კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance Futures Will Launch Coin-Margined MANA Perpetual Contracts with Up to 20X Leverage

Binance Futures Will Launch Coin-Margined MANA Perpetual Contracts with Up to 20X Leverage

2021-11-16 08:22
Fellow Binancians,
Binance Futures will launch coin-margined MANA perpetual contracts with up to 20x leverage at 2021-11-17 03:30 AM (UTC).
Please note: MANA perpetual contracts are coin-margined futures contracts that use MANA as collateral.
Further information:
Risk Warning: Futures trading carries substantial risk and the possibility of both significant profits and losses. Past gains are not indicative of future returns. All of your margin balance may be liquidated in the event of extreme price movements. The information here should not be regarded as financial or investment advice from Binance. All trading strategies are used at your discretion and your own risk. Binance will not be liable to you for any loss that might arise from your use of Futures. To learn more about how to protect yourself, visit our Responsible Trading resource page.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-11-16
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.