კრიპტოს ყიდვა
ბაზრები
ვაჭრობა
ფიუჩერსები
Earn
მეტი
Cancel
განცხადება
ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Sign Up as a Binance P2P Cash Merchant to Receive Exclusive Binance Merchandise & 40 USDT in Token Voucher!

Sign Up as a Binance P2P Cash Merchant to Receive Exclusive Binance Merchandise & 40 USDT in Token Voucher!

2023-05-26 10:00

This is a general announcement. Products and services referred to here may not be available in your region.

Reminder: Click the [Register Now] button on the activity page to be eligible for rewards

Activity Period: 2023-05-26 10:00 (UTC) to 2023-06-25 10:00 (UTC) 

Binance P2P is launching an exclusive offer for all verified P2P merchants

During the Activity Period, the first 200 verified P2P merchants who confirm their registration, successfully sign up as P2P cash merchants and complete maker trades (including buys and sells) worth at least $250 or equivalent on Binance P2P Cash Zone, will each receive 40 USDT in token voucher

On top of that, all P2P cash merchants will be ranked by their maker trade volumes on Binance P2P Cash Zone during the Activity Period. The top 20 P2P cash merchants will qualify to receive one Binance T-Shirt each.

Sign Up as a Binance P2P Cash Merchant Now!

Further Readings:

Terms & Conditions:

 • Users must complete identity verification to trade on Binance P2P. 

 • This promotion is only applicable to verified P2P merchants

 • Only verified P2P merchants who can verify their physical store locations may be approved as P2P cash merchants. 

 • Verified P2P merchants must confirm their registration in this promotion to be eligible to receive rewards.

 • Only maker trades (including buys and sells) that are completed on the Binance P2P Cash Zone during the Activity Period will count toward the maker trade volume requirements in this promotion. 

 • Binance will use the daily closing price of the local currency to USD foreign exchange rates for the calculation of maker trade volumes in this promotion.

 • Binance P2P will contact users who are eligible to receive the Binance T-Shirts via email within five weeks after the promotion ends to facilitate the delivery of items. Eligible users are required to fill out a designated form within one week after receiving the confirmation email from the Binance P2P team. If winners fail to respond, the prize will be forfeited. 

 • USDT token voucher rewards will be distributed within three weeks after the end of the Activity Period. Users will be able to login and see their voucher rewards via Profile > Rewards Hub

 • The validity period for the token voucher is set at 14 days from the day of distribution. Learn how to redeem a voucher.

 • Binance reserves the right to disqualify trades that are deemed to be wash trades or illegally bulk registered accounts, as well as trades that display attributes of self-dealing or market manipulation. 

 • Binance reserves the right at any time in its sole and absolute discretion to determine and/or amend or vary these terms and conditions without prior notice, including but not limited to canceling, extending, terminating or suspending this Activity, the eligibility terms and criteria, the selection and number of winners, and the timing of any act to be done, and all Participants shall be bound by these amendments.

 • Additional promotion terms and conditions can be accessed here.

 • Where any discrepancy arises between the translated versions and the original English version, the English version shall prevail.

Binance reserves the right in its sole discretion to amend or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.

Risk Warning: Digital asset prices can be volatile. These fluctuations may affect the value of digital assets you buy or sell on the Binance P2P platform, which may be lower or higher at the time of and after completion of the transaction. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. The Binance P2P platform provides a channel to trade digital assets directly with other users and facilitates transactions by releasing the digital assets once the offline fiat currency exchange is confirmed by both parties. The trading amount, price and conditions of each advertisement are set by the user publishing it. All payments are final upon completion, unless otherwise required by law. Binance has neither the right nor the obligation to resolve any disputes arising from a completed payment. Binance is not liable for any loss you incur in connection with a completed payment. Not financial advice. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.