კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
BETH, SNM, SSV & STG Available via Credit/Debit Card, and RIF on Recurring Buy

BETH, SNM, SSV & STG Available via Credit/Debit Card, and RIF on Recurring Buy

2022-09-09 10:50
Fellow Binancians,
Introducing new fiat-to-token listings on Binance via Buy Crypto with Credit/Debit Card.
Users can now purchase BETH, SNM, SSV and STG with major fiat currencies using credit/debit cards.
New fiat currencies available for BETH, SNM, SSV and STG purchase:
  • AUD, BGN, BRL, EUR, GBP, PLN, RUB, TRY, UAH
Users can now purchase RIF on Recurring Buy with a major fiat currency.
New fiat currency available for RIF Recurring Buy:
  • EUR
Start Buying Cryptocurrencies with Credit/Debit Cards Now!
Getting started:
Note: These features are made available on Binance through the services of third-party partners that Binance works with from time to time and are not provided by Binance directly. It is important to note that the transactions are local and that there is no foreign remittance of money. Please refer to our guidelines for further information.
For Brazil only: Binance users paying with credit/debit cards will be charged the IOF tax with every card transaction on Binance.
Thanks for your support!
Binance Team
2022-09-09
Find us on
Binance reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice.
Risk Warning: Digital asset prices can be volatile. The value of your investment can go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance is not liable for any losses you may incur. You should not invest more than you can afford to lose and you should ensure that you fully understand the risks involved. Past performance is not a reliable predictor of future performance. Before trading, please take into consideration your level of experience, purchase objectives, and seek independent financial advice, if necessary. It is your responsibility to ascertain whether you are permitted to use the services of Binance based on your individual circumstances. Not financial advice. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.