Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
Finanses
Likviditātes mijmaiņa

Binance likvīdās mijmaiņas lietotāja līgums

Binance
2021-07-06 17:04
Binance likvīdās mijmaiņas pakalpojums
Ja vien Binance nenorāda savādāk, pēc jūsu Binance konta reģistrācijas un verifikācijas procedūru pabeigšanas jums ir jānoslēdz atsevišķs "Binance likvīdās mijmaiņas lietotāja līgums" ar Binance, kā arī jāatver konkrēts Binance likvīdās mijmaiņas konts un/vai jāveic atbilstošās procedūras pirms šī pakalpojuma izmantošanas. Lūdzu, izlasiet un piekrītiet tālāk norādītajam:
A. Nodrošinot likviditāti Binance likvīdajai mijmaiņai:
a. Lietotāji var saņemt ienākumus no komisijas maksas par Binance likvīdās mijmaiņas darījumu apstrādi;
b. Saskaņā ar platformas Binance noteikumiem lietotāji sniedz Binance beznosacījumu pilnvaru piešķirt un izmaksāt ienākumus no komisijas maksas par Binance likvīdās mijmaiņas darījumu apstrādi saprātīgā veidā;
c. Lietotāju pievienotie aktīvi var pelnīt ienākumus no komisijas maksas par Binance likvīdās mijmaiņas darījumu apstrādi. Tajā pašā laikā lietotāju pievienotie aktīvi var pelnīt pievienotā tokena pašreizējo procentu likmi (tiek piemērots tikai tad, kad šādiem tokeniem ir atbilstoši produkti). Kad konkrētas valūtas cena piedzīvo straujas izmaiņas tirgū, šīs valūtas turētāji peļņu var negūt. Tāpēc likviditātes pievienošana nav bezriska darbība ar garantētu peļņu.
B. Izmantojot Binance likvīdās mijmaiņas pakalpojumu:
a. Pirms Binance likvīdās mijmaiņas izmantošanas lietotājiem ir jāapstiprina vienības cena un nepieciešamā komisijas maksa par apstrādi. Pēc darījuma izpildes norādījumu izsniegšanas digitālās valūtas aktīvi tiks apmainīti pret Binance mijmaiņas aktīviem ("Darījums"). Lietotāja konts tiks atjaunināts pēc darījuma izpildes. Lai veiktu Darījumu, lietotājam ir jāpiešķir Binance īslaicīga kontrole pār digitālo valūtu, kas tiek izmantota Darījuma izpildei;
b. Lietotāji piekrīt maksāt Binance komisijas maksas par Darījuma izpildi ("Komisijas maksa"), un Binance ir tiesības mainīt komisijas maksu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Jaunā komisijas maksa tiks automātiski piemērota visiem pārdošanas un citiem saistītajiem darījumiem, kas tiek veikti pēc komisijas maksas izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Lietotāji pilnvaro Binance atskaitīt visas piemērojamās komisijas maksas no viņu kontiem saskaņā ar šī Lietotāja līguma noteikumiem.
C. Lietotājiem ir jāievēro attiecināmie likumi un noteikumi, lai garantētu to, ka digitālajiem aktīviem ir likumīga izcelsme un tie atbilst prasībām.
D. Lietotājiem pašiem ir pilnībā jāizproti visi riski, kas ir saistīti ar ieguldījumiem digitālos aktīvos. Izmantojot šo pakalpojumu ir iespējama gan peļņa, gan zaudējumi, tāpēc lietotājiem jāievēro piesardzība un jāizmanto šis pakalpojums lietotājiem pieejamā budžeta ietvaros.
E. Lietotāji piekrīt tam, ka visas Binance platformā veiktās investīciju darbības atspoguļo lietotāju patiesos investīciju nodomus, kā arī lietotāji bez nosacījumiem uzņemas visus potenciālos riskus un ieguvumus, kas ir saistīti ar to investīciju lēmumiem.
F. Binance patur tiesības pārtraukt un izbeigt Binance likvīdās mijmaiņas pakalpojuma darbību. Ja nepieciešams, Binance var apturēt un izbeigt Binance mijmaiņas pakalpojuma darbību jebkurā brīdī.
G. Tīkla darbības kavējumu, datorsistēmu kļūdu gadījumos un citās nepārvaramās varas situācijās Binance mijmaiņas pakalpojuma darbība var tikt kavēta, apturēta vai mainīta. Binance darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu Binance mijmaiņas pakalpojuma sistēmas stabilu un efektīvu darbību, bet Binance to negarantē. Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, ja Binance likvīdās mijmaiņas pakalpojuma gala rezultāts atšķiras no lietotāja gaidām, Binance neuzņemas atbildību par šādiem gadījumiem.
Saistītie raksti
Kā pieprasīt atlīdzību likvīdajā mijmaiņā