Duālās investīcijas
BTC
ETH
SOL
MATIC
ADA
BNB
DOT
BCH
LUNA
AVAX

BUJ

  1. Kas ir duālās investīcijas?

  Duālās investīcijas ir paaugstināta ienesīguma strukturēts ieguldījumu produkts bez pamatsummas garantijas, kas izmanto divas dažādas valūtas. Veicot ieguldījumu, tu izvēlies pamata aktīvu, ieguldījuma valūtu un summu, kā arī izpildes datumu. Ienākumi tiks izmaksāti ieguldījuma vai alternatīvajā valūtā atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem.
  Ir divu veidu duālo investīciju produkti: (1) izpilde ar augstāku cenu un (2) izpilde ar zemāku cenu.
  Pozīcijām ar augstāku izpildes cenu,
  Vienkārši sakot, tas nozīmē to, ka, ja norēķina cena būs augstāka par izpildes cenu, tad produkts tiek "izpildīts".
  - produkts "ir izpildīts", ja norēķinu cena ≥ izpildes cena
  - produkts &quot;nav izpildīts&quot;, ja norēķinu cena < izpildes cena
  Pozīcijām ar zemāku izpildes cenu,
  Vienkārši sakot, tas nozīmē to, ka, ja norēķina cena ir zemāka par izpildes cenu, tad produkts tiek "izpildīts".
  - produkts &quot;ir izpildīts&quot;, ja norēķinu cena ≤ izpildes cena
  - produkts &quot;nav izpildīts&quot;, ja norēķinu cena > izpildes cena
  Abos duālo investīciju produktos tu saņemsi ienākumus ieguldījuma valūtā, ja produkts netiks izpildīts. Produkta izpildes gadījumā ienākumus saņemsi alternatīvajā valūtā.
  Katram ieguldījuma produktam ir izpildes datums. Kā norēķinu cenu mēs izmantosim tūlītējo darījumu cenu plkst. 08.00 (UTC) ieguldījuma produkta izpildes dienā.

  2. Kā tiek aprēķināta mana atdeve no ieguldījuma?

  (1) Kad produkts tiek &quot;izpildīts&quot;, tava ieguldījuma summa un procenti tiks konvertēti alternatīvajā valūtā, izmantojot izpildes cenu kā konvertācijas kursu. Formulā zemāk ir parādīta kopsumma, ko saņemsi:
  Izpilde ar augstāku cenu:
  (Ieguldījuma summa * izpildes cena)* [1+(GPL% * ieguldījuma dienu skaits/365)]
  Izpilde ar zemāku cenu:
  (Ieguldījuma summa / izpildes cena) * [1+(GPL% * ieguldījuma dienu skaits / 365)]
  (2) Ja produkts &quot;nav izpildīts&quot;, tava ieguldījuma summa un peļņa no procentiem netiks konvertēta un tu saņemsi šos līdzekļus ieguldījuma valūtā. Formulā zemāk ir parādīta kopsumma, ko saņemsi:
  Ieguldījuma summa * [1 + (GPL% * ieguldījuma dienu skaits / 365)]

  3. Vai izpildes cena un GPL ir fiksēta?

  Izpildes cena ir fiksēta un nemainīga. Periodiski mēs varam īslaicīgi pārtraukt jaunu ieguldījumu pieņemšanu, ja produkta izpildes cena ir pārāk tuva pašreizējai tūlītējo darījumu atsauces cenai.
  GPL vienmēr ir mainīga un pārsvarā atkarīga no izpildes cenas, atlikušajām ieguldījuma dienām un cenas svārstīguma. Pēc ieguldījuma veikšanas duālo investīciju produktā GPL tiks fiksēta uz ieguldījuma termiņu un paliks nemainīga.

  4. Kā es varu apskatīt savus orderus?

  Lūdzu, dodies uz [Orderi] > [Earn vēsture] > [Duālās investīcijas]. Šeit vari apskatīt savus pašreizējos ieguldījumus un izņemšanas ierakstus.

  5. Kad es saņemšu peļņu?

  Katram ieguldījuma produktam ir izpildes datums. Kā norēķinu cenu mēs izmantosim tūlītējo darījumu vidējo cenu pēdējā pusstundā pirms plkst. 16.00 (UTC+8) ieguldījuma produkta izpildes dienā. Tavi līdzekļi tiks iemaksāti tavā tūlītējo darījumu kontā 48 stundu laikā no plkst. 16.00 (UTC+8). Duālo investīciju produktos ieguldītos līdzekļus nav iespējams izņemt pirms termiņa. Tu vari saņemt savus līdzekļus tikai pēc izpildes datuma, bet ne agrāk.

  6. Vai es varu atcelt ieguldījumu?

  Diemžēl ieguldījumu nav iespējams atcelt pēc ieguldīšanas. Lūdzu, pirms ieguldījuma veikšanas uzmanīgi izlasi ieguldījuma produkta nosacījumus.

  7. Kas ir "izpildes cena", "pamata aktīvs", "ieguldījuma valūta", "alternatīvā valūta", "ieguldījuma dienas" un "norēķinu cena"?

  Izpildes cena
  Noteikta cena, pie kuras iemaksātā valūta tiks pārveidota par citu valūtu, ja produkts tiek izpildīts.
  Pamata aktīvs
  Aktīvs, uz kura ir balstīts duālo investīciju produkts. Piemēram, ja norādīta BTC tūlītējo darījumu cena un BTC izpildes cena, tad pamata aktīvs ir BTC.
  Ieguldījuma valūta
  Valūta, kurā veici ieguldījumu duālo investīciju produktā.
  Alternatīvā valūta
  Valūta, kurā saņemsi līdzekļus, ja produkts tiks izpildīts.
  Ieguldījuma dienas
  Līdz izpildes datumam atlikušo dienu skaits.
  Norēķinu cena
  Tūlītējo darījumu vidējā cena pēdējā pusstundā pirms plkst. 08.00 (UTC) izpildes dienā. Norēķinu cena un izpildes cena nosaka to, vai produkts tiek izpildīts.

  8. Kāda veida duālo investīciju produkti ir pieejami?

  Pašlaik ir pieejami divi pamata aktīvi: BTC, ETH
  Tabulā zemāk ir sniegts pilns saraksts ar produktiem, kuriem mēs piedāvājam duālās investīcijas.
  Izpilde ar augstāku cenu
  Ieguldījuma valūta - BTC, ETH
  Alternatīvā valūta - BUSD
  Izpilde ar zemāku cenu
  Ieguldījuma valūta - USDT, BUSD
  Alternatīvā valūta - BTC, ETH
Skatīt vairāk