კრიპტოს ყიდვა
ბაზრები
ვაჭრობა
ფიუჩერსები
Earn
მეტი
Cancel
განცხადება
ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance Futures Will Launch USDT-Margined ALICE Perpetual Contracts with Up to 25X Leverage

Binance Futures Will Launch USDT-Margined ALICE Perpetual Contracts with Up to 25X Leverage

2021-03-16 02:00
Fellow Binancians,
Binance Futures will launch USDT-margined ALICE perpetual contracts with up to 25x leverage at 2021-03-16 03:00 AM (UTC).
Please note: ALICE perpetual contracts are USDT-margined futures contracts that use USDT as collateral. Users will be able to select between 1-25x leverage.
Further information:
Risk Warning: Futures trading carries a substantial risk and the possibility of both significant profits and losses. Past gains are not indicative of future returns. All of your margin balance may be liquidated in the event of extreme price movement. The information here should not be regarded as financial or investment advice from Binance. All trading strategies are used at your discretion and your own risk. Binance will not be liable to you for any loss that might arise from your use of Futures.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-03-16
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app
Find us on