קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
נגזרות קריפטו
חוזים עתידיים
חוזים עתידיים USDⓈ-M

כיצד מחשבים את העלות הנדרשת לפתיחת פוזיצייה בחוזים עתידיים תמידיים

Binance
2021-09-15 03:22
על הסוחרים לוודא שהארנק שלכם כולל את סכום הכספים המינימלי הנדרש לפני פתיחת פוזיציה. העלות הדרושה לפתיחת פוזיציה כוללת את המרג'ין ההתחלתי והפסדים פתוחים (אם ישנם). הפסדים פתוחים נוצרים כאשר המחיר של חוזה עתידי מתפתח לכיוון לא טוב (למשל, כשהמחיר המסומן נמוך ממחיר הפקודה בפקודת לונג). Binance מחשיבה הפסדים פתוחים כאחת מהעלויות הנדרשות לפתיחת פוזיציה, כדי להימנע מליקווידציה כפויה כאשר סוחרים מזינים פקודה. אם הפסד פתוח אינו נכלל כאחת העלויות הנדרשות לפתיחת פוזיציה, קיים סיכוי גבוה שעל הפוזיציה תחול ליקווידציה מייד לאחר הזנת פקודה מסוג זה.
הנוסחה לחישוב העלות הנדרשת לפתיחת פוזיציה היא:
עלות = מרג'ין התחלתי + הפסד פתיחה (אם ישנו)

1. העלות הנדרשת לפתיחת פקודת לימיט או סטופ

שלב 1: חישוב המרג'ין ההתחלתי

בטוחה התחלתית
= ערך רעיוני לחלק במינוף
= (9,235.30 * 1 BTC) לחלק ב-20
= 462.66

שלב 2: חישוב הפסד פתיחה

הפסד פתוח
= מספר החוזה * ערך מוחלט {min[0, כיוון הפקודה * (מחיר הפקודה - מחיר מסומן)]}
*כיוון הפקודה: 1 עבור פקודת לונג;-1 עבור פקודת שורט
(א) הפסד פתוח עבור פקודת לונג
= מספר החוזה * ערך מוחלט {min[0, כיוון הפקודה * (מחיר הפקודה - מחיר מסומן)]}
= 1 * ערך מוחלט {min[0, 1 * (9,259.84 - 9,253.30)]}
= 1 * ערך מוחלט {min[0, 6.54]}
= 1 * 0
= 0
אין הפסד פתוח כשמשתמש/ת פותח/ת פקודת לונג.
(ב) הפסד פתוח עבור פקודת שורט
= מספר החוזה * ערך מוחלט {min[0, כיוון הפקודה x (מחיר הפקודה - מחיר מסומן)]}
= 1 * ערך מוחלט {min[0, -1 * (9,259.84 - 9,253.30)]}
= 1 * ערך מוחלט {min[0, -6.54]}
= 1 * 6.54
= 6.54
יש הפסד פתוח כשמשתמש/ת פותח/ת פקודת שורט.

שלב 3: חישוב העלות הדרושה לפתיחת פוזיציה

מכיוון שלפקודת הלונג אין הפסד פתוח, העלות הנדרשת לפתיחת פוזיציית לונג שווה למרג'ין ההתחלתי.
(א) עלות נדרשת לפתיחת פוזיציית לונג
= 462.66 + 0
= 462.66
לפקודת שורט יש הפסד פתיחה, ולכן העלות הנדרשת לפתיחת פוזיציית שורט היא גבוהה יותר, משום שעלינו לקחת בחשבון את ההפסד הפתוח בנוסף למרג'ין ההתחלתי.
(ג) עלות נדרשת לפתיחת פוזיציית שורט
= 462.66 + 6.54
= 469.20 (בעיגול ההפרש)

2. העלות הנדרשת לפתיחת פקודת שוק

שלב 1: חישוב המחיר המונח (assuming price)

פקודת לונג: המחיר המונח = מחיר מבוקש[0] * (1 + 0.05%), פקודה פתוחה: המחיר המונח = max(מחיר מוצע[0], מחיר מסומן)
(א) מחיר מונח של פקודת לונג
= מחיר מבוקש[0] * (1+ 0.05%)
=10461.77 * (1 + 0.05%)
= 10467.0009
(ב) מחיר מונח של פקודת שורט
= max(מחיר מוצע[0], מחיר מסומן)
= max (10461.78, 10461.78)
= 10461.78
*[0]: מחיר רמה 1

שלב 2: חישוב המרג'ין ההתחלתי

מרג'ין התחלתי = ערך רעיוני לחלק במינוף
(א) מרג'ין התחלתי של פקודת לונג
= המחיר המונח של פקודת לונג * מספר החוזה לחלק במינוף
= 10467.0009 * 20 / 0.2
= 104.670009
(ב) מרג'ין התחלתי של פקודת שורט
= המחיר המונח של פקודת שורט * מספר החוזה לחלק במינוף
= 10461.78 * 20 / 0.2
= 104.6178

שלב 3: חישוב הפסד פתוח

הפסד פתוח
= מספר החוזה * ערך מוחלט {min[0, כיוון הפקודה * (מחיר הפקודה - מחיר מסומן)]}
*כיוון הפקודה: 1 עבור פקודת לונג;-1 עבור פקודת שורט
(א) הפסד פתוח עבור פקודת לונג
= מספר החוזה * ערך מוחלט {min[0, כיוון הפקודה * (מחיר הפקודה - מחיר מסומן)]}
= 0.2 * ערך מוחלט {min[0, 1 * (10461.78 - 10467.0009)]}
= 0.2 * ערך מוחלט {min[0, -5.2309]}
= 0.2 * 5.2309
= 1.04418
יש הפסד פתוח כשמשתמש/ת פותח/ת פקודת לונג.
(ב) הפסד פתוח עבור פקודת שורט
= מספר החוזה * ערך מוחלט {min[0, כיוון הפקודה * (מחיר הפקודה - מחיר מסומן)]}
= 0.2 * ערך מוחלט {min[0, -1 * (10461.78 - 10461.78)]}
= 0.2 * ערך מוחלט {min[0, 0]}
= 0.2 * 0
= 0
אין הפסד פתוח כשמשתמש/ת פותח/ת פקודת שורט.

שלב 4: חישוב העלות הדרושה לפתיחת פוזיציה

לפקודת שורט יש הפסד פתוח, ולכן העלות הנדרשת לפתיחת פוזיציית לונג היא גבוהה יותר, משום שעלינו לקחת בחשבון את ההפסד הפתוח בנוסף למרג'ין ההתחלתי.
(א) עלות נדרשת לפתיחת פוזיציית לונג
= 104.670109 + 1.04418
= 105.71 (בעיגול ההפרש)
מכיוון שלפקודת השורט אין הפסד פתוח, העלות הנדרשת לפתיחת פוזיציית שורט שווה למרג'ין ההתחלתי.
(ב) עלות נדרשת לפתיחת פוזיציית שורט
= 104.6178 + 0
= 104.61 (בעיגול ההפרש)
מאמרים קשורים
מפרטים של חוזים עתידיים בבטוחות USDⓈ