קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
מסחר בספוט, בטוחות ו-OTC
מסחר בטוחות

מהן פוזיציות מסחר של מרג'ין מבודד

Binance
2021-09-22 04:19

מהן פוזיציות מסחר של מרג'ין מבודד?

פוזיציות מסחר של מרג'ין מבודד משמשות לחישוב העלויות והרווח/הפסד של פוזיציה בעסקאות היסטוריות. פוזיציית המרג'ין המבודד אינה תלויה בסכום כספים בחשבונכם או בהרגלי ההלוואות שלכם. במקום זאת, לצורך חישוב, היא משתמשת בנתונים לגבי צמדי מסחר בעסקאות היסטוריות (לונג ושורט). המידע של הפוזיציה מחושב מחדש ומתעדכן בכל חמש דקות. לדוגמה, אם ביצעתם עסקת מרג'ין חמש דקות לפני שהמערכת ביצעה חישוב מחדש, חישובי ערך הפוזיציה והרווח/הפסד יתבססו על החישובים העדכניים. 

מדוע חישוב המבוסס על פוזיציות מסחר של מרג'ין מבודד הוא שימוש בעת מסחר?

אם תפתחו פוזיציית מרג'ין לונג/שורט על פני סדרת עסקאות, חישוב פוזיציות המסחר של המרג'ין המבודד יכול לשמש לחישוב ממוצע העלויות של העסקאות שלכם. הדבר מאפשר לכם לבדוק בצורה נוחה את הרווח וההפסד שלכם ואת ערך הפוזיציה שלכם על בסיס פעילות המסחר ההיסטורית שלכם, כך שתוכלו לבצע החלטות השקעה טובות יותר.

שאלות נפוצות

1. כיצד מחשבים פוזיציות מסחר של מרג'ין מבודד / פוזיציות של מרג'ין מצטבר?
'פוזיציית מסחר' משמעותה סכום נטו הקנייה (לונג) / נטו המכירה (שורט) של נכס שבו סחרתם במסגרת צמד מסחר מבודד ספציפי מאז שפתחתם את הפוזיציה ההתחלתית.  לדוגמה, אם פתחתם פוזיציית מרג'ין על פני סדרת עסקאות, תוכלו להשתמש בחישוב המצטבר כדי לקבוע את גודל הנטו של הפוזיציה שלכם. 
נניח שפתחתם פוזיציית מרג'ין מבודד ב-BTCUSDT וביצעתם סדרת עסקאות בהמשך לפוזיציה ההתחלתית שלכם. כמות הנטו של הרכישה לאחר כל עסקה תהיה כדלקמן:
תאריךמסחרכמותנטו קנייה מצטבר (פוזיציית מסחר)כיוון
T+1קנייה10 BTC10 BTCלונג
T+2מכירה7 BTC3 (= 7 - 10) BTCלונג
T+3מכירה2 BTC1 (= 2 - 3) BTCלונג
T+4מכירה5 BTC4- (= 5 - 1) BTCשורט
T+5קנייה4 BTC0 (= 4 + 4-) BTCריק
עם T+3, תהיה לכם פוזיציית לונג של 1 BTC.
עם T+4, תהיה לכם פוזיציית שורט של 4 BTC.
עם T+5, לא תהיה לכם פוזיציה.
* בהנחה שעם T+3, יש לכם פוזיציית לונג של 1 BTC ומחזיקים ב-1 BTC בחשבון המרג'ין שלכם, ואז העברתם את ה-1 BTC לחשבון הספוט שלכם, דהיינו, אין נכסים בשווי BTC בחשבון המרג'ין המבודד שלכם, לפוזיציית המסחר שלכם עדיין תהיה פוזיציית לונג של 1 BTC.
2. כיצד מחשבים את מחיר העלות בפוזיציות מרג'ין מבודד?
עבור פוזיציות לונג:
מחיר עלות = (כמות קנייה * מחיר קנייה)∑ לחלק בגודל פוזיציה (מאז שהפוזיציה ההתחלתית נפתחה) 
במקרה זה, כל פוזיציית לונג נוספת לאחר הפוזיציה ההתחלתית תיחשב ויבוצע לגביה חישוב מחדש לקביעת מחיר העלות החדש. 
עבור פוזיציית שורט:
מחיר עלות = (כמות מכירה * מחיר מכירה)∑ לחלק בגודל פוזיציה (מאז שהפוזיציה ההתחלתית נפתחה)
במקרה זה, כל פוזיציית שורט נוספת לאחר הפוזיציה ההתחלתית תיחשב ויבוצע לגביה חישוב מחדש לקביעת מחיר העלות החדש.
ממוצע משוקלל לוקח בחשבון את הכמות שנרכשה והמחיר בכל עסקה. במילים אחרות, אם תקנו 2 BTC נוספים, המחיר שתשלמו ישפיע על הממוצע יותר מאשר אם הייתם קונים 1 BTC. כאשר פוזיציה חוזרת ל-0 או משנה כיוון, מחיר העלות יחושב מחדש. 
כדי לעזור לכם להבין זאת טוב יותר, נביא את הדוגמה הבאה:
תאריךמסחרכמותמחיר ביצועפוזיציית מסחרמחיר עלות
T+1קנייה1 BTC38,000 USDT1 BTC לונג38,000 USDT
T+2קנייה2 BTC40,000 USDT3 BTC לונג
1*38,000+ 2*40,000)/(1+2)=39,333.333333 USDT
(מחיר העלות חושב מחדש כי צברתם כמות נוספת מאותה פוזיציה.)
T+3מכירה1 BTC39,000 USDT2 BTC לונג 
39,333.3333 USDT
(לא התרחשו עסקאות נוספות באותו הכיוון. לפיכך, הפוזיציה ומחיר העלות נותרו כפי שהם.)
T+4מכירה3 BTC45,000 USDT1 BTC שורט
45,000 USDT
(ה-2 BTC הנותרים נמכרו עבור 45,000 USDT, ונפתח שורט של 1 BTC באותו המחיר.)
3. מהו רווח והפסד צף?
רווח והפסד צף הוא הרווח וההפסד הבלתי ממומש של פוזיציה, שחושב על בסיס מחיר המדד ומחיר העלות. להלן הנוסחה לרווח צף:
רווח והפסד צף של פוזיציית לונג = גודל פוזיציה * (מחיר המדד פחות מחיר עלות);
רווח והפסד צף של פוזיציית שורט = גודל פוזיציה * (מחיר עלות פחות מחיר המדד).
למשל:
מסחר בלונג:
נניח שאתם מחזיקים בפוזיציה של 3 BTC בצמד מבודד של BTCUSDT, ומחיר העלות הוא 40,000; מחיר המדד של BTCUSDT הוא 50,000. הרווח וההפסד הצף שלכם יהיה = 3 * (40,000 - 50,000) = 30,000 USDT.
מסחר בשורט:
אם אתם מחזיקים בפוזיציית שורט של 3 BTC בעוד שמחיר העלות ומחיר המדד נותרים ללא שינוי, הרווח וההפסד הצף שלכם יהיה = 3 * (50,000 - 40,000) = 30,000- USDT.
4. מהו רווח והפסד כולל?
רווח והפסד כולל הוא סך הרווח וההפסד של הפוזיציות שלכם.
רווח והפסד כולל מחושב באופן הבא: כמות קנייה נטו (של כל העסקאות הקודמות)*מחיר המדד פחות נטו ערך השוק של הקנייה
*נטו כמות הקנייה = כמות הפוזיציות של פקודות קנייה פחות כמות פוזיציות המכירה (נכס מסחר)
נטו ערך השוק של הקנייה = כמות פקודות הקנייה שנסחרו פחות מספר פקודות המכירה שנסחרו (נכס הצעת מחיר)
*הערה: חישוב הרווח וההפסד בהיסטוריית פקודות המרג'ין משתמש גם בחישוב סך הרווח וההפסד. ניתן לגשת להיסטוריית פקודות המרג'ין ולבחור את פרק הזמן הספציפי עבור חישוב הרווח וההפסד.
לדוגמה, להלן פרטי העסקה עבור צמד מבודד BTCUSDT:
תאריךמסחרכמותמחיר ביצוע
T+1קנייה10 BTC30,000 USDT
T+2מכירה7 BTC32,000 USDT
T+3מכירה2 BTC33,000 USDT
נניח שמחיר המדד העדכני ביותר של BTCUSDT עומד על 36,000.
נטו כמות הקנייה = 2 + 7 - 10 = 5 BTC
נטו ערך השוק של הקנייה - 10*30,000 + 2*33,000 פחות 7*32,000 = 142,000
רווח והפסד כולל = 5*36,000 פחות 142,000 = 38,000 USDT
5. מהו רווח והפסד ממומש?
רווח והפסד ממומש משמעותו הרווח או ההפסד של העסקאות שלכם שהושלמו. ניתן לחשב זאת באמצעות הנוסחה הבאה:
רווח והפסד ממומש = סך רווח והפסד פחות רווח והפסד צף
 בואו נעיין בטבלה לעיל. נניח שמחיר המדד העדכני ביותר של BTCUSDT עומד על 36,000. 
גודל הפוזיציה שלכם עם T+3 יהיה 5 BTC 
מחיר העלות של כל BTC הוא 10*30,000 + 2*33,000) לחלק 12 = 30,500 USDT.
הרווח וההפסד הממומש שלכם הוא 38,000 פחות (5*(30,500 - 36,000)) = 10,500 USDT.
מאמרים קשורים
מסחר במרג'ין