კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance Pool Officially Launches Litecoin Mining Pool: Zero Pool Fees for the First Month!

Binance Pool Officially Launches Litecoin Mining Pool: Zero Pool Fees for the First Month!

2021-11-09 08:52
Fellow Binancians,
Binance Pool officially launched the Litecoin (LTC) mining service, which supports Dogecoin merged mining, at 2021-11-09 07:00 AM (UTC). LTC mining pool will adopt the PPS settlement method. Additionally, Litecoin miners will receive Dogecoin (DOGE) income according to the PPLNS mining method. There is no minimum payment threshold for Litecoin or Dogecoin, and the mining proceeds will be directly sent to your Binance mining pool wallet.
From 2021-11-09 07:00 AM to 2021-12-08 07:00 AM (UTC), all users can enjoy a 0% pool fee rate for Litecoin mining by connecting their Litecoin hashrate to Binance Pool.
Key clients can apply for Binance Pool VIP accounts. Please feel free to send an email to poolvip@binance.com for VIP application.
For more information about Binance Pool Litecoin mining, please read the Binance Litecoin Mining Tutorial.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. You are advised that Binance is not responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-11-09
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.