კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Refer Friends to Receive 100 USDT Cashback Vouchers & Up to 1,200 BUSD in Gift Card

Refer Friends to Receive 100 USDT Cashback Vouchers & Up to 1,200 BUSD in Gift Card

2022-08-18 07:00
Binance is launching a new promotion, where participants can invite their friends to join Binance via the Lite Referral Mode! Participants and their referred friends will each receive a 100 USDT Cashback Voucher. In addition, referrers may stand to receive up to six Gift Cards worth up to 200 BUSD each.
Promotion Period: 2022-08-18 07:00 (UTC) to 2022-11-17 23:59 (UTC)
 • Promotion A: Invite Friends to Receive Cashback Rewards Together and Earn Gift Card Rewards
Share your Lite Referral ID/Link with a friend who has not registered with Binance yet to receive a 100 USDT Cashback Voucher for both of you. To be eligible for the rewards, referrals must cumulatively deposit more than $50 equivalent via cash deposit, buy with credit/debit card, P2P trading, or cryptocurrency deposit within 14 days after registration.
Users can refer more friends to join Binance through the Lite Referral Mode to win additional Gift Card rewards that are worth up to 200 BUSD each. The 3rd, 5th, 8th, 12th, 17th, and 20th invited referrals who successfully complete the aforementioned deposit task will each qualify referrers for an extra Gift Card reward worth up to 200 BUSD. Invite 20 friends to Binance now to get up to 1,200 BUSD in Gift Cards!
Please note:
 • To be eligible for the 100 USDT Cashback Vouchers, both users and their referred friends need to complete KYC within seven days after the reward is available for redemption.
 • To be eligible for Gift Card rewards, users need to complete KYC during the promotion period.
The Gift Card rewards will be distributed in one of the following tokens: BTC, ETH, BUSD, BNB, CHR, DODO, AMB, NBS, MDX, LEVER, BICO, STRAX, FOR, LOOM or AUCTION.
 • Promotion B: Share the Activity on Social Media to Earn Rewards
Visit the Lite Referral Mode page and click on the [Share Now] button to share this promotion on your social media accounts during the promotion period. Users who successfully share the activity with friends that click on or scan the shared link/QR code, will qualify for this activity.
Five eligible users will be selected hourly during the promotion period on a first-come, first served basis to each receive $1 equivalent in Gift Card. Each user may attempt to share the event multiple times and get a maximum of one Shared Bonus a day during the promotion period. The list of winners for this promotion will be announced hourly on the Lite Referral Mode landing page.
The Shared Bonuses will be distributed in the form of Gift Cards, containing one of the following tokens: BTC, ETH, BUSD, BNB, CHR, DODO, AMB, NBS, MDX, LEVER, BICO, STRAX, FOR, LOOM, or AUCTION.
For more information, please refer to the FAQ page.
Terms and Conditions
 • Both the referrer and the referred user must complete KYC for any party to unlock the corresponding rewards.
 • The rewards for Standard Referrals and the Lite Referral Mode are mutually exclusive. If a referral signs up using a user’s Lite Referral ID/link, the user will not be eligible for Standard Referral rewards, and vice versa.
 • Cashback voucher rewards:
  • Referral rewards are distributed in cashback vouchers. Eligible users will receive their cashback vouchers within 48 hours. Users must complete KYC within seven days after the cashback reward is available for redemption. Visit [Reward Center] to redeem cashback vouchers.
  • All cashback vouchers are valid for 14 days from the day of activation. Following the vouchers’ activation, the corresponding cashback in the amount equal to the trading fee of the certain product each day, will be distributed to the user’s spot account in USDT on the following day of the user’s trading before 23:59:59 (UTC). Learn the terms and conditions of cashback vouchers here.
 • Gift Card rewards:
  • The Gift Card rewards for Promotion A and B are limited and available on a first-come, first served basis. Gift Card rewards will cease when all rewards are distributed.
  • All Gift Card rewards are measured in BUSD equivalent value using the closing price of 2022-08-11.
  • Gift Card rewards will be distributed within 48 hours. Users may redeem their Gift Card rewards by visiting Gift Card - [History].
 • Eligible rewards must be redeemed within seven days after distribution.
 • Any deposit via a third-party payment method or from another Binance account will not be counted toward the deposit requirement in Promotion A.
 • Binance will use the real-time local currency to USD foreign exchange rates for calculation of the deposit amount requirement via fiat channels, and the price of the USDT trading pair at trading time for calculation of the cryptocurrency deposit and trade volume. If there is no USDT pair for a specific cryptocurrency, it will be converted to another token or coin with a USDT pair to determine its value.
 • Sub-accounts cannot be used to participate in the Lite Referral Mode promotion. Deposits made via a sub-account or account transfer will not meet the requirements of the referral task.
 • Binance reserves the right to disqualify and revoke rewards for participants who engage in dishonest or abusive activities during the activity. This includes bulk-account registrations to farm additional bonuses and any other activity in connection with unlawful, fraudulent, or harmful purposes.
 • Binance reserves the right to cancel or amend any Activity or Activity Rules at our sole discretion.
 • Additional promotion terms and conditions can be accessed here.
 • All participants must strictly abide by the Binance Terms of Use.
 • Binance reserves the right of final interpretation of this activity.
Note: This announcement was last updated on 2022-10-12 to update the Promotion A reward for each user’s 20th successful referral from a 200 BUSD Gift Card, to a Gift Card that is worth up to 200 BUSD.
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
Risk Warning: Digital asset prices are subject to high market risk and price volatility. The value of your investment may go down or up, and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. Past performance is not a reliable predictor of future performance. You should only invest in products you are familiar with and where you understand the risks. You should carefully consider your investment experience, financial situation, investment objectives and risk tolerance and consult an independent financial adviser prior to making any investment. This material should not be construed as financial advice. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.