კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Hump Day Challenge: Win a Share of $50,000 in Rewards!

Hump Day Challenge: Win a Share of $50,000 in Rewards!

2022-08-24 09:00
Activity Period: 2022-08-24 09:00 to 2022-08-27 23:59 (UTC)
How to Get Started?
 • Step 1: Visit the Challenge landing page.
 • Step 2: Click the “Do it” button next to the corresponding mission.
 • Step 3: Complete missions during the activity period to get a corresponding number of challenge attempts. Other ways of completing a mission shall be deemed invalid.
 • Step 4: Click “GO” on the Challenge landing page to make your first challenge attempt. The cursor will rotate and finally stay on the designated square, which is the result of that attempt.
What Are the Prize Categories That Can Be Won?
 • 0.5 BUSD Token Voucher
 • 1 BUSD Token Voucher
 • 2 BUSD Cashback Voucher
 • 3 BUSD Token Voucher
 • 5 BUSD Cashback Voucher
 • 100 USDT Margin 0% Interest Voucher
 • 10 BUSD Cashback Voucher
 • Thanks. Please note that "Thanks" means that there is no reward from that challenge attempt.
How to Get More Challenge Attempts?
Complete the missions below to unlock Challenge attempts:
 • Successfully refer one friend to sign up for a Binance account and complete verification to unlock one Challenge attempt.
 • Trade at least 200 USDT in total volume (buys/sells) on any Spot trading pairs to unlock one Challenge attempt.
 • Trade at least 200 USDT in total volume (buys/sells) on any Margin trading pairs to unlock one Challenge attempt.
Each mission can only be completed once by each participant every 12 hours. If you have completed a particular mission and earned its corresponding Challenge attempt, you must wait for 12 hours before you can attempt the same mission again to earn another corresponding Challenge attempt.
The countdown to your next Challenge attempt begins from the time you complete the mission. For example, if you complete the required mission at 09:00 (UTC) on 2022-08-24, you can attempt the same mission again after 21:00 (UTC) on 2022-08-24, to get a corresponding Challenge attempt. To re-attempt the same mission after the 12 hours have lapsed, please click [Do it] again.
Terms & Conditions:
 • All users should complete KYC to successfully participate in the Challenge.
 • To participate in the Challenge, users must click the “Do it” button next to the corresponding mission first. After that, you are eligible to complete the mission anytime during the promotion period to get challenge attempts. Other ways of completing a mission shall be deemed invalid.
 • Voucher rewards from the successful attempt will be distributed to users when they win the Challenge. You will be able to log in and redeem your voucher rewards via Account > Reward Center.
 • If you don’t have a Binance account, click here to get a 10% trading fee discount. The 10% spot trading fee discount will remain valid as long as the Binance referral program is in place. The 10% futures trading fee discount shared by the inviter will last for 30 days from the date of Futures account activation.
 • Sub-account’s trading volume will not be combined with the master account’s standard trading volume in the final calculation. Each sub-account will not be viewed as an independent account when participating in this activity.
 • Binance reserves the right to disqualify trades that are deemed to be wash trades or illegally bulk registered accounts, as well as trades that display attributes of self-dealing or market manipulation.
 • Binance reserves the right to cancel or amend any Activity or Activity Rules at our sole discretion.
 • Where any discrepancy arises between the translated versions and the original English version, the English version shall prevail.
 • Additional promotion terms and conditions can be accessed here.
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
Risk Warning: Digital asset prices can be volatile. The value of your investment may go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses that might arise from your use of Margin. Margin trading carries substantial risk and amplifies both losses and profits. Past performance is not a reliable predictor of future performance. All of your margin balance may be liquidated in the event of adverse price movement. This information should not be regarded as financial or investment advice. To learn more about how to protect yourself, visit our Responsible Trading page. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.