Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD
Atbalsta centrs
BUJ
Finanses
Duālās investīcijas

Duālo investīciju pirkuma līguma nosacījumi

Binance
2021-09-01 01:33
  1. Binance ieviesa duālās investīcijas, lai nodrošinātu vērtīgu pakalpojumu Binance lietotājiem, kuru rīcībā ir neizmantoti digitālie aktīvi.
  2. Duālās investīcijas tiek izmantotas iespēju līgumu un līdzīgu produktu tirdzniecībai, un šis pakalpojums ir pieejams lietotājiem, kas atrodas ārpus Lietošanas noteikumos minētajām ierobežotajām teritorijām.
  3. Izmantojot duālo investīciju pakalpojumus, tu nekavējoties un bez nosacījumiem piešķir Binance.com tiesības izmantot šos aktīvus un veikt saprātīgu to sadali saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
  4. Izmantojot duālo investīciju pakalpojumus, tu apņemies ievērot starptautiskos likumus, kā arī apliecini to, ka tavu līdzekļu izcelsmes avots ir likumīgs.
  5. Izmantojot duālo investīciju pakalpojumus, tu apliecini to, ka pilnībā apzinies visus riskus, kas ir saistīti ar digitālo aktīvu ieguldījumiem, kā arī apņemies veikt darbības apdomīgi un saskaņā ar tev pieejamo resursu apjomu.
  6. Tu apliecini to, ka visas ieguldījumu darbības platformā Binance.com tiek veiktas saskaņā ar taviem investīciju nodomiem, kā arī tu bez nosacījumiem piekrīti visiem potenciālajiem riskiem un ieguvumiem, kas izriet no taviem investīciju lēmumiem.
  7. Binance.com patur tiesības apturēt vai izbeigt duālo investīciju pakalpojumus. Platformai Binance.com ir tiesības pēc nepieciešamības apturēt un izbeigt duālo investīciju pakalpojumu darbību.
  8. Duālo investīciju pakalpojumu darbības kavēšana, izbeigšana, apturēšana vai neatbilstība ir iespējama tīkla darbības kavējumu, datorsistēmu kļūdu un citu iespējamo nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Binance.com dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, taču nevar garantēt, stabilu un efektīvu duālo investīciju sistēmas darbību. Augstāk minēto faktoru dēļ Binance.com neuzņemas atbildību par duālo investīciju pakalpojumu rezultātiem, kas atšķiras no klienta gaidām.
Es izlasīju un piekrītu duālo investīciju pirkuma līgumam, un es piekrītu iegādāties duālo investīciju produktus. Ar šo apliecinu, ka apzinos saistītos riskus un piekrītu šo produktu iegādei.
Saistītie raksti
Kas ir Binance duālās investīcijas?