Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

BUJ
Kriptovalūtu ar kredītplecu ceļvedis

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi
Iespēju līgumi
Kriptovalūtas ar kredītplecu
Kriptovalūtu ar kredītplecu ceļvedis
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
NFT
VIP

Kas ir Binance kredītpleca tokeni

2021-04-02 03:32
Apskati video, lai uzzinātu, kas ir Binance kredītpleca tokeni
Binance kredītpleca tokeni (BLVT) ir tūlītējo darījumu tirgū tirgojami aktīvi, kas ļauj tev izmantot kredītplecu kriptovalūtu tirdzniecībā bez likvidācijas riska. Binance kredītpleca tokeni novērš vajadzību pārvaldīt standarta kredītpleca pozīciju, jo lietotājam vairs nav jāsniedz nodrošinājums vai jāuztur marža.
Pirmais Binance kredītpleca tokenu pāris ir BTCUP un BTCDOWN. BTCUP ļauj tev gūt peļņu ar kredītplecu, kad Bitcoin cena pieaug. Savukārt BTCDOWN ļauj tev gūt peļņu ar kredītplecu, kad Bitcoin cena samazinās.
Ņem vērā, ka pirms Binance kredītpleca tokenu izmantošanas tev ir jāpiekrīt Binance kredītpleca tokenu risku atrunā minētajiem noteikumiem.

Kredītpleca tokenu apraksts

Katrs kredītpleca tokens apzīmē beztermiņa nākotnes līgumu pozīciju grozu. Piemēram, BTCUP kredītpleca tokenu grozs sastāv no 123 456,78 BTCUSDT nākotnes līgumiem.
Neto aktīva vērtība (NAV) ir kredītpleca tokena cena. Kredītpleca tokena cena atspoguļo beztermiņa nākotnes līgumu groza pozīciju nominālās vērtības izmaiņas un izmaiņas kredītpleca līmeņa reizinātājos. Vienkārši sakot, tokena cenu nosaka tam piesaistītā aktīva sniegums un tam piesaistītais kredītplecs.
Neto aktīva vērtība (NAV) = ((1 / faktiskais kredītpleca reizinātājs) × groza pozīcija × pamata aktīva cena) / izlaisto tokenu skaits.
Atšķirībā no standarta kredītpleca tokeniem (kurus nepārvalda Binance), Binance kredītpleca tokeni neuztur nemainīgu kredītplecu. Tā vietā Binance kredītpleca tokeni saglabā mainīgu kredītplecu robežās no 1,25x līdz 4x. Šādi tiek nodrošināta maksimāla peļņa no cenas pieauguma un samazināti zaudējumi, izvairoties no likvidācijas. Taču ņem vērā, ka faktiskais kredītplecs var iziet ārpus mērķa diapazona ekstrēmu tirgus izmaiņu gadījumā.
Patiesais mērķa kredītpleca līmenis nepārtraukti mainās un lietotājiem nav redzams. Līdzsvarošanas mērķa kredītplecs netiek rādīts novērotājiem vai algoritmiem, lai saglabātu neparedzamību un novērstu priekšlaicīgas informācijas izmantošanas taktikas. Tokenu informācijas lapā vienmēr tiks parādīts faktiskais mērķa kredītplecs pēc līdzsvarošanas.
Patiesais kredītpleca koeficients ir algoritma faktiskais kredītpleca koeficients. Patiesais kredītpleca koeficients mainās, kad mainās nākotnes līgumu pozīciju (nominālās vērtības) attiecība pret fonda apmēru.
Patiesais kredītpleca koeficients = nākotnes līgumu pozīcija (USDT nominālā vērtība) / fonda apmērs
Piezīmes:
Nākotnes līgumu pozīcija (nominālā vērtība) = līgumu skaits x BTCUSDT nākotnes līgumu cena
Fonda apmērs = izlaisto tokenu skaits x NAV
Piemēram, BTCUP tokena dati ir šādi:
  • Tokenu skaits = 10 000 BTCUP
  • NAV = 10 000 USDT
  • Grozs = 18 000 BTCUSDT nākotnes līgumu
  • BTCUSDT cena = 10 000 USDT (precīzs skaitlis nav norādīts, lai izvairītos no priekšlaicīgas informācijas izmantošanas)
Piezīme: jaunu tokenu izveide notiek tikai tad, kad pieejamo tokenu piedāvājums izsīkst. Jaunu tokenu izdošana neietekmē tokenu cenu.
BTCUP fonda apmērs šajā gadījumā būtu 100 miljoni ASV dolāru (10 000 BTCUP * 10 000 USDT). BTCUP kopējā nākotnes līgumu pozīcija grozā būtu 180 miljoni ASV dolāru. Patiesais kredītpleca koeficients būtu 1,8x (180 miljoni ASV dolāru/100 miljoni ASV dolāru).
Līdzsvarošanas gadījumā mērķa kredītpleca koeficientu nosaka algoritms. Tas vienmēr būs robežās no 1,25 līdz 4, bet faktiskais koeficients būs konfidenciāls. Tokena informācijas lapā parādītais mērķa kredītpleca koeficients būs faktiskais mērķa kredītpleca koeficients pēc līdzsvarošanas. Ja patiesais kredītpleca koeficients atrodas ārpus mērķa kredītpleca koeficienta, Binance kredītpleca tokeni tiks līdzsvaroti, lai to patiesā kredītpleca koeficienta vērtība atrastos mērķa kredītpleca diapazonā.
Piemēram, BTCUP sākotnējais kredītpleca koeficients ir 1,8x. Faktiskais kredītpleca koeficients samazināsies, kad BTCUSDT beztermiņā nākotnes līgumu cena pieaugs vēl par 50 %. Ja patiesais kredītpleca koeficients samazināsies līdz 1,25x vai būs vēl mazāks, algoritms noteiks jaunu mērķa kredītpleca koeficientu un tiks aktivizēts līdzsvarošanas mehānisms. Ja algoritms nolems pacelt patieso kredītpleca koeficientu līdz 1,75x (mērķa kredītpleca diapazonā), tad algoritms palielinās nākotnes līgumu pozīcijas atbilstoši noteiktajam jaunajam mērķa kredītpleca koeficientam.
Ņemot vērā to, ka Binance kredītpleca tokeniem nav obligāti jāsaglabā nemainīgs kredītplecs. Binance kredītpleca tokeni tiek līdzsvaroti pēc vajadzības tikai ekstrēmu tirgus izmaiņu gadījumā. Papildinformācijai lasi Par līdzsvarošanu.