Exchange
המרת נכסי בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים
Academy
לימודי בלוקצ'יין ומטבע מבוזר
ברוקר
פתרונות טרמינל מסחר
Charity
צדקה
Cloud
פתרונות בורסה ארגוניים
DEX
בורסת נכסים דיגיטליים מבוזרת מהירה ומאובטחת
Labs
אינקובטור לפרויקטים מובילים בבלוקצ'יין
Launchpad
פלטפורמה להשקת אסימונים
Research
ניתוח דרגת מוסד ודוחו"ת
Trust Wallet
ארנק המטבע המבוזר הרשמי של Binance
קנה מטבע מבוזר
שווקים
בסיסי
הדרך הקלה ביותר לסחור
קלאסי
ממשק פשוט וקל לשימוש
מתקדם
גישה מלאה לכל כלי המסחר
שוליים
הגדילו את הרווחים שלכם באמצעות מינוף
P2P
העברה בנקאית ויותר מ-100 אפשרויות
אסימון מניה
New
מסחר במניות עם מטבעות דיגיטליים
עסקה
סרוק להורדת האפליקציה עבור IOS ואנדרואיד
הורדה
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
אודות חישוב יתרת BNB
Binance
2021-04-23 04:33
מנגנון החישוב שמשמש לצורך תיעוד היתרה היומית של BNB השתנה ובמקום לתעד מצב נתון בשעה 0:00 (שעון UTC) בכל יום היא כעת מחשב יתרת BNB יומית ממוצעת (כולל BNB בחשבונות Binance רגילים, בחשבונות בטוחות, בחשבונות משנה, במוצרי חיסכון של Binance, בחשבון כספת BNB, בחשבונות פיאט של Binance, בחשבונות ארנק חוזים עתידיים, בחשבונות ארנק כרטיסי Binance ובחשבונות Launchpool).
יתרה NBN יומית ממוצעת = סיכום הממוצע היומי של הבאים:
 • יתרת חשבון ספוטים
 • יתרת חשבון בטוחות
 • יתרת חשבונות משנה
 • יתרת חשבון חיסכון של Binance
 • יתרת חשבון כספת BNB
 • יתרת חשבון פיאט של Binance
 • יתרת ארנק חוזים עתידיים
 • יתרת ארנק כרטיסים של Binance
 • יתרת חשבון Launchpool
הערה:
 • יתרה ממוצעת בחשבון ספוטים מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון הספוטים ביום שמחולק ל-24 שעות.
 • יתרה ממוצעת בחשבון משנה מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון המשנה ביום שמחולק ל-24 שעות.
 • סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB (יתרה נטו ב-BNB = יתרת BNB כוללת פחות BNB שלוויתם פחות הריבית על BNB) בחשבונות הבטוחות הראשי והמשניים ביום שמחולק ל-24 שעות. לתשומת לבכם, היתרות בחשבונות בטוחות עשויות להיות שליליות.
 • יתרה ממוצעת בחשבון חיסכון של Binance מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון החיסכון של Binance ביום שמחולק ל-24 שעות
 • יתרה ממוצעת בחשבון כספת BNB מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון הכספת BNB ביום שמחולק ל-24 שעות
 • יתרה ממוצעת בחשבון פיאט של Binance מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון הפיאט של Binance ביום שמחולק ל-24 שעות.
 • יתרה ממוצעת בחשבון ארנק חוזים עתידיים של Binance מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון ארנק החוזים העתידיים של Binance ביום שמחולק ל-24 שעות.
 • יתרה ממוצעת בחשבון ארנק כרטיסים של Binance מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון ארנק הכרטיסים של Binance ביום שמחולק ל-24 שעות.
 • יתרה ממוצעת בחשבון Binance Launchpool מחושבת באמצעות סיכום כל תמונות המצב השעתיות של יתרת ה-BNB בחשבון Binance Launchpool ביום שמחולק ל-24 שעות.
 • לאחר שאסימוני BNB שלכם נעולים באמצעות שימוש במוצר DeFi Staking, הם לא ייספרו לצורך חישוב יתרת ה-BNB הממוצעת לצורך ביצוע פעילויות שונות ב-Binance.
 • אסימוני BNB המשמשים כערובה עבור הלוואות Binance אינם נספרים לצורך חישוב יתרת ה-BNB הממוצעת שלכם.
 • לאחר שאסימוני BNB שלכם מתווספים למאגרי נזילות מסוג Liquid Swap, הם לא ייספרו לצורך חישוב יתרת ה-BNB הממוצעת לצורך ביצוע פעילויות שונות ב-Binance.
 • לאחר שאסימוני BNB שלכם מוחזקים בהחזקה נעולה, הם לא ייספרו במסגרת מנגנון חישוב יתרת ה-BNB הממוצעת שלכם.
לתשומת לבכם:
 • אם יתרת ה-BNB הממוצעת שלילית, היא תוצג כיתרת אפס.
 • תמונות מצב שעתיות יתבצעו במועדים אקראיים
 • פקודות ממתינות נכללות בחישוב היתרה
 • פוזיציות שנפתחו לפני 2 באוגוסט 2019 יחושבו תוך שימוש במנגנון החישוב המקורי
לקבלת העדכונים, יש לעיין בהכרזה של Binance.
מאמרים קשורים
אופן השימוש בכלי Binance Web TradingView