākā cena, jaunas pozīcijas netiks atvērtas. Piemēram, ja pašreizējā BTCUSDT cena ir 48 000 $ un lietotājs domā, ka cena kritīs, kad tā pārsniegs 49 000 $, var iestatīt augstāko cenu 49 000 $. Režģis vairs neatvērs pozīcijas, kad cena sasniegs 49 000 $.
5. Režīms: aritmētiskais/ģeometriskais (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
Aritmētiskais: katram režģim ir vienāda cenu atšķirība.
Aritmētiskais režģis sadala cenas diapazonu no grid_lower_limit līdz grid_upper_limit grid_count režģos ar vienādu cenu atšķirību.
Katra režģa cenu atšķirība ir:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Pēc tam tiek izveidoti vairāki cenu intervāli:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Pie grid_upper_limit n = grid_count
Piemērs: aritmētiskajā režīmā price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (nākamā cena ir par 100 lielāka nekā iepriekšējā)
Ģeometriskais: katram režģim ir vienāda cenu atšķirības attiecība.
Ģeometriskais režģis sadala cenas diapazonu no grid_lower_limit līdz grid_upper_limit grid_count režģo ar vienādu cenu attiecību.
Katra režģa cenu attiecība ir:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
Katra režģa cenu atšķirība ir:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1)*100%
Pēc tam tiek izveidoti vairāki cenu intervāli:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Pie grid_upper_limit n = grid_count
Piemērs: ģeometriskajā režīmā price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1, ... (katra nākamā cena ir par 10% lielāka nekā iepriekšējā).
6. Režģi (t. i., limita orderu skaits) — nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas.
Minimālais skaits ir 2, un maksimālais skaits ir 149.
Piezīme: cenas atšķirība nedrīkst būt zemāka par soli, pretējā gadījumā ir jāpielāgo Grid_count vai režģa augšējā/apakšējā robežvērtība.
Kā aprēķināt?
1. Aritmētiskajam režģim: price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Ģeometriskais režģis, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit)^(1/grid_count)
7. Peļņa par režģi (atskaitītas komisijas maksas
Ņem vērā, ka, ja peļņa par režģi ir zemāka par komisijas maksu, sistēma parādīs paziņojumu par to, ka kopējā režģa peļņa var būt nepietiekama, lai nosegtu tirdzniecības komisijas maksu.
Kā aprēķināt? (Peļņa par režģi ir aptuvena, tikai informatīva vērtība)
1. Aritmētiskais režģis
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Piemēram: cenas intervāls 1000-2000,Grid_count 10,komisijas maksa 0,1%, tad katra režģa cenu atšķirība ir: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=4,79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=9,78%
2. Ģeometriskais režģis:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Piemēram: ja cenas intervāls ir 1000-2000,Grid_count ir 10,komisijas maksa ir 0,1%, tad katra režģa cenu attiecība ir: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, peļņa par režģi = 107,18%-1-2×0,1%=6,98%
8. Sākotnējā marža (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
Sākotnējā marža = initial_value / kredītplecs
Lietotāji var ievadīt procentus manuāli vai iestatīt ar slīdni (investējamās summas procents ir līdz 100%, sākotnējā marža = procents * maržas bilance), un tiem ir jāiekļaujas intervālā starp min_initial_margin un maržas bilanci.
min_initial_margin= minQty*summa(cena)/(kredītplecs*adjust_coef)
minQty: minimālā grid_qty vērtība
adjust_coef: pašlaik noklusējuma koeficients ir 0,9, taču tas tiks pielāgots atbilstoši tirgus apstākļiem
9. Kopējās investīcijas (nav iespējams mainīt pēc režģa ordera izvietošanas)
Ieguldījuma kopsumma = sākotnējā marža * kredītplecs
Pēc kredītpleca iestatīšanas minimālā Initial_value = summa(cena * minQty); maksimālā Initial_value = marža * kredītplecs
10. Daudzums/orderis (t. i., režģa apjoms)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*kredītplecs / summa(cena)
11. Pieejamais maržas atlikums (t. i., USDⓈ-M nākotnes līgumu kontā pieejamais maržas atlikums)
12. Trigger_type: pēdējā cena / tirgus cena (neobligāts parametrs, var mainīt pēc režģa darbības aktivizēšanas)
1. Režģa trigera veids: režģa darbība tiek sākta, kad tiek sasniegta par trigeri izvēlētā pēdējā vai tirgus cena.
2. Darbības pārtraukšanas trigera veids: režģa darbība tiks pārtraukta, kad izvēlētā aktīva pēdējā vai tirgus cena sasniegs iestatīto augstāko vai zemāko pārtraukšas cenu.
13. Trigger_price(neobligāts parametrs, var mainīt pirms režģa darbības aktivizēšanas)
Režģa orderi tiks izpildīti, kad pēdējā cena/tirgus cena kļūs augstāka vai zemāka par tavu iestatīto trigera cenu.
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit, i.e. Zaudējumu pārtraukšanas augstākā cena / zaudējumu pārtraukšanas zemākā cena (neobligāts parametrs, var mainīt pirms režģa darbības aktivizēšanas)
1. Stop_upper_limit
Zaudējumu pārtraukšanas cenai ir jābūt augstākai par augstāko cenu, pēdējo cenu un trigera cenu. Režģa darbība tiks pārtraukta, kad jaunākā tirgus cena sasniegs Stop_upper_limit.
2. Stop_lower_limit
Zaudējumu pārtraukšanas cenai ir jābūt mazākai par zemāko cenu, pēdējo cenu un trigera cenu. Režģa darbība tiks pārtraukta, kad jaunākā tirgus cena sasniegs Stop_lower_limit.
15. Atcelt visus orderus pēc darbības pārtraukšanas (neobligāts parametrs, pēc noklusējuma tas ir atzīmēts; var mainīt pirms režģa darbības aktivizēšanas)
Iespējo visu orderu automātisku atcelšanu apturēšanas brīdī, lai atceltu visus neizpildītos orderus režģa apturēšanas brīdī; kad šī opcija ir atspējota, tu vari manuāli atcelt visus orderus pēc režģa apturēšanas.
16. Aizvērt visas pozīcijas pēc darbības pārtraukšanas (neobligāts parametrs, var mainīt pirms režģa darbības aktivizēšanas)
Iespējo visu pozīciju automātisku aizvēršanu apturēšanas brīdī, lai aizvērtu visas attiecīgā aktīva atvērtās pozīcijas par tirgus cenu, kad režģa darbība tiek apturēta; ja šī opcija ir atspējota, vari manuāli slēgt visas pozīcijas pēc režģa darbības apturēšanas.
* Augstāk ieteiktajiem parametru iestatījumiem ir tikai informatīva nozīme. Nākotnes līgumu tirdzniecība ir ļoti riskanta un var nest gan būtisku peļņu, gan zaudējumus. Iepriekšējos periodos gūtā peļņa neliecina par peļņu nākotnē. Visa tava maržas bilance var tikt zaudēta ekstrēmu cenu svārstību rezultātā.

Kā pārbaudīt aktīvu nākotnes līgumu režģi

Laiks
Režģa izveides laiks
Simbols (aktīvs)
Līgumu režģa tirdzniecības gadījumā lietotāji var noklikšķināt uz kredītpreca līdzās aktīva simbolam, lai pielāgotu režģa kredītplecu.
Sākotnējā marža
Marža režģa izveides laikā
Kopējā peļņa
Kopējā peļņa = režģa peļņa + nerealizētais PZA
Piezīmes:
 1. Ja ir iespējota visu pozīciju aizvēršana darbības pārtraukšanas brīdī, visas režģa pozīcijas tiek aizvērtas par tirgus cenu pēc režģa darbības pārtraukšanas. Aizvērto pozīciju PZA netiek iekļauts režģa peļņā.
 2. Finansēšanas maksa, kas tiek piemērota režģa stratēģijas darbības laikā, netiek iekļauta režģa peļņā.
Kopējais peļņas %
ROI = kopējā peļņa / initial_margin * 100%
Realizētā peļņa
Realizētā peļņa vai zaudējumi režģa tirdzniecības rezultātā
Visu izpildīto orderu kumulatīvā peļņa. Aritmētiskā veida režģim: kopējā peļņa = izpildīto oderu skaits * peļņa par režģi - komisijas maksu summa
Nerealizētais PZA
Nerealizētā peļņa vai zaudējumi atvērtajiem orderiem tiek aprēķināta pēc tirgus cenas / pēdējās cenas, kā arī ienākumiem no pamatsummas procentiem.
Ilgums
Sākot no režģa izveides brīža, kad darbības laiks pārsniedz 1 dienu, darbības laiks tiek rādīts formātā 1d2h9m; kad darbības laiks pārsniedz 1 gadu, darbības laiks tiek rādīts formātā 1g1d2h9m. Darbības laiks tiek atjaunināts ik minūti, taču, ja darbības laiks ir īsāks par 1 minūti, tas tiek rādīts kā —.
Likv. cena
Lūdzu, skati likvidācijas cenas aprēķinu.
Režģa statuss
 • Jauns: režģis ir izveidots, bet nav sācis darbību
 • Darbojas: pēc režģa darbības sākšanas
 • Maržas pielāgošana
Maržas pielāgošana ir pieejama tikai izolētās maržas režīmā.
 • Pārtraukšana
Noklikšķini uz "Pārtraukt", lai pārtrauktu režga darbību. Pēc režģa darbības pārtraukšanas lietotāji var izvēlēties atcelt neizpildītos orderus un aizvērt visas pozīcijas manuāli vai automātiski.
Ja ir iespējota visu orderu atcelšana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski atcels visus neizpildītos konkrētā aktīva orderus. Ja ir iespējota visu pozīciju aizvēršana režģa darbības pārtraukšanas gadījumā, sistēma automātiski aizvērs visas konkrētā aktīva atvērtās pozīcijas par tirgus cenu.
 • Režģa informācija

Kā aprēķināt pašreizējo maržu?

position_notional_value=Latest_Mark_Price*abs(size)
pašreizējā nominālā vērtība = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
atvērtā ordera ask_notional=askNotional
atvērtā ordera bid_notional=bidNotional
 • Starpkontu marža:
Pažreizējā marža = pašreizējā nominālā vērtība / pašreizējais kredītplecs
 • Izolētā marža:
Pašreizējā marža =(pašreizējā notional-position_notional_value)/ kredītplecs + isolatedWalletBalance
*Abs: absolūtā vērtība
 • Aktīvie orderi
Sadaļā "Aktīvie orderi" ir redzami visi atvērtie orderi (tai skaitā daļēji izpildītie).
Pirkšanas orderu žurnāls: kārto pēc limita ordera cenas, no augstākās uz zemāko, no augšējās līdz apakšējai.
Pārdošanas orderu žurnāls: kārto pēc limita ordera cenas, no zemākās uz augstāko, no augšējās līdz apakšējai.
 • Izpildītie orderi
Visu izpildīto orderu kopsavilkums. Katru darījumu veido atbilstošo pirkšanas un pārdošanas orderu pāris; darījuma veids ir "pirmais iekšā – pēdējais ārā" (FILO). Peļņu ir iespējams aprēķināt pēc katra pirkšanas un pārdošanas orderu pāra, kā arī pēc atlikušajiem neizpildītajiem orderiem, kuru peļņa būs parādīta kā –.
BNB komisijas maksa tiek konvertēta maržas aktīvā pēc maiņas kursa reāllaikā darījuma izpildes brīdī.

Kā apskatīt vēsturi?

Noklikšķini uz cilnes [Vēsture], lai apskatītu režģa darījumu vēsturi, režģa informāciju un izpildītos orderus.
Režģu statuss
 • Atcelts: statuss pēc režģa darbības manuālas pārtraukšanas
 • Beidzies: piespiedu pārtraukšana tālāk minēto iemeslu dēļ.
Derīguma beigšanās iemesls
1
Neizdevās izvietot orderi.
2
Stratēģijas manuāla pārtraukšana bija veiksmīga
3
Aktīva {{symbol}} ordera manuāla izvietošana vai atcelšana
pārtrauca režģa darbību
4
Tirgus cena ir sasniegusi iestatīto režģa stratēģijas zaudējumu apturēšanas cenu
5
Pozīcija tika likvidēta
6
Sasniegts maksimālais atvērtā ordera daudzums
7
Maržas kontā trūkst līdzekļu
8
Ordera cena pārsniedz limitu
9
Tirgus ir slēgts, vai tā darbība ir īslaicīgi apturēta.
10
Neizdevās aizvērt pozīciju, neizdevās izpildīt.
11
Pārsniegta maksimālā pie pašreizējā kredītpleca atļautā nominālā vērtība