კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance Completes the Second Round of BEL Airdrop Distribution

Binance Completes the Second Round of BEL Airdrop Distribution

2021-02-02 10:14
Fellow Binancians,
Binance has completed the second round of BEL airdrops to ARPA holders. Users can confirm the receipt of these tokens via the Distribution History page in the User Center.
For more information, please refer to the original announcement: Binance Will Support the Bella (BEL) Airdrop Program for ARPA (ARPA) Holders.
Risk warning: Cryptocurrency trading is subject to high market risk. Please make your trades cautiously. Binance will make best efforts to choose high-quality coins, but will not be responsible for your trading losses.
Thanks for your support!
Binance Team
2021-02-02
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on