კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
Binance 3-Year Anniversary Event! Over $250,000 in BNB, CHR & PNT Tokens to be Won!

Binance 3-Year Anniversary Event! Over $250,000 in BNB, CHR & PNT Tokens to be Won!

2020-07-10 12:35

To celebrate Binance’s 3rd anniversary, Binance is holding a gift program with tasks for all Binance users to complete during the activity period, giving away a total of 10,000 BNB, 1,800,000 CHR, and 75,000 PNT tokens!

Please ensure that you update your App to the latest versions: iOS: V. 2.15.0 and Android: V.1.26.3 to participate in this activity.

Activity Period: 2020/07/11 0:00 AM - 2020/07/18 0:00 AM (UTC)

How Do I Get Started?

 • Complete a trade on Binance during the activity period.
 • Receive a gift after 4:00 AM (UTC) on the following day. 
 • Share this gift on social media or with your friends.
 • When a friend opens the gift, you will both receive a random reward of up to $100 in tokens each! 

3 Different Gifts to Collect!  

Users will be able to collect one of each of the BNB, CHR and PNT gifts to share with their friends. 

 • Receive a BNB gift by completing any valid trade on Binance (excluding CHR and PNT).
 • Receive a CHR gift by completing a trade in either CHR/BNB, CHR/BTC or CHR/USDT trading pairs.
 • Receive a PNT gift by completing a trade in either PNT/BTC or PNT/USDT trading pairs.

Notes & Terms:

 

 • How do I open a gift?
  • Share the gift link or image to social media or with friends. When a friend registers on Binance.com successfully through your gift link (up to 5 friends per gift), both of you will each receive a random token reward. Please note that the gifter will only receive a maximum of 1 reward per gift, received when the first friend registers on Binance.com.
 • Users will be able to access their gifts in their Binance App -> Account -> My gifts -> Claim your gifts.
 • A valid trade includes any buy or sell on Binance spot trading pairs , Binance margin (cross & isolated margin), Binance perpetual futures, Binance options or BLVT.
 • Users will be able to receive one unopened gift from each of the BNB, CHR and PNT promotions above. 
 • New users that register via your gift link will also count as your referrals. 
 • The conversion rates used for each token reward is the live exchange rate at the time each gift reward is claimed.
 • Gift links will expire when this activity ends. 
 • Tokens received from gifts can only be traded and will not be able to be withdrawn from your account until your account has completed 3 BTC in trading volume.
 • If the tokens received from gifts are not traded within 15 days after the end of the activity, the rewarded tokens will be removed from your account. 
 • Each sub-account will not be viewed as an independent account when participating in this activity. Sub-account trading volume will be combined with the master account’s total trading volume. 
 • Binance reserves the right of final interpretation of the activity.

Risk warning: Cryptocurrency investment is subject to high market risk. Binance is not responsible for any direct, indirect or consequential losses as a result of the trading competition. Please make your investments with caution.