Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Kriptovalūtas ar kredītplecu
Lietošanas noteikumi

Binance kredītpleca tokenu tirdzniecības noteikumi

Binance
2021-06-25 03:26

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi ir izstrādāti, balstoties uz godīguma, atklātības un taisnības principiem, un to mērķis ir regulēt uzvedību digitālo valūtu kredītpleca tokenu tirdzniecībā, kā arī aizsargāt investoru likumīgās tiesības un intereses.
1.2. Šie noteikumi ir Binance kredītpleca tokenu tirdzniecības pakalpojuma pamats, kas iekļauj kredītpleca tokenu tirdzniecību un citas saistītās darbības, kuras veic investori.
1.3. Šie noteikumi ir attiecināmi tikai uz kredītpleca tokeniem, kas tiek tirgoti Binance platformā. Gadījumos, kas nav aprakstīti šajos noteikumos, tiek piemēroti Binance lietošanas noteikumi un citi attiecināmie Binance noteikumi.

2. Risku kontrole

2.1. Binance patur tiesības reāllaikā uzraudzīt lietotāju kontu riska koeficientu.
2.2. Binance patur tiesības veikt nepieciešamos pasākumus atbilstoši riska koeficienta izmaiņām. Izmantojamie risku kontroles pasākumi (saraksts nav izsmeļošs):
  • "maksimālā uzkrājumu" limita ieviešana, kas ierobežo kredītpleca tokenu daudzumu, ko savā kontā var turēt viens lietotājs;
  • Binance pielāgos lietotāju maksimālos pozīcijas limitus, ieguldīšanas un izņemšanas limitus atbilstoši pašreizējam tirgus riskam;
  • kredītpleca tokenu pārskaitījumu, tirdzniecības un citu darbību atspējošana augsta riska lietotājiem.

3. Limita ordera cenas diapazona noteikumi

Cenas diapazons kredītpleca tokenu limita orderiem ir ± 90 % no jaunākās jebkura kredītpleca tokena neto aktīva vērtības (NAV). Limita orderi, kas pārsniedz šo diapazonu, netiks izpildīti. Piemēram, ja kredītpleca tokena XUP pašreizējā neto aktīva vērtība (NAV) ir 10, tad XUP/USDT limita ordera cenas diapazons ir 1-19.

4. Tirgus ordera noteikumi

Izvietojot tirgus orderus, lūdzu, ņem vērā, ka vari izmantot tikai opciju [Daudzums], lai norādītu ordera apjomu. Kredītpleca tokeni neatbalsta [Kopsummas] opciju, izvietojot tirgus orderus.

5. Maksimālās pozīcijas limits

Kredītpleca tokeni

Maks. pozīcijas limits (USDT)*

SUSHIUP
2500
SUSHIDOWN
2500
YFIUP
2500
YFIDOWN
2500
SXPUP
2500
SXPDOWN
2500
1INCHUP
2500
1INCHDOWN
2500
AAVEUP
2500
AAVEDOWN
2500
LTCUP
5000
LTCDOWN
5000
XLMUP
5000
XLMDOWN
5000
TRXUP
5000
TRXDOWN
5000
XTZUP
2500
XTZDOWN
2500
FILUP
5000
FILDOWN
5000
BCHUP
5000
BCHDOWN
5000
DOTUP
5000
DOTDOWN
5000
EOSUP
5000
EOSDOWN
5000
LINKUP
2500
LINKDOWN
2500
UNIUP
5000
UNIDOWN
5000
BTCUP
5000
BTCDOWN
5000
ETHUP
5000
ETHDOWN
5000
BNBUP
5000
BNBDOWN
5000
ADAUP
2500
ADADOWN
2500
XRPUP
5000
XRPDOWN
5000
* Maksimālie pozīcijas limiti (USDT)
Binance nosaka maksimālo atļauto lietotāja pozīcijas limitu (USDT) BLVT tokeniem. Pirkšanas orderis tiks noraidīts, ja pērkamā daudzuma un pašreizējās pozīcijas summa pārsniegs maksimālo pozīcijas limitu.
Piemēram, lietotājam A maksimālais SUSHIUP pozīcijas limits ir 2000 USDT, bet pēdējā cena ir 0,1499 $. Lietotāja A pašreizējā pozīcija ir 10 000 SUSHIUP, kas atbilst 1499 USDT. Maksimālais apjoms, ko lietotājs A tagad var iegādāties, ir 6677 SUSHIUP, kas atbilst 1001 USDT. Pirkšanas orderis tiks noraidīts, ja lietotājs A mēģinās iegādāties 10 000 SUSHIUP.
Piezīmes:
  • Gadījumos, kad notiek straujas pēdējās cenas svārstības tirgus izmaiņu rezultātā, pastāv iespēja, ka prognozētais maksimālās pozīcijas limits būs atšķirīgs no aprēķina, kurā izmantota pēdējā cena.
  • Binance pielāgos lietotāju maksimālās pozīcijas limitus atbilstoši pašreizējam tirgus riskam. Lietotāji ar pozīcijām, kas pārsniedz maksimālo pozīcijas limitu, nevarēs turpināt izvietot pirkšanas orderus.

6. Ieguldījumu izņemšanas noteikumi

6.1. Ieguldījumu izņemšanas cenas ir atkarīgas no neto aktīva vērtības (NAV) cenas reāllaikā.
6.2. Ieguldīšanas procesa beigās visi kredītpleca tokeni, kuros veici ieguldījumus, tiks tieši iemaksāti tavā tūlītējo darījumu makā. Komisijas maksa par ieguldīšanu tiks atskaitīta no tava USDT tūlītējo darījumu maka.
Pēc izņemšanas procesa pabeigšanas izņemtie kredītpleca tokeni tiks iemaksāti tavā tūlītējo darījumu makā USDT valūtā.
6.3. Lietotāji var tirdzniecības saskarnē noklikšķināt uz [Izņemšanas un ieguldīšanas limiti], lai uzzinātu aktuālos limitus.
Noklikšķini uz [Izņemšanas un ieguldīšanas limiti].
6.4. Lietotāji var ieguldīt vai izņemt tokenus jebkurā brīdī, izņemot līdzsvarošanas periodu. Ieguldīšanai un izņemšanai noteiktie limiti ir šādi:

Kredītpleca tokeni

Atsevišķs ieguldījums dienā

Limits (USDT)

Ieguldījums dienā

Limits (USDT)

Atsevišķa izņemšana dienā

Limits (USDT)

Izņemšana dienā

Limits (USDT)

BCHDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BCHUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
1INCHDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
1INCHUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XLMDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XLMUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SUSHIDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SUSHIUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
AAVEDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
AAVEUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
YFIDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
YFIUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
FILDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
FILUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SXPDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SXPUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
UNIDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
UNIUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LTCDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LTCUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XRPDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XRPUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
DOTDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
DOTUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
TRXDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
TRXUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
EOSDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
EOSUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XTZDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XTZUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BNBDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BNBUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LINKDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LINKUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ADADOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ADAUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ETHDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ETHUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BTCDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BTCUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000

7. Finansējuma maksas ieturēšanas noteikumi

7.1. Kredītpleca tokenu finansējuma likme = nākotnes līgumu finansējuma likmes groza pozīcija x faktiskais kredītplecs. Binance neietur komisijas maksu par finansējuma procentu likmes pārskaitījumiem. Finansējuma maksas samaksa tiek veikta starp tirgotājiem, un šī maksa nav iekļauta neto aktīva vērtībā (NAV).
7.2. Lapā redzamajā finansējuma likmē jau ir ņemts vērā kredītplecs, kā rezultātā tās ietekme uz neto aktīva vērtību (NAV) ir vienāda ar parādīto finansējuma likmi. Jaunā neto aktīva vērtība (NAV) = NAV x (1 - finansējuma likme).
Piemērs: ja finansējuma likme BTCDOWN ir -0,0304 %, tad neto aktīva vērtība (NAV) pieaugs par 0,0304 %, kad tiks ieturēta finansējuma likme.

8. Līdzsvarošanas noteikumi

7.1. Binance kredītpleca tokenu pozīciju līdzsvarošana tiek veikta tikai nepieciešamības gadījumā, un līdzsvarošanas izpildi kontrolē unikāls Binance algoritms. Mērķis ir līdz maksimumam palielināt korelāciju starp Binance kredītpleca tokeniem un tiem piesaistītajām maržas pozīcijām bez vajadzības uztraukties par likviditāti.
7.2. Mērķa kredītpleca diapazons Binance kredītpleca tokeniem ir no 1,25x līdz 4x. Faktiskais mērķa kredītpleca reizinātājs netiek atklāts un nepārtraukti mainās. Šādā veidā lietotāji nevar paredzēt mērķa kredītpleca reizinātāju, ko uztur Binance kredītpleca tokeniem, kā arī nevar paredzēt līdzsvarošanas laiku, kā rezultātā tiek samazinātas pirmspārdošanas un manipulācijas iespējas.

9. Neto aktīva vērtības (NAV) aprēķins

Neto aktīva vērtība (NAV) = ((1 / faktiskais kredītpleca reizinātājs) × groza pozīcija × pamata aktīva cena) / izlaisto tokenu skaits.

10. Papildu noteikumi

10.1. Binance nodrošina informācijas izplatīšanas, uzraudzības un riska kontroles pakalpojumus kredītpleca tokenu tirdzniecībai. Binance nesniedz nekādas garantijas peļņas gūšanai, kā arī neuzņemas saistības par kapitāla saglabāšanu pret lietotājiem, kas veic darījumus ar kredītpleca tokeniem Binance platformā. Investoriem ir pilnībā jāapzinās paaugstinātie riski, kas ir saistīti ar kredītpleca tokenu pakalpojumiem. Investoriem pašiem ir jāizvērtē iespējamie zaudējumi, un, brīvprātīgi piedaloties, investori apliecina to, ka šie riski ir kontrolējami un investori ir gatavi tos uzņemties.
10.2. Šajos noteikumos minētie termini "pārsniedz" un "mazāk par" neiekļauj norādītos skaitļus, bet termini "nepārsniedzot", "ne mazāk par", "virs" un "līdz" iekļauj norādītos skaitļus.
10.3. Šos noteikumus izstrādāja Binance platforma, un tie stājas spēkā uzreiz pēc visu platformas investoru informēšanas. Tas pats attiecas uz labojumiem.
10.4. Binance platforma patur tiesības interpretēt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem.
* Atruna: šajā rakstā iekļautie skaitliskie rādītāji var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, skati versiju angļu valodā, lai noskaidrotu aktuālos rādītājus.