"Sàn giao dịch tiền điện tử Gate.HK tại Hong Kong đã đóng cửa do không đáp ứng được yêu cầu cấp phép địa phương. Gate.HK đã rút đơn xin cấp phép vào ngày 22/5 và ngừng hoạt động từ ngày 23/5. Các người dùng hiện tại chỉ có thể rút tiền cho đến ngày 28/8. Gate.HK dự định khởi động lại sau khi cải tổ nền tảng giao dịch của mình. Trước khi Gate.HK rút lui, đã có 3 sàn giao dịch khác cũng đã rút đơn xin cấp phép. Tính đến ngày 24/5, có 20 sàn giao dịch tiền điện tử vẫn đang nộp đơn xin cấp phép tại Hong Kong. Cùng bình luận về vấn đề này nhé! #crypto #HongKong 🚀"