კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Introducing Highstreet (HIGH) on Binance Launchpool! Farm HIGH by Staking BNB and BUSD Tokens

Introducing Highstreet (HIGH) on Binance Launchpool! Farm HIGH by Staking BNB and BUSD Tokens

2021-12-17 08:00
Fellow Binancians,
Binance is excited to announce the 28th project on Binance Launchpool - Highstreet (HIGH), a play-to-earn MMORPG game on Binance Smart Chain.
Users will be able to stake their BNB and BUSD into separate pools to farm HIGH tokens over 30 days, with farming starting from 2021-12-18 00:00 AM (UTC).
HIGH Launchpool Details:
 • Token Name: Highstreet (HIGH))
 • Total Supply: 100,000,000 HIGH
 • Circulating Supply: 12,302,500 HIGH (12.30% of total supply)
 • Launchpool Supply: 1,000,000 HIGH
 • Research Report: Highstreet (HIGH)
 • Block Explorer: HIGH BEP20 Explorer, HIGH ERC20 Explorer
 • Staking Terms: No upper limit. KYC required
Supported Pools:
 • Stake BNB: 800,000 HIGH in rewards (80%)
 • Stake BUSD: 200,000 HIGH in rewards (20%)
 • Farming Period: 2021-12-18 00:00 AM (UTC) to 2022-01-16 11:59 PM (UTC).
HIGH Farming Distribution
Dates (00:00:00 - 23:59:59 UTC each day)Total Daily Rewards (HIGH)BNB Pool Daily Rewards (HIGH)BUSD Pool Daily Rewards (HIGH)
2021-12-18- 2022-01-1633,333.3326,666.676,666.66
Read about Highstreet (HIGH) in our research report here.
Please note:
 • Snapshots of user balances and total pool balances will be taken each hour to calculate user rewards, which will also be updated each hour.
 • Users will be able to accumulate their rewards (calculated each hour) and claim these rewards directly to their spot accounts at any time.
 • Each pool’s annual percentage yield (APY) and total pool balance will be updated in real time.
 • Tokens can only be staked in one pool at a time. For example, User A cannot stake the same BNB into two different pools at the same time, but can allocate 50% of their BNB into pool A and 50% into pool B.
 • Users will be able to unstake their funds at any time with no delay and participate in any other available pools immediately.
 • Tokens staked in each pool and also any unclaimed rewards will be automatically transferred to each user’s spot accounts at the end of each farming period.
 • BNB staked into Launchpool will still provide users with the standard benefits for holding BNB, such as airdrops, Launchpad eligibility and VIP benefits.
Project Links
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-12-17
Find us on
Instagram: https://www.instagram.com/binance

Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.