Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi

Likvidācijas protokols

Binance
2021-05-26 03:25

Likvidācija

Binance izmanto atsauces cenu, lai izvairītos no nevajadzīgas likvidācijas un cīnītos pret tirgus manipulācijām.

Kāda ir atšķirība starp atsauces cenu un pēdējo cenu?

Lai izvairītos no straujām cenas izmaiņām un nevajadzīgas likvidācijas lielu tirgus svārstību laikā, Binance nākotnes līgumiem tiek izmantota pēdējā cena un atsauces cena.
Pēdējā cena ir pēdējā darījuma cena, par kuru tika pārdots līgums. Citiem vārdiem sakot, pēdējais darījums tirdzniecības vēsturē nosaka pēdējo cenu. Tas tiek izmantots, lai aprēķinātu tavu realizēto PZA (peļņu un zaudējumus).
Savukārt atsauces cena tiek aprēķināta, izmantojot finansēšanas datu un vairāku tūlītējo darījumu biržu groza cenu datu kombināciju. Tava likvidācijas cena un nerealizētais PZA tiek aprēķināti, izmantojot atsauces cenu.
Risks un kredītplecs tiek pielāgoti atbilstoši lietotāja absolūtajai pozīcijai: jo lielāka pozīcija, jo augstāka obligātā marža un mazāks kredītplecs. Likvidācija notiek, kad:
nodrošinājums = sākotnējais nodrošinājums + realizētais PZA + nerealizētais PZA < uzturēšanas marža
Svarīgi piebilst, ka uzturēšanas maržas izmaiņas tiešā veidā ietekmēs likvidācijas cenu. Lai izvairītos no likvidācijas (t.i., maržas koeficients sasniedz 100%), lūdzu, pievieno vairāk rezervju vai samazini savas pozīcijas. Ieteicams kontrolēt maržas koeficientu zem 80%.

Likvidācijas cena

Likvidācija notiek, kad atsauces cena sasniedz pozīcijas likvidācijas cenu. Tirgotājiem ieteicams pievērst uzmanību atsauces cenas un likvidācijas cenas izmaiņām, lai izvairītos no likvidācijas.
Riska ierobežošanas režīmā gan garajām, gan īsajām viena līguma pozīcijām ir vienāda likvidācijas cena starpkontu maržas režīmā.
Ja viena līguma garās un īsās pozīcijas ir izolētās maržas režīmā, šīm pozīcijām tiks piemērotas divas dažādas likvidācijas cenas atkarībā no katras pozīcijas maržas.
Binance ļauj tirgoties ar augstu kredītplecu, izmantojot augstas veiktspējas risku noteikšanas programmatūru un likvidācijas modeli. Likvidācijas modelis mēdz būt sarežģīts. Ja vēlies, vari izmantot iebūvēto kalkulatoru, lai aprēķinātu likvidācijas cenu.
Lai uzzinātu vairāk par likvidācijas cenas aprēķinu, lasi:

Kas notiek likvidācijas laikā?

Likvidācijas laikā visi lietotāja atvērtie orderi tiek nekavējoties atcelti. Visiem tirgotājiem tiek piemērots viens likvidācijas protokols, ko sauc par Viedo likvidāciju. Binance mēģina izvairīties no pilnas lietotāja pozīciju likvidācijas, kad tas ir iespējams. Tirgotājiem, kam piemērota piespiedu likvidācija ne pēc paša lietotāja iniciatīvas, likvidācijas maksa tiks piemērota tikai likvidētajai summai (nevis pozīcijas nominālajai vērtībai).
Jāpatur prātā, ka likvidācija lietotājiem ar salīdzinoši mazākām pozīcijām parasti tiek veikta pilnībā. Lietotājiem ar lielākām pozīcijām tiek likvidēta mazāka viņu kontu daļa nekā lietotājiem ar mazākām pozīcijām. Tas ir tāpēc, ka uzturēšanas marža ir atkarīga no lietotāja pozīcijas apjoma, nevis kredītpleca izvēles. Tā rezultātā faktiskā uzturēšanas marža lietotājiem ar mazākām pozīcijām ir mazāka par likvidācijas maksas likmi. Tas nozīmē, ka šie lietotāji jau ir bankrotējuši likvidācijas sākšanas brīdī neatkarīgi no gala cenas.

Likvidācijas orderi

Ņem vērā, ka visi likvidācijas orderi ir tūlītējās izpildes vai atcelšanas orderi. Orderis tiek izpildīts maksimāli iespējamajā apjomā, bet neizpildītais apjoms tiek atcelts. Šie orderi atšķiras no "izpildīt vai atcelt" orderiem, kas tiek izpildīti tikai tad, kad orderi ir iespējams izpildīt pilnībā, bet pretējā gadījumā tiek atcelti. Atlikušās pozīcijas tiks piešķirtas apdrošināšanas fondam vai likvidētas.
Visiem tirgotājiem sistēma vispirms atceļ visus atvērtos orderus un pēc tam mēģina samazināt lietotāja maržas izmantošanu ar vienu lielu tūlītējās izpildes vai atcelšanas orderi, nelikvidējot lietotāja pozīciju pilnībā. Ja pēc realizēto zaudējumu un likvidācijas maksas atskaitīšanas lietotāja marža ir atbilstoša prasībām, likvidācijas process beidzas. Ja lietotāja marža joprojām ir nepietiekama, tad lietotāja pozīcija tiek aizvērta pie bankrota cenas, apdrošināšanas fonds pārņem lietotāja pozīciju un lietotājs tiek atzīts par bankrotējušu. Atlikusī nodrošinājuma daļa (ja tāda ir) tiek pārskaitīta uz apdrošināšanas fondu. Ja konts bankrotē (negatīvs maka atlikums), tad apdrošināšanas fonds sedz starpību, lai konta atlikums būtu 0.

Automātiskā negatīvā atlikuma segšana

Kad lietotāja konta atlikums ir negatīvs, Binance izmanto apdrošināšanas fondu, lai nosegtu negatīvo atlikumu lietotāja kontā. Automātiskā negatīvā atlikuma nosegšana tiks veikta ik pēc desmit minūtēm.
Lūdzu, ņem vērā, ka negatīvie konta atlikumi tiks automātiski segti lietotājiem, kuri atbilst visām tālāk norādītajām prasībām:
  • Vairāku aktīvu režīms nav ieslēgts.
  • Kontiem ar USDⓈ maržu un negatīvu atlikumu nav atvērtu pozīciju (starpkontu vai izolēto).
  • Kontiem ar kriptovalūtu maržu un negatīvu atlikumu nav atvērtu pozīciju (starpkontu vai izolēto).
  • Pēc likvidācijas lietotājs savā kontā nepārskaitīja negatīvo atlikumu.
Gadījumā, ja tu neatbilsti augstāk minētajiem kritērijiem, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienesta darbiniekiem, lai saņemtu palīdzību.

Apdrošināšanas maksa

Kad lietotāja pozīcija tiek likvidēta, tiek ieturēta noteikta apdrošināšanas maksa, ko ieskaita apdrošināšanas fondā. Šī maksa darījumu vēsturē tiek parādīta kā "Apdrošināšanas maksa" (Insurance Clear).
Likvidācijas cena ir nemainīga, tāpēc lietotājiem ir ieteicams stingri kontrolēt savu pozīciju riskus, lai izvairītos no likvidācijas.
Informāciju par apdrošināšanas maksām vari iegūt lapā Tirdzniecības noteikumi.
Lūdzu, ņem vērā:
  • Bankrota cena var pārsniegt līguma tirgus cenas diapazonu.
  • Mēs tev nosūtīsim maržas pieprasījuma un likvidācijas paziņojumus pa pastu, īsziņā un iekšējā ziņojumā. Šī funkcija darbojas kā brīdinājums par risku, taču savlaicīga paziņojumu piegāde netiek garantēta. Pakalpojuma izmantošanas laikā tu piekrīti tam, ka noteiktu apstākļu dēļ (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tīkla darbības traucējumiem un lēnu savienojuma ātrumu) tu vari nesaņemt paziņojumus īsziņās vai pa e-pastu vai saņemt tos ar novēlošanos. Binance patur visas tiesības un neuzņemas atbildību par paziņojumu piegādi.
* Atruna: šajā rakstā iekļautie skaitliskie rādītāji var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, skati versiju angļu valodā, lai noskaidrotu aktuālos rādītājus.
Saistītie raksti
Binance nākotnes līgumu produktu un funkciju apskats