კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი
Cancel

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance Will Support the Donnie Finance (DON) Airdrop Program for IOST (IOST) Holders

Binance Will Support the Donnie Finance (DON) Airdrop Program for IOST (IOST) Holders

2021-02-24 07:42
Fellow Binancians,
Binance will support the Donnie Finance (DON) airdrop program for IOST (IOST) holders. The snapshot for the airdrop will take place at the first IOST network block created after 2021-02-25 08:00 AM (UTC).
 • IOST deposits and withdrawals will be suspended starting from 2021-02-25 07:00 AM (UTC). Please note that trading of IOST will not be affected during the airdrop.
 • Deposits and withdrawals will be reopened after the snapshot is completed.
 • We will take a snapshot of IOST tokens held by Binance users at the above time, and will distribute DON tokens based on the formula as follows:
  • DON claimed by user A = (Amount of IOST held by user A at the snapshot time / Total amount of IOST held by the exchange at the snapshot time) * Total DON airdropped to Binance
Please note:
 • IOST tokens that are pending deposit or withdrawal at the time of the snapshot will not count towards your IOST balance.
 • IOST balances under 1 IOST (including those in trade orders) will not be eligible for the airdrop.
 • The snapshots will include IOST balances in Spot wallets, Margin, Savings and Staking accounts, but excludes USDT-Margined Futures wallet. Undistributed IOST interest payments will not be included.
 • IOST borrowed from Margin or Crypto Loans, or IOST transferred to Spot wallets from these accounts, will not be eligible for the airdrop.
 • For the trading and listing of DON on Binance, DON will go through the same strict listing review process as Binance does for any other coin/token. Supporting this airdrop does not guarantee the listing of DON. Binance does not guarantee any listings as per our internal policy.
 • Binance will distribute the DON tokens after the project has completed the DON token distribution to exchanges. We will post a further announcement once the distribution to Binance users is completed.
 • U.S. persons, entities and sanctioned countries are not eligible to receive this airdrop. For more information, please refer to Binance Terms of Use.
For further information on how the DON tokens will be airdropped to IOST holders, please refer to:
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-02-24
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on