Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

BUJ
Nākotnes līgumu ceļvedis

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Nākotnes līgumi
Stratēģiskā tirdzniecība
USDⓈ-M nākotnes līgumi
COIN-M nākotnes līgumi
Nākotnes līgumu ceļvedis
Riska ierobežošanas režīms
Orderu veidi
Ar Binance nākotnes līgumiem saistītās programmas
indekss
Tirdzniecības noteikumi
Iespēju līgumi
Kriptovalūtas ar kredītplecu
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
NFT

Kas ir vairāku aktīvu režīms?

2021-05-06 06:43
Vairāku aktīvu režīmā lietotāji var tirgot USDⓈ-M nākotnes līgumus vairākos maržas aktīvos. Pašlaik Binance piedāvā tirgot nākotnes līgumus ar USD un BUSD maržu, izmantojot USDⓈ-M nākotnes līgumu produktus. Vairāku aktīvu režīms ļauj lietotājiem izmantot kopīgu maržu maržas līgumiem ar USDT un BUSD maržām. Visu no jebkura līguma gūto peļņu ir iespējams izmantot kā maržu. Tas nozīmē to, ka vienas pozīcijas peļņa var kompensēt otras pozīcijas zaudējumus. Tāpēc maržas bilancē tiek parādīts tikai neto PZA abu tirgu pozīcijām. Šī jaunā funkcija ir pieejama tikai starpkontu maržas režīmā.
Vairāku aktīvu režīmā kā maržu var izmantot tikai tālāk norādītos aktīvus:

Aktīva marža

Maksimālais ienākošais pārskaitījums

Nodrošinājuma vērtības koeficients

BTC
5 BTC
95 %
ETH
70 ETH
95 %
BNB
1000 BNB
95 %
XRP
15 600 XRP
90 %
ADA
11 300 ADA
90 %
DOT
460 DOT
90 %
SOL
100 SOL
90 %
USDT
Neierobežots
100 %
BUSD
Neierobežots
100 %
Lūdzu, ņem vērā:
 • Lietotājiem kā nodrošinājums ir jāpārskaita augstāk norādītā marža uz USDⓈ-M nākotnes līgumu kontu;
 • BNB atlikumu USDⓈ-M nākotnes līgumu makā joprojām var izmantot tirdzniecības komisijas maksas atlaižu saņemšanai;
 • BTC, ETH un BNB, kas vairāku aktīvu režīmā tiek izmantoti kā marža, saņems diskontu 5 % vērtībā. XRP, DOT un ADA, kas tiek izmantoti kā marža, saņems 10 % diskontu. Piemēram, BNB ar tirgus vērtību 1000 $ apmērā tiks apstrādāti kā 950 $, bet ADA ar tirgus vērtību 1000 $ apmērā tiks apstrādāti kā 900 $, izmantojot šos aktīvus kā maržu vairāku aktīvu režīmā;
 • BNB, kas tiek izmantoti vairāku aktīvu maržas režīmā, tiks ieskaitīti BNB uzkrājumu aprēķinā.

Kā pārslēgties starp viena aktīva un vairāku aktīvu režīmu?

Ņem vērā, ka vairāku aktīvu režīms ir pieejams tikai USDⓈ-M nākotnes līgumiem. 
Pieraksties savā Binance kontā lietotnē Binance un pārej uz USDⓈ-M nākotnes līgumu tirdzniecības sadaļu. Pieskaries pie [...] un atlasi [Preferences]  [Aktīvu režīms].
Aktīva režīma cilnē [Aktīvu režīms] atlasi [Viena aktīva režīms] vai [Vairāku aktīvu režīms]. Pēc noklusējuma ir iespējots viena aktīva režīms.
Ja tev ir atvērtas pozīcijas, tu joprojām vari atvērt vairāku aktīvu režīmu, neslēdzot esošās pozīcijas.
Pieņemsim, ka tev ir atvērta pozīcija izolētās maržas režīmā. Šajā gadījumā tu redzēsi aicinājumu pārslēgt visas atvērtās pozīcijas uz Starpkontu režīmu pirms Vairāku aktīvu režīma iespējošanas.
Pirms iespējo Vairāku aktīvu režīmu, izlasi šo pamācību, lai labāk izprastu ar USDⓈ-M nākotnes līgumiem saistītos riskus.

Peļņa un zaudējumi vairāku aktīvu režīmā

Ja tava BUSD vai USDT maka atlikums ir pozitīvs, ģenerētā peļņa ir tirdzniecības pāra pamata aktīvs. Piemēram, ja tu tirgo USDT līgumu, visa ģenerētā peļņa tiek ģenerēta USDT, bet, ja tirgo BUSD līgumu, tad visa peļņa tiek ģenerēta BUSD;
Ja tava BUSD vai USDT maka atlikums ir negatīvs, bet zaudējumi ir mazāki par 10 000 USDT/BUSD, automātiskā konvertācija netiek veikta, savukārt, ja zaudējumu summa pārsniedz 10 000 USDT/BUSD, tā tiek konvertēta proporcionāli USDⓈ-M nākotnes līgumu maka atlikumam, atskaitot attiecīgo summu no atbilstošā maržas aktīva.
Īsāk sakot, ģenerētā peļņa un zaudējumi vienmēr tiek denominēti tirdzniecības pāra aktīvos, bet zaudējumu gadījumā platformā ir ieviests automātiskās konvertācijas mehānisms, kas palīdz lietotājiem līdzsvarot savus kontus un palielināt līdzekļu izmantošanas pakāpi.

Automātiskā konvertācija

Vairāku aktīvu režīmā automātiskā konvertācija notiek trīs gadījumos:
 1. Kad attiecīgā aktīva atlikums makā ir mazāks par automātiskajai konvertācijai iestatīto robežvērtību (-10 000 USD), sistēmas saskaņošanas programmatūra automātiski konvertē USDT vai BUSD negatīvo atlikumu uz maržas aktīvu.
 2. Lietotāja likvidācijas gadījumā automātiskā konvertācija tiek nekavējoties aktivizēta, ja BUSD/USDT atlikums USDⓈ-M nākotnes līgumu makā nav pietiekams, lai segtu deficītu.
 3. Ja lietotājam nav aktīvu pozīciju vai atvērtu orderu, sistēma turpina aprēķināt LTV (aizņēmuma attiecību pret vērtību). Ja LTV ≥ 1, tiek aktivizēta automātiskā konvertācija.
Piezīme. LTV = abs (∑negatīvais aktīva atlikums makā USD izteiksmē * (1 + automātiskās konvertācijas diskonts)) / ∑pozitīvais aktīva atlikums makā USD izteiksmē * (1 - automātiskās konvertācijas diskonts)
Tūlītējo darījumu saskaņošanas programmatūra veic automātisko konvertāciju, kuru aktivizējot, visi aktīvi ar pozitīvo atlikumu USDⓈ-M nākotnes līgumu makā tiek automātiski konvertēti, lai segtu attiecīgo BUSDT/USDT deficītu. Ņem vērā, ka automātiskajai konvertācijai netiek piemērota komisijas maksa, bet taviem aktīviem tiek piemērots diskonts, lai kompensētu likviditātes nestabilitāti:

Aktīvi

Automātiskās konvertācijas diskonts

BTC
2,5 %
ETH
2,5 %
BNB
5 %
ADA
5 %
XRP
5 %
DOT
5 %
SOL
5 %
1. gadījums: tavs BUSD atlikums ir -20 000 BUSD, un tiek aktivizēta automātiskā konvertācija. 20 000 BUSD / 97,5 % = 20 513 BUSD no BTC vērtības tiks konvertēti uz BUSD, lai izlīdzinātu maka atlikumu.
2. gadījums: vairāku aktīvu režīmā, kad tev nav nevienas aktīvas pozīcijas vai atvērtu orderu, UM maka atlikums ir 1 BNB + (-600) BUSD.
 • Pieņemsim, ka BNB/BUSD = 700 $
Tavs LTV = abs(-600)/(700*(1-5%)) = 0,90<1, automātiskā konvertācija netiks aktivizēta;
 • Pieņemsim, ka BNB/BUSD = 600 $
Tavs LTV = abs(-600)/(600*(1-5%)) = 1,05≥1, automātiskā konvertācija tiks aktivizēta, tavi BNB tiks konvertēti uz BUSD, lai dzēstu negatīvo BUSD atlikumu. 
Ja nevēlies, lai tiktu veikta automātiskā konvertācija, tu vari konvertēt vai pārskaitīt pietiekamu maržas aktīvu summu uz USDⓈ-M nākotnes līgumu maku, lai tā negatīvais atlikums būtu mazāks par 10 000 $. Ja lietotājam nav aktīvu pozīciju vai atvērtu orderu un kādam aktīvam USDⓈ-M nākotnes līgumu makā ir deficīts, iesakām savlaicīgi konvertēt vai pārskaitīt pietiekami daudz maržas aktīvu, lai konta LTV nepārsniegtu 1 un netiktu aktivizēta automātiskā konvertācija.
Lai mazinātu riskus, Binance var īslaicīgi pielāgot automātiskās konvertācijas robežvērtību un veikt konvertāciju. Iespējams, pamanīsi, ka noteikta aktīva atlikums tavā USDⓈ-M nākotnes līgumu makā ir negatīvs, bet tas nenozīmē, ka tava USDⓈ-M nākotnes līgumu maka maržas atlikums pārsniedz zaudējumu robežvērtību.

Kā pārbaudīt tava konta maržas koeficientu vairāku aktīvu režīmā?

Ja atlasīji opciju [Vairāku aktīvu režīms], maržas koeficienta logrīkā būs redzama atzīme "Vairāki aktīvi".
Vairāku aktīvu režīmā tavs maržas atlikums ir kopīgs vairākām pozīcijām, tāpēc, lūdzu, uzmanīgi seko maržas koeficientam. Kad maržas koeficients sasniegs 100 %, visas pozīcijas tiks likvidētas.

Maržas koeficienta logrīks vairāku aktīvu režīmā

Tālāk attēlotais vienādojums tiek izmantots, lai aprēķinātu tavu maržas koeficientu vairāku aktīvu režīmā:
Konta maržas koeficients = konta uzturēšanas marža / konta kapitāls
 • Konta uzturēšanas marža: visu starpkontu pozīciju uzturēšanas marža ASV dolāros.
 • Konta kapitāls: visu starpkontu pozīciju maržu summas ASV dolāros.

Kā apskatīt aktīvu atlikumu?

Tirdzniecības saskarnē ritini uz leju līdz pozīciju panelim un atlasi cilni [Aktīvi].
Savu aktīvu atlikumu vari apskatīt arī savā nākotnes līgumu makā.

Kā aprēķināt maržas koeficientu vairāku aktīvu režīmā?

Lūdzu, ņem vērā, ka maržas koeficients ir atkarīgs no USDTUSD un BUSDUSD pāru tirgus cenas.
Pieņemsim, ka assetPair un tā mainīgās konvertācijas likmes ir šādas:

assetPair

assetIndex

indexBidBuffer

indexAskBuffer

bidRate

askRate

USDTUSD
0,99
0,01
0,005
0,9801
0,99495
BUSDUSD
1
0
0
1
1
Pieņemsim, ka lietotājs vēlas tirgot divus līgumus: BETCUSDT beztermiņa un ETHBUSD_210326 ar kredītplecu attiecīgi 100x un 50x apmērā. Šajā piemērā maržas uzturēšanas koeficients būs attiecīgi 0,8 % un 1 %. Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota izolētā vai starpkontu marža, konta statuss un dažādu parametru izmaiņu aprēķini ir norādīti tālāk.

1. Sākotnējais stāvoklis – nav atvērtu pozīciju

Simbols (aktīvs)

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Maržas aktīvs

USDT
BUSD

assetWalletBalance

200
220

assetEquity

200
220

Uzturēšanas maržas koeficients

0,008
0,01

Sākotnējā maržas likme

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Nerealizētais PZA

0
0
Viena aktīva režīms: pieejamā USDT ordera vērtība = 200,pieejamā BUSD ordera vērtība = 220
Vairāku aktīvu režīms: konta kapitāls = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = 200*0,9801+220*1 = 416,02
Tā kā nav atvērtu pozīciju, assetCrossInitialMargin ir 0, uniAvailableForOrder = accountEquity-∑(assetCrossInitialMargin*askRate) = 416,02-0 = 416,02
USDT AvailableForOrder = 416,02/0,99495 = 418,13
BUSD AvailableForOrder = 416,02/1 = 416,02
Konta uzturēšanas marža = 0
Maržas koeficients = konta uzturēšanas marža / konta kapitāls = 0

2. Ja ir atvērtas pozīcijas

Simbols (aktīvs)

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Maržas aktīvs

USDT
BUSD

assetWalletBalance

200
220

assetEquity

200
220

Uzturēšanas maržas koeficients

0,008
0,01

Sākotnējā maržas likme

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Pozīcijas apjoms

0,5
20

entryPrice

20 000 USDT
600 BUSD

markPrice

20 000 USDT
600 BUSD

Nerealizētais PZA

0
0
Konta uzturēšanas marža = ∑assetMM*askRate = 0,5*20 000*0,008*0,99495 + 20*600*0,01*1 = 199,596
Tā kā nav nerealizētas peļņas vai zaudējumu, konta kapitāls = accountWalletBalance = 416,02
uniAvailableForOrder = konta pamatkapitāls - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 416,02 - (0,5*20000*0,01*0,99495+20*600*0,02*1)= 76,525
Pieejamā USDT ordera vērtība = 76,525/0,99495 = 76,91
Pieejamā BUSD ordera vērtība = 76,525/1 = 76,525
Maržas koeficients = konta uzturēšanas marža / konta kapitāls = 199,596/416,02 = 0,47977 = 47,98 %

3. Ja ir atvērtas pozīcijas un nerealizētais PZA

Simbols (aktīvs)

BTCUSDT

ETHBUSD_210326

Maržas aktīvs

USDT
BUSD

assetWalletBalance

200
220

assetEquity

200-500 = -300
220+400 = 620

Uzturēšanas maržas koeficients

0,008
0,01

Sākotnējā maržas likme

0,01 (100x)
0,02 (50x)

Pozīcijas apjoms

0,5
20

entryPrice

20 000 USDT
600 BUSD

markPrice

19 000 USDT
620 BUSD

Nerealizētais PZA

0,5*(19 000-20 000) = -500
20*(620-600) = 400
Konta uzturēšanas marža = ∑assetMM*askRate = 0,5*19 000*0,008*0,99495+20*620*0,01*1 = 199,61
Ja ir nerealizētais PZA, konta kapitāls = ∑min(assetEquity*bidRate, assetEquity*askRate) = -300*0,99495+620*1=321,515
uniAvailableForOrder = konta pamatkapitāls - ∑(assetCrossInitialMargin * askRate) = 321,515 - (0,5*19000*0,01*0,99495+20*620*0,02*1) = -21
Gan USDT AvailableForOrder, gan BUSD AvailableForOrder ir 0。
Maržas koeficients = konta uzturēšanas marža / konta kapitāls = 199,61/321,515 = 0,62084 = 62,08 %