Binance Feed
აღმოაჩინეთ
სიახლეები
პასუხისმგებლობაზე უარი: ეს პლატფორმა მოიცავს მესამე მხარის მოსაზრებებს. ჩვენ არ ვადასტურებთ მათ სიზუსტეს. ციფრული აქტივების ფასები შეიძლება იყოს მერყევი. ჩაატარეთ თქვენი საკუთარი მოკვლევა. პირობები სრულად იხილეთ აქ.
LIVE
LIVE
Mister Sailer
Mar 15th
Binance c 21 марта запретит покупку и вывод гривны с помощью кошельков Settlepay и Advcash — единственным способом ввода-вывода гривны останется P2P
#binance #bitcoin
თარგმნა ვერ მოხერხდახელახლა ცდა
97
9
კომენტარები 0
ციტატა 0
ტოპ