Binance nākotnes līgumu orderu veidi

Binance
2021-01-21 06:04
Pašlaik Binance nākotnes līgumos ir pieejami 7 veidu orderi:
1. Limita orderis
2. Tirgus orderis
3. Apturēšanas limita orderis
4. Apturēšanas tirgus orderis
5. Sekojošais apturēšanas orderis
6. Tikai publicējams orderis
7. Limita TP/SL orderis (stratēģijas orderis)
Pirms ordera izvietošanas lietotāji var izmantot dažādus iestatījumus sadaļā [Preferences]:
  • Ordera apstiprināšana: pēc iespējošanas katram iesniegtajam orderim tiks pieprasīta ordera apstiprināšana.
  • Pozīcijas režīms: saviem līgumiem vari atlasīt [vienvirziena režīmu] vai [riska ierobežošanas režīmu].
  • Cenas aizsardzība: pēc iespējošanas, ja atšķirība starp līguma pēdējo cenu un atsauces cenu pārsniedz noteikto robežvērtību brīdī, kad SL/TP orderi sasniedz sliekšņa cenu, SL/TP orderi netiek izpildīti. Papildinformāciju skati šeit: Kā izmantot cenas aizsardzības funkciju.

Limita orderis

Kas ir limita orderis?
Limita orderis ir orderis, kas tiek izpildīts par noteikto vai izdevīgāku cenu. Pirkšanas limita orderis tiek izpildīts, ja aktīva cena sakrīt ar noteikto limita cenu vai ir mazāka par to, bet pārdošanas limita orderis tiks izpildīts par noteikto limita cenu vai augstāku cenu. Ņem vērā, ka limita ordera izpilde netiek garantēta.
Papildinformāciju lasi Akadēmijas rakstā Kas ir limita orderis.

Tirgus orderis

Kas ir tirgus orderis?
Tirgus orderi tiek nekavējoties izpildīti par labāko tirgū pieejamo cenu.
Papildinformāciju lasi šeit: Kas ir tirgus orderis.

Apturēšanas limita orderis

Kas ir apturēšanas limita orderis?
Apturēšanas limita orderis ir nosacījuma orderis konkrētā laika periodā, un tas tiek izpildīts pie konkrētās cenas, kad sasniegta norādītā apturēšanas cena. Pēc apturēšanas cenas sasniegšanas orderis pirks vai pārdos attiecīgo aktīvu par limita vai izdevīgāku cenu.
Papildinformāciju lasi šeit: Kas ir apturēšanas limita orderis.

Apturēšanas tirgus orderis

Kas ir apturēšanas tirgus orderis?
Līdzīgi kā apturēšanas limita orderim, apturēšanas tirgus ordera izpildei tiek izmantota pozīcijas aizvēršanas cena. Taču šajā gadījumā, sasniedzot pozīcijas aizvēršanas cenu, tiek izpildīts tirgus orderis.
Papildinformāciju lasi šeit: Kas ir apturēšanas orderis.

Sekojošais apturēšanas orderis

Kas ir sekojošais apturēšanas orderis?
Sekojošais apturēšanas orderis sniedz iespēju izvietot iepriekš sagatavotu orderi ar cenu, kas noteiktā procentuālā apmērā atšķiras no pašreizējās tirgus cenas, lai sagatavotos tirgus svārstībām. Šis orderis ļauj gūt peļņu, atstājot darījuma pozīciju atvērtu, kamēr vien tirgus cenas virzība ir labvēlīga ordera izvietotājam. Orderim noteiktā pozīcijas aizvēršanas cena netiek mainīta pretējā virzienā. Kad tirgus cena noteiktā procentuālā apmērā mainās pretējā virzienā, sekojošais apturēšanas orderis izpildās ar tābrīža tirgus cenu.
Papildinformāciju lasi šeit: Kas ir sekojošais apturēšanas orderis.

Tikai publicējams orderis

Kas ir tikai publicējamais orderis?
Tikai publicējamie orderi tiek pievienoti orderu žurnālam brīdi, kad tu izvieto orderi, bet tie netiek izpildīti nekavējoties.

Limita TP/SL orderis (stratēģijas orderis)

Kas ir limita TP/SL orderis?
Vari iestatīt peļņas izņemšanas vai zaudējumu apturēšanas cenu pirms pozīcijas atvēršanas. Tavi peļņas izņemšanas un zaudējumu apturēšanas orderi tiks izpildīti saskaņā ar pēdējo cenu vai atsauces cenu.
Papildinformāciju lasi šeit: Limita TP/SL orderis (stratēģijas orderis).