P2P apelāciju izskatīšanas noteikumi
Binance
2021-04-07 08:42
*šis noteikums ir piemērojams darījumiem, kas netiek veikti CNY valūtā
Pircēja apelācija
1.Orderis atcelts:
 • Ja ordera laika limits tiek pārsniegts un sistēma automātiski atceļ orderi, bet pircējs ir veicis maksājumu ārpus platformas, vai ja pircējs ir veicis maksājumu, bet orderis ir atcelts kļūdas dēļ, Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki sazināsies ar pārdevēju un lūgs atgriezt līdzekļus. Ja pārdevējs atsaka naudas atmaksu, Binance neuzņemas atbildību par darījuma radītajiem zaudējumiem. Binance patur tiesības apturēt lietotāju, kas šādos gadījumos nesadarbojas, kontu darbību.
2.Maksājuma summa un ordera summa nesakrīt:
 • Ja pircēja faktiski samaksātā summa ir lielāka par orderī norādīto summu, bet pircējs noklikšķināja uz pogām "Atzīmēt kā apmaksātu" un "Pārskaitīts, tālāk", Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki sazināsies ar pārdevēju ar lūgumu veikt atmaksu. Ja pārdevējs atsakās atgriezt līdzekļus, pircējs ir atbildīgs par līdzekļu zaudēšanu.
3.Ja pārdevējs nav atbrīvojis kriptovalūtu noteiktajā laikā:
 • Ja pārdevējs nav nodevis pircējam kriptovalūtu vairāk nekā 15 minūšu laikā pēc tam, kad pircējs ir veiksmīgi veicis apmaksu, izmantojot tūlītēju maksājuma metodi, Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki sazināsies ar pārdevēju ar lūgumu atbrīvot kriptovalūtu. Ja pārdevējs neatbildēs noteiktajā laika posmā, Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki atbrīvos kriptovalūtu piespiedu kārtā.
 • Ja pircējs neizmantoja tūlītēju maksājuma metodi, kā rezultātā pārdevējs nevar saņemt maksājumu laikā, Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki sazināsies ar pārdevēju un lūgs viņam atbrīvot kriptovalūtu 2 darba dienu laikā. Ja maksājums nav saņemts noteiktajā laika posmā, pārdevējam ir laicīgi jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu. Ja pārdevējs ar mums nesazināsies, mēs uzskatīsim, ka maksājums ir saņemts. Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki atbrīvos kriptovalūtu piespiedu kārtā.
 • Ja pircējs pārskaitīja naudu uz citu pārdevēja bankas kontu vai citas personas bankas kontu, neizmantojot pārdevēja sniegto informāciju maksājuma veikšanai, pircējs uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar pārskaitījuma veikšanu uz nepareizo kontu.
4.Pārdevējs nevēlas atbrīvot kriptovalūtu un mēģina vienoties par augstāku cenu.
 • Izņemot gadījumus, kad cena ir neparasti zema (vismaz 10% zem tirgus cenas), orderi manuāli izpildīs klientu atbalsta dienesta darbinieks.
5.Pircējs norādīja informāciju pārskaitījuma aprakstā naudas pārskaitīšanas brīdī, bet pārdevējs nav atbrīvojis kriptovalūtu:
 • Ja pircējs pārskaitījuma aprakstā norādīja "digitālā valūta, C2C/P2P, Binance, BTC" vai citu līdzīgu informāciju, tad Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki sazināsies ar pārdevēju un lūgs atbrīvot kriptovalūtu vai atgriezt līdzekļus.
6.Aizskaroša valoda:
 • Divas puses sarunas laikā izmantoja aizskarošu valodu; ja par kādu no pusēm ir iesniegtas vismaz 2 apelācijas, tiks bloķēta daļa no lietotāja konta funkcijām.
Pārdevēja apelācija
1.Pircējs noklikšķināja uz "Atzīmēt kā apmaksātu" vai "Pārskaitīts, Tālāk"
 • Ja pircējs neveica samaksu un neiesniedza maksājumu apliecinošu dokumentu vai ar pircēju nav iespējams sazināties noteiktajā laikā, tad Binance klientu atbalsta dienesta darbinieks pārdevēja interesēs atceļ orderi. Ja orderi ir atcelti 3 vai vairāk reizes, jo netika veikts maksājums, tiek bloķēta daļa no lietotāja konta funkcijām.
 • Ja pircējs veica samaksu, bet pārdevējs nesaņēma maksājumu, Binance klientu atbalsta dienesta aģenti sazināsies ar pārdevēju un lūgs atbrīvot kriptovalūtu 2 darba dienu laikā. Ja kriptovalūta netiks atbrīvota noteiktajā laikā, Binance klientu atbalsta dienesta darbinieki atbrīvos kriptovalūtu piespiedu kārtā. Ja kriptovalūtu nav iespējams atbrīvot ierastajā veidā, pārdevējam ir jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu, bet, ja pārdevējs ar klientu atbalsta dienestu nesazināsies, tiks uzskatīts, ka maksājums tika saņemts.
2.Pārbaudītā informācija vai samaksātā summa nesakrīt:
 • Maksājuma konts un pārbaudītā informācija nesakrīt: ja pircēja maksājuma konta (piemēram, bankas kartes) norādītais vārds neatbilst pārbaudītajam vārdam, pircējs ir pārkāpis noteikumus, tāpēc kriptovalūta netiks izmaksāta, pārdevējam ir jāatmaksā līdzekļi, un orderis tiks atcelts.
 • Ja pircējs samaksāja mazāk par ordera summu, noklikšķināja uz "Atzīmēt kā apmaksātu" vai "Pārskaitīts, Tālāk", un nesamaksāja atlikušo summu vai ar viņu nav iespējams sazināties atbalsta dienesta darbinieku noteiktajā laikā, tad pārdevējam savās interesēs ir jāatmaksā saņemtie līdzekļi, bet orderis tiks atcelts.
3.Kriptovalūta atbrīvota pirms maksājuma saņemšanas: pārdevējs nepārliecinājās par to, ka maksājums ir saņemts, un atbrīvoja kriptovalūtu pirms maksājuma saņemšanas:
 • Pārdevējam ir jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu, iesniedzot pieprasījumu, un nekavējoties jāziņo policijai.
 • Pārdevējs uzņemas atbildību par priekšlaicīgu kriptovalūtu atbrīvošanu. Platforma nevar garantēt to, ka līdzekļi tiks atgūti.
4.Aizskaroša valoda:
 • Divas puses sarunas laikā izmantoja aizskarošu valodu; ja par kādu no pusēm ir iesniegtas vismaz 2 apelācijas, tiks bloķēta daļa no lietotāja konta funkcijām.