კრიპტოს ყიდვა
ბაზრები
ვაჭრობა
ფიუჩერსები
Earn
მეტი
Cancel
განცხადება
ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance Futures Will Delist and Update the Leverage & Margin Tiers of USDⓈ-M 1000LUNCBUSD Perpetual Contract

Binance Futures Will Delist and Update the Leverage & Margin Tiers of USDⓈ-M 1000LUNCBUSD Perpetual Contract

2023-06-01 09:15

Fellow Binancians,

Binance Futures will close all positions and conduct an automatic settlement on the USDⓈ-M 1000LUNCBUSD Perpetual Contract at 2023-06-08 09:00 (UTC). The contract will be delisted after the settlement is complete.

In addition, Binance Futures will adjust the leverage and margin tiers of the USDⓈ-M 1000LUNCBUSD Perpetual Contract at 2023-06-01 12:00 (UTC), as per the table below. Existing positions opened before the update will be affected. It is strongly advised to adjust the position and leverage prior to the adjustment in order to avoid any potential liquidation. 

Updates to Leverage & Margin Tiers:

  • 1000LUNCBUSD (USDⓈ-M Perpetual Contract)

Previous Leverage and Margin Tiers

New Leverage and Margin Tiers

Leverage Before Change

Position Before Change (Notional Value in BUSD)

Maintenance Margin Rate Before Change

Leverage After Change

Position After Change (Notional Value in BUSD)

Maintenance Margin Rate After Change

11 - 20x

0 < Position ≤ 5,000

2.00%

9 - 10x

0 < Position ≤ 5,000

2.00%

9 - 10x

5,000 < Position ≤ 25,000

2.50%

7 - 8x

5,000 < Position ≤ 25,000

2.50%

6 - 8x

25,000 < Position ≤ 100,000

5.00%

6x

25,000 < Position ≤ 100,000

5.00%

3 - 5x

100,000 < Position ≤ 250,000

10.00%

3 - 5x

100,000 < Position ≤ 250,000

10.00%

2x

250,000 < Position ≤ 1,000,000

12.50%

2x

250,000 < Position ≤ 1,000,000

12.50%

1x

1,000,000 < Position ≤ 5,000,000

50.00%

1x

1,000,000 < Position ≤ 1,500,000

50.00%

Please Note

  • Users are advised to close any open positions prior to the delisting time to avoid automatic settlement.

  • Users are not allowed to open new positions for the aforementioned contract starting from 2023-06-08 08:30 (UTC).

  • In order to protect users and prevent potential risks in extremely volatile market conditions, Binance Futures may undertake additional protective measures toward the USDⓈ-M 1000LUNCBUSD Perpetual Contract without further announcement, including but not limited to adjusting the maximum leverage value, position value, and maintenance margin in each margin tier, updating funding rates such as the interest rate, premium and capped funding rate, changing the constituents of the price index, and using the Last Price Protected mechanism to update the Mark Price.

  • Where any discrepancy arises between the translated versions and the original English version, the English version shall prevail.

For more information:

Thanks for your support!

Binance Team

2023-06-01

Trade on-the-go with Binance’s crypto trading app (iOS/Android)

Find us on 

Binance reserves the right in its sole discretion to amend or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.

Risk Warning: Digital asset prices can be volatile. The value of your investment may go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. Futures trading, in particular, is subject to high market risk and price volatility. All of your margin balance may be liquidated in the event of adverse price movement. Past performance is not a reliable predictor of future performance. Before trading, you should make an independent assessment of the appropriateness of the transaction in light of your own objectives and circumstances, including the risks and potential benefits. Consult your own advisers, where appropriate. This information should not be construed as financial or investment advice. To learn more about how to protect yourself, visit our Responsible Trading page. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.