Kas ir automātiskā kredītpleca samazināšana (ADL), un kā tā darbojas?

Binance
2021-08-19 12:16
Video pamācība
Automātiskā kredītpleca samazināšana (ADL) ir pēdējā darbība, kas tiek veikta, kad apdrošināšanas fonds nevar uzņemt bankrotējušā klienta pozīcijas. Binance dara visu iespējamo, lai izvairītos no automātiskas kredītpleca samazināšanas, kā arī izmanto vairākas funkcijas, piemēram, tūlītējas izpildes vai atcelšanas limita orderus, lai mazinātu automātiskās kredītpleca samazināšanas potenciālo ietekmi. Diemžēl kriptovalūtu tirgu svārstīguma un lietotājiem pieejamo augsto kredītplecu dēļ nav iespējams pilnībā izvairīties no automātiskās kredītpleca samazināšanas likvidācijām. Lai nodrošinātu lietotājiem labāko iespējamo pieredzi, mēs cenšamies samazināt automātiskās kredītpleca samazināšanas likvidācijas līdz minimumam.
Tava kā tirgotāja pozīcija ir pakļauta automātiskas kredītpleca samazināšanas riskam, pamatojoties uz indikatoru ar tavu prioritāti rindā. Tālāk ir sniegts indikatoru piemērs — no zemākās prioritātes līdz augstākajai.
Kad notiek automātiskās kredītpleca samazināšanas likvidācija, attiecīgajam lietotājam nekavējoties tiek nosūtīts paziņojums.
Tirgotāja pozīcija prioritātes reitingā tiek aprēķināta, ņemot vērā peļņu un kredītplecu. Aprēķina forma ir norādīta šīs lapas beigās. Vispirms tiks likvidēti tirgotāji ar lielāku peļņu un kredītplecu. Tirgotāji tiks sarindoti pēc to maržas koeficienta un nerealizētā PZA procentuālās attiecības pret viņu nodrošinājumu. Precīzais reitings ir zināms kā "KredītplecaPZA", kas tiek definēts kā nerealizētais PZA/nodrošinājums, reizināts ar maržas koeficientu. Precīza formula ir norādīta šīs lapas beigās.
Tālāk tirgotāji tiks sarindoti pēc kredītpleca PZA kvantiles rādītāja. Tirgotāji, kas ir pakļauti nenovēršamam automātiskās likvidācijas riskam, savās saskarnēs redzēs atbilstošu indikatoru. Ja notiek likvidācija, tirgotājam tiks nosūtīts paziņojums ar summu un likvidācijas cenu. Tirgotāja pozīcijas tiks aizvērtas par sākotnējā likvidētā ordera bankrota cenu. Visi neizpildītie orderi tiks atcelti. Pēc likvidācijas procesa beigām tirgotājs varēs nekavējoties atgriezties tirgū.
Piezīme: bankrota cena var neatbilst līguma tirgus cenas diapazonam. Stingri iesakām tirgotājam pievērst uzmanību ADL indikatoram, lai izvairītos no kredītpleca samazināšanas.

Likvidācijas prioritātes reitinga aprēķins

PZA procents = maks. (0, nerealizētā peļņa)/maks. (1, maka atlikums)
Ja (maka atlikums + nerealizētā peļņa) ≤ 0, tad maržas koeficients = 0
Ja (maka atlikums + nerealizētā peļņa)>0, tad maržas koeficients = uzturēšanas marža/(maka atlikums + nerealizētā peļņa)
Kredītpleca PZA = PZA procents × maržas koeficients
Kredītpleca PZA kvantile = reitings(lietotāja kredītpleca PZA)/kopējais lietotāju skaits