Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

BUJ
Kriptovalūtu ar kredītplecu ceļvedis

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi
Iespēju līgumi
Kriptovalūtas ar kredītplecu
Kriptovalūtu ar kredītplecu ceļvedis
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
NFT
VIP

Kas ir Binance kredītpleca tokenu līdzsvarošana

2021-06-21 02:35
Līdzsvarošana ir process, kura ietvaros kredītpleca tokeniem palielinās vai samazinās tiem piesaistīto aktīvu nākotnes līgumu pozīcijas, lai sasniegtu mērķa kredītplecu. Piesaistītā aktīva cenai pieaugot, tā pozīcijas pieaugs. Savukārt, ja cena samazinās, pozīcijas samazināsies.

Binance kredītpleca tokenu līdzsvarošanas mehānisms

Binance kredītpleca tokenu (BLVT) līdzsvarošana tiek veikta tikai pēc nepieciešamības. BLVT ir veidoti tā, lai maksimizētu to korelāciju ar piesaistīto aktīvu, nodrošinot neparedzamu līdzsvarošanu, lai samazinātu ievainojamību pret apsteidzošās tirdzniecības taktikām. Atšķirībā no standarta kredītpleca tokeniem (kurus nepārvalda Binance), Binance kredītpleca tokeni neuztur nemainīgu kredītpleca koeficientu. Tā vietā Binance kredītpleca tokeni uztur mainīgu mērķa kredītplecu, bet to līdzsvarošana notiek tikai ekstrēmu tirgus svārstību gadījumos.
Binance kredītpleca tokenu pozīciju līdzsvarošanu nosaka Binance izstrādātais algoritms. Līdzsvarošanas mehānisms ir paredzēts, lai aizsargātu lietotājus no ilgtermiņa negatīvās ietekmes, kas ir raksturīga standarta kredītpleca tokeniem, saglabājot kredītpleca produkta galvenās īpašības, kas ļauj lietotājiem izmantot pozīcijas ar kredītplecu bez vajadzības uztraukties par likvidācijas riskiem un kredītpleca pozīciju pārvaldības niansēm.

Kā notiek Binance kredītpleca tokenu līdzsvarošana?

Binance kredītpleca tokenu kredtītpleca diapazons ir no 1,25x līdz 4x. Patiesais mērķa kredītpleca līmenis nepārtraukti mainās un lietotājiem nav redzams.Gan līdzsvarošanas laiks, gan mērķa kredītplecs nav redzams lietotājiem un algoritmiem, kā rezultātā ir daudz grūtāk paredzēt nākotnes līgumu darījumus un priekšlaicīgi tos veikt. Tokenu informācijas lapā vienmēr tiks parādīts faktiskais mērķa kredītplecs pēc līdzsvarošanas.
mceclip1.png
Piezīmes:
 • Patiesais kredītpleca koeficients ir algoritma faktiskais kredītpleca koeficients. Patiesais kredītpleca koeficients mainās, kad mainās nākotnes līgumu pozīciju (nominālās vērtības) attiecība pret fonda apmēru.
 • Līdzsvarošanas gadījumā mērķa kredītpleca koeficientu nosaka algoritms. Tas vienmēr būs robežās no 1,25 līdz 4, bet faktiskais koeficients būs konfidenciāls. Tokena informācijas lapā parādītais mērķa kredītpleca koeficients būs faktiskais mērķa kredītpleca koeficients pēc līdzsvarošanas. Taču ņem vērā, ka faktiskais kredītplecs var iziet ārpus mērķa diapazona ekstrēmu tirgus izmaiņu gadījumā.
 • Lietotāji nevar izpirkt tokenus, kad notiek fonda līdzsvarošana.
Kad faktiskais kredītpleca līmenis ir ārpus mērķa kredītpleca diapazona (1,25x - 4x), Binance kredītpleca tokeni tiek līdzsvaroti, lai saglabātu kredītplecu mērķa diapazonā. Līdzsvarošanas informācija, piemēram, groza izmaiņas un kredītpleca līmenis, tiks parādītas Binance kredītpleca tokenu lapā pēc kredītpleca tokenu līdzsvarošanas. Iepriekš minētajā lapā lietotāji var apskatīt visu līdzsvarošanas darbību vēsturi.
mceclip0.png
Kad beztermiņā nākotnes līgumu cena pieaug, faktiskais kredītpleca līmenis samazinās. Ja faktiskā kredītpleca līmenis nokritīs līdz 1,25x vai zemāk, notiks Binance kredītpleca tokenu līdzsvarošana. Algoritms iegādāsies papildu pozīcijas, lai palielinātu faktisko kredītplecu tā, lai faktiskā kredītpleca līmenis būtu mērķa kredītpleca diapazonā. Ja cena samazinās, līdzsvarošana tiek veikta otrā virzienā.
Piemērā zemāk ir parādīts līdzsvarošanas mehānisms, kad beztermiņa nākotnes līgumu cenas pieaug:
 1. Binance kredītpleca tokenu fonda vērtībā ir 100 miljoni ASV dolāru, bet kopējā sākotnējā groza nākotnes līgumu pozīcija ir 180 miljoni ASV dolāru. Faktiskais kredītpleca koeficients ir 1,8x.
 2. Kad BTCUSDT beztermiņa nākotnes līgumu cena pieaug par 5 %, nākotnes līgumu pozīcijas pieaugs par 9 miljoniem, sasniedzot 189 miljonus ASV dolāru. Kredītpleca tokenu vērtība pieaugs par 9 miljoniem ASV, dolāru un fonda vērtība sasniegs 109 miljonus ASV dolāru. Faktiskais kredītpleca koeficients samazināsies līdz 1,73x. Tomēr tas neuzsāks līdzsvarošanu, jo faktiskais kredītpleca koeficients ir diapazonā no 1,25x līdz 4x.
 3. Ja BTCUSDT beztermiņa līgumu cena pieaugs vēl par 120 %, nākotnes līgumu pozīcijas pieaugs par 226,8 miljoniem ASV dolāru, sasniedzot 415,8 miljonus ASV dolāru. Tā rezultātā kredītpleca tokenu vērtība pieaugs par 226,8 miljoniem ASV dolāru, bet fonda kopējā vērtībā sasniegs 335,8 miljonus ASV dolāru. Faktiskais kredītpleca koeficients ir 1,238x.
 4. Ņemot vēra, ka faktiskais kredītpleca koeficiens ir mazāks par 1,25x (ārpus kredītpleca mērķa diapazona), tiks veikta līdzsvarošana. Algoritms iegādāsies papildu nākotnes līgumu pozīcijas, lai palielinātu faktisko kredītpleca līmeni. Tas garantē to, ka kredītpleca līmenis atrodas mērķa kredītpleca diapazonā. Algoritms noteiks kredītpleca līmeni pēc līdzsvarošanas. Ja algoritms vēlas veikt kredītpleca koeficienta līdzsvarošanu no 1,238x līdz 1,7x, tad algoritms iegādāsies papildu nākotnes līgumu pozīcijas 155,06 miljonu ASV dolāru vērtībā, palielinot kopējo nākotnes līgumu pozīciju vērtību līdz 570,86 miljoniem ASV dolāru, kas atbilst 1,7x no kopējā fonda.
Kopsavilkums
 • Binance kredītpleca tokenu līdzsvarošana notiek tikai nepieciešamības gadījumā. Parasti tā tiek veikta ekstrēmu tirgus svārstību gadījumos.
 • Lielu cenu svārstību dēļ faktiskais kredītpleca koeficients ir ārpus mērķa kredītpleca diapazona (1,25x līdz 4x), kā rezultātā tiek sākta līdzsvarošana.
 • Algoritms noteiks mērķa kredītplecu, kura sasniegšanai tiek veikta līdzsvarošana, palielinot vai samazinot nākotnes līgumu pozīcijas atbilstoši mērķa kredītpleca virzienam.
 • Pēc līdzsvarošanas beigām mērķa kredītpleca koeficients un līdzsvarošanas laiks tiks parādīti Binance kredītpleca tokenu lapā.