USDⓈ-M
Iespēju līgumi
New
Tirgi
USD
Tirdzniecības noteikumi
Tirdzniecības noteikumi
Kredītplecs un marža
Vairāku aktīvu informācija
Portfeļa marža
* Vienlaicīgi atvērto nosacījumu orderu skaits (tostarp, apturēšanas limita orderi, apturēšanas tirgus orderi un sekojošie apturēšanas orderi) vienam lietotājam ir ierobežots līdz 10 orderiem katram simbolam. Atvērtie nosacījumu orderi ir iekļauti maksimālajā atvērto orderu skaitā.
Simbols
Min. tirdzniecības darījuma summa
Min. ordera cena / min. cenas svārstības
Limita ordera cenas maksimālās un minimālās robežlikmes attiecība
Maks. tirgus ordera / limita ordera summa
Maks. atvērto orderu skaits
Cenas aizsardzības slieksnis
Likvidācijas komisijas maksa
Min. nosacītā vērtība
Tirgus ordera cenas maksimālās un minimālās robežlikmes attiecība
"Tikai samazināšanas" slieksnis
Atvērto līguma pozīciju nominālā vērtība (USDT)
Pozīcijas attiecības pret kopējo līguma pozīciju apjomu koeficients
Starpība starp likvidācijas un atsauces cenu
BTCUSDT
Nenoteikts termiņš
0.001 BTC
556.80 /0.10 USDT
5% / 5%
120 /1000 BTC
2005%1.25%5 USDT5%------
ETHUSDT
Nenoteikts termiņš
0.001 ETH
39.86 /0.01 USDT
5% / 5%
2000 /10000 ETH
2005%1.25%5 USDT5%------
BCHUSDT
Nenoteikts termiņš
0.001 BCH
13.93 /0.01 USDT
5% / 5%
850 /10000 BCH
2005%1.50%5 USDT5%------
XRPUSDT
Nenoteikts termiņš
0.1 XRP
0.0143 /0.0001 USDT
5% / 5%
2000000 /20000000 XRP
2005%1.00%5 USDT5%------
EOSUSDT
Nenoteikts termiņš
0.1 EOS
0.111 /0.001 USDT
10% / 10%
120000 /1000000 EOS
20010%1.00%5 USDT10%------
LTCUSDT
Nenoteikts termiņš
0.001 LTC
3.61 /0.01 USDT
5% / 5%
1500 /10000 LTC
2005%1.50%5 USDT5%------
TRXUSDT
Nenoteikts termiņš
1 TRX
0.00132 /0.00001 USDT
5% / 5%
5000000 /10000000 TRX
2005%1.00%5 USDT5%------
ETCUSDT
Nenoteikts termiņš
0.01 ETC
1.051 /0.001 USDT
10% / 10%
10000 /100000 ETC
2005%1.50%5 USDT10%------
LINKUSDT
Nenoteikts termiņš
0.01 LINK
0.464 /0.001 USDT
10% / 10%
20000 /200000 LINK
20010%1.50%5 USDT10%------
XLMUSDT
Nenoteikts termiņš
1 XLM
0.00648 /0.00001 USDT
5% / 5%
1000000 /10000000 XLM
2005%1.00%5 USDT5%------
ADAUSDT
Nenoteikts termiņš
1 ADA
0.01740 /0.00010 USDT
5% / 5%
300000 /2000000 ADA
2005%1.00%5 USDT5%------
XMRUSDT
Nenoteikts termiņš
0.001 XMR
4.36 /0.01 USDT
5% / 5%
2000 /10000 XMR
2005%1.50%5 USDT5%------