Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

BUJ
Launchpad un Launchpool

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad un Launchpool
Binance fonds
Elastīgie uzkrājumi
Fiksētie uzkrājumi
Aktivitātes
Automātiskie ieguldījumi
BNB glabātuve
Fiksētais steikings
DeFi steikings
Likviditātes kultivēšana
Duālās investīcijas
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
NFT

Tokenu sadalījuma aprēķins Launchpad ieguldīšanas formāta gadījumā un BNB atskaitīšanas noteikumi

2021-10-20 02:37
Jaunā Launchpad ieguldīšanas formāta skaidrojums

Jaunajā Launchpad ieguldīšanas formātā lietotāji var ieguldīt BNB summu tokenu iegādei, bet jauno tokenu summas gala sadalījumu nosaka lietotāja ieguldītās BNB summas attiecība pret kopējo visu lietotāju ieguldīto BNB summu. 
Sākotnējais aptuvenais katram lietotājam piešķiramo tokenu summas aprēķins:
(Lietotāja ieguldītā BNB summa / visu dalībnieku ieguldītā BNB summa kopā) * kopējais Launchpad pārdotais ABC tokenu skaits.
Piemēram, jaunā Launchpad sesijā tiek piedāvāti kopā 100 000 000 ABC tokenu. Ieguldīšanas perioda laikā lietotājs iegulda 5000 BNB, un 9 citi lietotāji kopsummā iegulda 100 000 BNB.
Lietotājs saņems 5000 BNB / 105 000 BNB jeb 4,76 % (4 761 905 ABC) no visiem pirmajā aprēķina solī piedāvātajiem tokeniem.
1. aprēķina solis
Ieguldītie BNB
Ieguldījuma attiecība
Sākotnējais ABC tokenu sadalījuma aprēķins
1. lietotājs
50 000
47,62 %
47 619 048
2. lietotājs
30 000
28,57 %
28 571 429
3. lietotājs
7000
6,67 %
6 666 667
4. lietotājs
6 000
5,71 %
5 714 286
5. lietotājs
5000
4,76 %
4 761 905
6. lietotājs
5000
4,76 %
4 761 905
7. lietotājs
1400
1,33 %
1 333 333
8. lietotājs
500
0,48 %
476 190
9. lietotājs
90
0,09 %
85 714
10. lietotājs
10
0,01 %
9524
Kopā
105 000
Tomēr, ņemot vērā katram lietotājam noteikto maksimālo tokenu apjomu, brīdī, kad lietotājs sasniegs šo ierobežojumu, viņa atlikusī tokenu daļa tiks piešķirta citiem dalībniekiem, kas ieguldījuši mazāku BNB summu. Šajā piemērā tiks izmantots maksimālais tokenu apjoms 20 000 000 ABC apmērā.
2. aprēķina solis
Ieguldītie BNB
Ieguldījuma attiecība
ABC sadalījums pēc ierobežojuma piemērošanas
1. lietotājs
50 000
47,62 %
20 000 000
2. lietotājs
30 000
28,57 %
20 000 000
3. lietotājs
7000
6,67 %
6 666 667
4. lietotājs
6 000
5,71 %
5 714 286
5. lietotājs
5000
4,76 %
4 761 905
6. lietotājs
5000
4,76 %
4 761 905
7. lietotājs
1400
1,33 %
1 333 333
8. lietotājs
500
0,48 %
476 190
9. lietotājs
90
0,09 %
85 714
10. lietotājs
10
0,01 %
9524
Kopā
105 000
Atlikušais sadalījums
(36 190 476)
Tāpēc, ka 1. un 2. lietotājs sasniedza ierobežojumu, atlikušie 36 190 476 ABC tokeni tiks sadalīti starp pārējiem lietotājiem atbilstoši viņu ieguldījuma attiecībai.
3. aprēķina solis
Ieguldītie BNB
Ieguldījuma attiecība
Galīgais ABC sadalījums
1. lietotājs
50 000
47,62 %
20 000 000
2. lietotājs
30 000
28,57 %
20 000 000
3. lietotājs
7000
6,67 %
16 800 000
4. lietotājs
6 000
5,71 %
14 400 000
5. lietotājs
5000
4,76 %
12 000 000
6. lietotājs
5000
4,76 %
12 000 000
7. lietotājs
1400
1,33 %
3 360 000
8. lietotājs
500
0,48 %
1 200 000
9. lietotājs
90
0,09 %
216 000
10. lietotājs
10
0,01 %
24 000
Kopā
105 000
ABC galīgais sadalījums ir parādīts augstāk, un tokeni katram lietotājam tiks piešķirti galīgās tokenu izplatīšanas posmā. 
Lietotājs, kas sākotnēji ieguldīja 7000 BNB, pēc sadalījuma pielāgošanas atbilstoši maksimālajam tokenu apjomam saņēma 16 800 000 ABC tokenus (1. aprēķina darbībā tika piešķirti 6 666 667 ABC tokeni). 
BNB atskaitīšanas aprēķins
Pēc gala tokenu sadalījuma noteikšanas mēs atskaitīsim atbilstošo summu no katra lietotāja iesaldētā BNB atlikuma saskaņā ar iepriekš noteikto ABC un BNB attiecību.
No katra lietotāja konta atskaitāmā BNB summa = ABC galīgais sadalījums * iepriekš noteiktā ABC/BNB cena
Kā piemēru izmantosim 3. lietotāju augstāk norādītajā tabulā. Ja ABC/BNB cena ir 0,000222222, tad no 3. lietotāja iesaldētās BNB summas tiks atskaitīts: 16 800 000 * 0,000222222 = 3733,3296 BNB.