קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD

שאלות נפוצות
Launchpad & Launchpool

איך נוכל לעזור לכם?
פעולות בחשבון
הדרכה למשתמש
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad & Launchpool
Binance Pool (מאגר)
חסכונות גמישים
חסכונות נעולים
פעילויות
השקעה אוטומטית
כספת BNB
סטייקינג נעול
סטייקינג ב-DeFi (מימון מבוזר)
כריית נזילות
השקעה דואלית
Crypto Deposit/Withdrawal
מסחר בטוחות
מסחר בספוט, בטוחות ו-OTC
נגזרות קריפטו
פיננסים
API
אבטחה
תנאי שימוש
NFT

כללי חישוב הקצאת מנוי Launchpad וניכוי BNB

2021-10-20 02:37
הסבר לעיצוב של מנוי Launchpad חדש
בעיצוב החתימה החדש של תכנית המאיץ Launchpad, המשתמשים יכולים להתחייב על סכום BNB לקראת מכירת אסימונים, כאשר ההקצאה הסופית שלהם מהאסימון החדש נקבעת לפי היחס בין ה-BNB שהם התחייבו עליו לבין סה"כ ה-BNB עליו התחייבו כל המשתמשים שמשתתפים. 
להלן החישוב הגס הראשוני של הקצאת האסימונים הסופית של כל משתתף:
BNB עליו התחייב משתתף בודד / סה"כ BNB שכל המשתתפים התחייבו עליהם) * סה"כ אסימוני ABC שיימכרו ב- Launchpad.
לדוגמה, סך של 100,000,000 אסימוני ABC מוצעים בסשן חדש של Launchpad. המשתמש מתחייב ל- 5,000 BNB ו- 9 משתמשים אחרים מתחייבים בסך הכל ל- 100,000 BNB בתקופת החתימה.
משתמש זה יקבל יחס של 5,000 ל- 105,000 BNB, או 4.76% מכלל האסימונים (4,761,905 ABC) שהוצעו בשלב הראשון של החישוב.
שלב חישוב 1
BNB מחויבים
יחס התחייבות
חישוב ראשוני של הקצאת אסימוני ABC
משתמש 1
50,000
47.62%
47,619,048
משתמש 2
30,000
28.57%
28,571,429
משתמש 3
7,000
6.67%
6,666,667
משתמש 4
6,000
5.71%
5,714,286
משתמש 5
5,000
4.76%
4,761,905
משתמש 6
5,000
4.76%
4,761,905
משתמש 7
1,400
1.33%
1,333,333
משתמש 8
500
0.48%
476,190
משתמש 9
90
0.09%
85,714
משתמש 10
10
0.01%
9,524
סך הכל
105,000
עם זאת, מכיוון שיש תקרת השקעה לכל משתמש, משתמשים אשר יגיעו לתקרת ההשקעה - הקצאתם תועבר למשתתפים אחרים שהתחייבו לפחות BNB. נשתמש בתקרה של 20,000,000 אסימוני ABC לצורך דוגמה זו.
שלב חישוב 2
BNB מחויבים
יחס התחייבות
הקצאת ABC אחרי הגעה לתקרת ההשקעה
משתמש 1
50,000
47.62%
20,000,000
משתמש 2
30,000
28.57%
20,000,000
משתמש 3
7,000
6.67%
6,666,667
משתמש 4
6,000
5.71%
5,714,286
משתמש 5
5,000
4.76%
4,761,905
משתמש 6
5,000
4.76%
4,761,905
משתמש 7
1,400
1.33%
1,333,333
משתמש 8
500
0.48%
476,190
משתמש 9
90
0.09%
85,714
משתמש 10
10
0.01%
9,524
סך הכל
105,000
הקצאה שנותרה
(36,190,476)
מאחר שגם משתמש 1 וגם משתמש 2 הגיעו לתקרת ההשקעה, ההקצאה הנוספת שלהם בסך 36,190,476 אסימוני ABC תחולק בין המשתמשים הנותרים על סמך יחס ההתחייבות שלהם.
שלב חישוב 3
BNB מחויבים
יחס התחייבות
הקצאה סופית של ABC
משתמש 1
50,000
47.62%
20,000,000
משתמש 2
30,000
28.57%
20,000,000
משתמש 3
7,000
6.67%
16,800,000
משתמש 4
6,000
5.71%
14,400,000
משתמש 5
5,000
4.76%
12,000,000
משתמש 6
5,000
4.76%
12,000,000
משתמש 7
1,400
1.33%
3,360,000
משתמש 8
500
0.48%
1,200,000
משתמש 9
90
0.09%
216,000
משתמש 10
10
0.01%
24,000
סך הכל
105,000
ההקצאה הסופית של ABC מוצגת לעיל ותוקצה לכל משתמש בשלב החלוקה הסופי. 
למשתמש שהחזיק במקור 7,000 BNB הוקצו 16,800,000 אסימוני ABC לאחר ביצוע התאמה לפי תקרת ההשקעה (עלייה מ- 6,666,667 ABC שחושבו בשלב הראשון). 
חישוב ניכוי BNB
לאחר סיום הקצאת האסימונים הסופית, ננכה את הסכום המתאים מיתרת ה- BNB הנעולה של כל משתמש בהתבסס על יחס ה-ABC ל-BNB שנקבע מראש.
סכום ה- BNB שיש לנכות עבור כל משתמש = הקצאה סופית של ABC * מחיר ABC/BNB מוגדר מראש
נתבונן במשתמש 3 בטבלה השלישית לעיל - אם מחיר ABC/BNB נקבע על 0.000222222, הסכום הסופי של BNB שינוכה מה- BNB הנעול של משתמש 3 יהיה 16,800,000 * 0.000222222 = 3,733.3296 BNB.