კრიპტოს ყიდვა
გადახდა
ბაზრები
ვაჭრობა
დერივატივები
Earn
NFT
ინსტიტუციონალური
არხი

განცხადება

ამჟამად ეს სტატია არ არის თქვენს ენაზე. ავტომატური მთარგმნელი რეკომენდებულია ინგლისური ენისთვის.
მთავარი
მხარდაჭერის ცენტრი
განცხადება
API Functionality Now Enabled for Binance Liquid Swap

API Functionality Now Enabled for Binance Liquid Swap

2020-09-23 05:39
Fellow Binancians,
Binance has enabled API functionality for Binance Liquid Swap. The API supports adding liquidity, removing liquidity and swapping tokens via API.
Please refer to the full API documentation on Binance Liquid Swap here.
Thanks for your support!
Binance Team
2020/09/23
Trade on the go with Binance’s mobile crypto trading app:
Find us on