Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

Uzlabota Binance PSK politika kriptovalūtu attīstībai

2021-09-16

Galvenās atziņas

  • Binance nesen noteica lietotājiem prasību iegūt statusu “Verificēts", lai uzlabotu savus Pazīsti savu klientu (PSK) un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLN) centienus un paaugstinātu lietotāju aizsardzību.

  • Tādai globālai kriptovalūtu biržai kā Binance PSK un NILLN centienu uzlabošana nodrošina paaugstinātu lietotāju aizsardzību un labākus riska pārvaldības protokolus, jo īpaši tāpēc, ka kriptovalūta kļūst arvien populārāka un kriptovalūtu regulējums visā pasaulē turpina attīstīties.

Ievads

Kā daļu no Binance nepārtrauktajiem centieniem palielināt lietotāju aizsardzību, riska pārvaldības protokolus un vispārējo drošību, mēs nesen esam ieviesuši jaunu PSK prasību visiem lietotājiem iegūt statusu "Verificēts". Nesen izdotā paziņojumā mēs pastāstījām, kā šī jaunā prasība atbalsta mūsu plašākos centienus izveidot ilgtspējīgu un visiem lietotājiem drošu ekosistēmu.

Turpmāk šajā rakstā apskatīsim, kā tiek pielietoti PSK principi, kā tie palīdz popularizēt kriptovalūtu un kā mūsu jaunākie uzlabojumi ilgtermiņā sniegs labumu visiem lietotājiem.

Kā darbojas PSK un kāda ir kriptovalūtu loma?

Jebkuram uzņēmumam, kas klientu un lietotāju vārdā rīkojas ar ievērojamiem līdzekļiem, šo klientu un lietotāju un viņu nodarbošanās iepazīšana ir kļuvusi par svarīgu soli, lai nodrošinātu to, ka gan šie līdzekļi, gan finanšu iestādes tiek aizsargātas pret noziedzīgām darbībām. Katrai personai vai uzņēmumam, kas atver jaunu kontu bankā vai līdzvērtīgā finanšu iestādē, ir jāatklāj tāda informācija kā sava identitāte, līdzekļu izcelsmes avoti, un jāuzrāda apliecinoši dokumenti, piemēram, personu apliecinoši dokumenti utt.

PSK ir obligāta prasība visās iestādēs, kurām reglamentējošās iestādes devušas atļauju sniegt finanšu pakalpojumus. Katras valsts reglamentējošās iestādes ir atbildīgas par to, lai katrs to pārziņā esošais uzņēmums ievērotu PSK prasības, ar mērķi novērst naudas vai aktīvu izmantošanu nelikumīgām darbībām, piemēram, krāpšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, terorisma finansēšanai u.c. 

Tā kā kriptovalūtu popularitāte turpina pieaugt, nozares dalībniekiem ir svarīgi nodrošināt to, ka kriptovalūtu darījumi nav saistīti ar nelikumīgām darbībām.  Bezseguma valūtas un privāto lietotāju pieplūdums kriptovalūtu nozarē nozīmē to, ka reglamentējošās iestādes sākušas uzlikt par pienākumu kriptovalūtu aktīvus apstrādājošām platformām, jo īpaši tām, kas nodrošina bezseguma valūtas konvertācijas pakalpojumus uz kriptovalūtām, spēt novērst nelikumīgu līdzekļu ieplūšanu savās sistēmās. Tas kriptovalūtu ekosistēmas labklājībai var nākt tikai par labu. Pastiprināta uzticība un drošība, ko nodrošina spēcīga PSK sistēma, ļaus arvien plašākai sabiedrības daļai justies droši, iegādājoties kriptovalūtas, un vairos kriptovalūtu izmantošanu, piemēram, maksājumu veikšanai. 

Binance spēcīgāks PSK nozīmē kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu

Mūsu nesen ieviestā prasība visiem lietotājiem veikt PSK verifikāciju ir svarīgs solis, lai paaugstinātu lietotāju aizsardzību. Šis process Binance un mūsu lietotājiem sniegs vairākas priekšrocības:

1. Drošāka tirdzniecības vide lietotājiem

Kriptovalūtu birža ar spēcīgu PSK procesu spēj identificēt un saprast, kas izmanto platformu, tādējādi ļaujot mums novērtēt iespējamos riskus lietotāju aizsardzībai. 

Identitātes verifikācija darbojas kā preventīvs līdzeklis pret personām, kuras varētu mēģināt izmantot biržu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un citām nelikumīgām darbībām. Šis pirmais aizsargmehānisms samazina risku, kam šie negodprātīgie dalībnieki pakļauj citus platformas lietotājus, un uzlabo vispārējo platformas drošību. Lietotāji var būt droši, ka Binance aktīvi darbojas viņu interesēs.

2. Uzlabota reputācija dažādu ieinteresēto pušu, tostarp reglamentējošo iestāžu, acīs

Kad būsim pārvarējuši pirmos obligātās PSK šķēršļiem, visi lietotāji gūs labumu no paaugstinātas drošības.

Taču pienākums rīkoties ir ne tikai mūsu lietotājiem – arī mums ir pienācīgi jāsadarbojas ar reglamentējošajām iestādēm un citām iestādēm visā pasaulē. Atbilstoši PSK procesi palīdz mums nodrošināt raitāku sadarbību ar bankām, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un citiem partneriem plašākā finanšu sektorā, ļaujot mums nākotnē ieviest vairāk inovāciju un izveidot jaunas sadarbības iespējas.

3. Atbilstība globālajiem standartiem sniedz vairāk iespēju kriptovalūtu izmantošanas uzsākšanai

Lai gan daudzas diskusijas par PSK un NILLN ir vērstas uz normatīvo aktu prasību ievērošanu, pati svarīgākā lieta, ko šie procesi nodrošina, ir uzticība un pārliecība, ka kriptovalūtu birža var droši darboties globālā līmenī. Ar reglamentējošo institūciju uzticību un tiesisko regulējumu, kas atbalsta inovācijas, šie procesi ļauj plašāk izmantot kriptovalūtu un izpētīt reālas izmantošanas gadījumus, ko atbalsta prasībām atbilstoši jauni produkti un pakalpojumi, kas palīdzēs ikvienam justies arvien brīvākam, lietojot naudas līdzekļus. 

Noslēgums

Binance apņemšanās īstenot stingrāku PSK un NILLN politiku izriet no mūsu pamatvērtības: lietotāju izvirzīšanas priekšplānā. Jo labāk iepazīstam savus lietotājus, jo augstākas kvalitātes pakalpojumus mēs viņiem varam nodrošināt, sniedzot paaugstinātu drošību un papildu iespējas, ko nodrošina plašāka kriptovalūtu izmantošana.

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu globālo PSK prasību izmaiņām, lūdzu, apmeklē: