Binance Live
Crypto Panda presents AMA with Timeworx
2024-06-06 17:00
ASK ME ANYTHING With Wealth Of Timeworx GUEST :- > Alex Gherghina – co-founder & CEO > Radu Marin – co-founder & COO DATE: 06 th JUNE 2024 TIME: 05 PM UTC REWARD :- $100 USDT Learn more about Timeworx :- >https://timeworx.io [Full Disclaimer: This AMA session is meant for general informational purposes and should not be considered as promotional content or financial advice. The answers provided by our experts are based on their knowledge and expertise, but they should not be taken as endorsements or recommendations. It is essential to conduct thorough research and seek advice from qualified professionals before making any financial decisions. We value your participation and encourage you to approach investment and financial matters with caution and diligence.]
Atruna: 1) ņem vērā, ka uz piekļuvi Binance tiešraides platformai un tās izmantošanu kā skatītājam vai satura veidotājam attiecas Binance lietošanas noteikumi (https://www.binance.com/en/terms), Kopienas pārvaldības vadlīnijas (https://www.binance.com/en/support/faq/binance-feed-community-management-guidelines-ecb50ef2012f40b2a2c4f72eaa5b569f), un jebkādi citi noteikumi un vadlīnijas, ko mēs laika gaitā varam izdot un/vai atjaunināt. Ja nepiekrīti kādam no šiem noteikumiem, nepiekļūsti Binance tiešraides platformai un neizmanto to. 2) saturs Binance tiešraides platformā var ietvert informāciju, uzskatus un viedokļus, kurus izsaka trešās puses. Šie dati tev tiek sniegti nemainītā formā, un tie ir domāti tikai vispārīgiem informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas. Tie arī netiek uztverti par Binance uzskatu, komentāru vai viedokļu atspoguļojumu, kā arī mēs tos nerekomendējam. Tādēļ mēs neuzņemamies atbildību vai saistības par jebkādām kļūdām vai izlaistu informāciju, kā arī par rezultātiem, kas izriet no šīs informācijas izmantošanas. 3) ne visi Binance produkti un pakalpojumi (ja tādi ir minēti) ir pieejami tavā reģionā. Tāpat digitālo aktīvu cenas var būt mainīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šīs platformas saturs nav uzskatāms par finanšu padomu.
Komentāri tiešraidē
Tiešraide ir beigusies. Paldies, ka skatījies!