קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
מסחר בטוחות
מסחר P2P
אבטחה ותאימות עבור מסחר P2P

סעיפים משלימים לתקנות הניהול של המפרסמ/ת בנושאים הקשורים לנכסי פיקדון

Binance
2021-09-08 03:41
סעיפים אלה משלימים את תקנות הניהול של המפרסמ/ת בנושאים הקשורים לנכסי פיקדון:
1. נכסי פיקדון:
כדי להבטיח עסקאות בטוחות, הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לנכות נכסים של סוחרי P2P שהופקדו כפיקדון ("פיקדון") במצבים הבאים, לאחר שהסוחרים יעברו בדיקת הכר-את-הלקוח (KYC) ובדיקה למניעת הלבנת הון על ידי הפלטפורמה.
1.1 מצבים שבהם ינוכה פיקדון:
1.1.1 במקרה שבו יחולו אחד מהמצבים הבאים, תעמוד לנו הזכות לנקוט בצעדים  לניכוי את הפיקדון של המפרסמ/ת, בחלקו או במלואו:
(1) הסוחר/ת ערער/ה על עסקה, הפלטפורמה קבעה שהאשמה היא על   הסוחר/ת, ועל אף כי הסוחר/ת צריכ/ה לשאת באחריות ולבצע את הצעדים המתחייבים מצידו/צידה, הוא/היא לא משתפ/ת פעולה או לא מבצע/ת את המחויבויות הנדרשות בתוך פרק זמן סביר, כאשר חוסר שיתוף פעולה זה גורם הפסדים / נזקים  למשתמשים אחרים;
(2) הסוחר/ת משתמש/ת  בפלטפורמה לביצוע הלבנת הון, העלמת מטבע חוץ או ארביטראז' בלתי חוקיים או מוסווים, מניפולציות זדוניות של מחירי עסקאות, שיבוש זדוני של פקודות עסקה וכל התנהגות או פעולה בלתי חוקית או פלילית אחרת המפרה את תקנות הפלטפורמה;
(3) הסוחר/ת משתמש/ת במותג Binance לצורך גיוס חברים, גביית עמלות תיווך, שיווק כוזב או קשירת קשרים זדוניים או מטעים וכו', באופן הפוגע בזכויות, באינטרסים או במוניטין של הפלטפורמה;
(4) הסוחר/ת פותח/ת באופן לא חוקי  חשבונות מסחר או כרטיסי אשראי השייכים לצד  שלישי כך שיהיו זמינים לצד אחר, או עוסק/ת בהונאה, הלבנת הון ופעולות פליליות או בלתי-חוקיות אחרות באופן הגורם נזק לפלטפורמה זו, למשתמשים רלוונטיים או לצדדים שלישיים;
(5) אם לסוחר/ת יש פקודה בלתי-סטנדרטית שנמצאת בהליכי ערעור וממתינה לטיפול מסיבות שונות,   הסוחר/ת ת/ישא בכל  מחויבות או אחריות קשורה שתיקבע על ידי הפלטפורמה לאחר שהפלטפורמה תבדוק את הפקודה, ולפלטפורמה לא תהיה כל אחריות במקרה שבו הסוחר/ת  לא ניתנ/ת להשגה בתוך פרק זמן סביר;
(6) הסוחר/ת הפר/ה כלל או תקנה אחרים כלשהם  בפלטפורמה;
(7) אם הוקפאו חשבונות התשלומים וחשבונות קבלת התשלומים של הסוחר/ת בשל מעשה או מחדל מצידו/מצידה  והסוחר/ת לא מדווח/ת לפלטפורמה על ההפקדה  בפרק הזמן הנדרש;
(8) מצבים אחרים שבהם נכסי הפיקדון צריכים להיות מנוכים לאור פגם כלשהו בהתנהלות הסוחר/ת, כפי שתיקבע הפלטפורמה באופן סביר והגיוני.
1.1.2 לאחר שניכתה הפלטפורמה את הפיקדון של הסוחר/ת, בחלקו או במלואו, בהתאם לתקנות הניהול של המפרסמ/ת, הסוחר/ת תמלא מחדש את מכסת הפיקדון בסכום שווה ערך לסכום שנוכה במלואו.
1.2. הסכום בפועל  שינוכה מהפיקדון ייקבע על בסיס ההשלכות בפועל וסכום הפיצויים הנדרשים בעקבותיהן, וזאת באמצעות  הערכת ניהול סיכונים  של הפלטפורמה:
1.2.2 אם הפלטפורמה וידאה את קיומן של הנסיבות המיוחדות הבאות, תעמוד לנו הזכות לנכות באופן אוטומטי את הפיקדון שלך במלואו:
(1) לפלטפורמה יש הוכחות סבירות שיוכיחו כי המפרסמ/ת לוקח/ת חלק פעיל או מסייע/ת בהונאה, הלבנת הון או פעילויות בלתי חוקיות ופליליות אחרות;
(2) נמצא כי הסוחר/ת קשור/ה למקרי הונאה או הלבנת הון בעת ביצוע עסקאות בין פלטפורמות או בפלטפורמות אחרות;
(3) נמצא כי הסוחר/ת מעבירה לפלטפורמה זו נכסים בלתי חוקיים כגון כספים גנובים.
(4) תשלום שביצע/ה הסוחר/ת גרם להקפאת חשבון קבלת התשלומים של משתמש/ת, ובמהלך תהליך האימות, נמצא כי המפרסמ/ת  מעורב/ת בפעולות מרמה או כי סיפק/ה מסמכי זיהוי מזויפים.
(5) תשלום שביצע/ה הסוחר/ת גרם להקפאת חשבון קבלת תשלומים של משתמשים, והמפרסמ/ת מסרב/ת לשתף פעולה בפתרון העניין.
(6) חשבונות התשלומים וקבלת התשלומים של הסוחר/ת הוקפאו מספר פעמים, אך אף אחת מההקפאות הללו לא דווחה לפלטפורמה כנדרש; או - חשבונות התשלומים וקבלת התשלומים של המפרסמ/ת הוקפאו באופן שגרם הפסדים משמעותיים למשתמשים אחרים בפלטפורמה.  
מאמרים קשורים
הנחיות לסוחרים ברשת עמיתים (P2P) של Binance