קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
איך נוכל לעזור לכם?
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

Buy Crypto (Fiat/P2P)

P2P Trading
Get started with P2P
Glossary of P2P Trading TermsHow to transfer assets from Spot wallet to P2P Wallet?How to Add New Payment Methods for P2P TradingHow to Buy Cryptocurrency on Binance P2P (web)?How to Buy Cryptocurrency on Binance P2P (App)?How to sell crypto on Binance P2P (Desktop)How to Sell Cryptocurrency on Binance P2P (App)?How to Post P2P Trading Advertisements on Binance WebsiteHow to Post Trade Advertisements on Binance P2P (App)How to Buy/Sell Crypto via P2P Express Zone on Binance WebsiteHow to Buy/Sell Crypto via P2P Express Zone on Binance AppBinance P2P Comment Feature Guide How to Buy Cryptocurrency via P2P Trading on Binance LiteHow to Sell Cryptocurrency via P2P Trading on Binance Lite
P2P FAQ Center
פעולות בחשבון