קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
נגזרות קריפטו
אסימונים ממונפים
מדריכים לאסימונים ממונפים

מה זה איזון מחדש של אסימונים ממונפים של Binance

Binance
2021-06-21 02:35
איזון מחדש הוא תהליך שבו אסימונים ממונפים מגדילים או מקטינים את פוזיציות החוזים העתידיים שלהם בנכס הבסיס להשגת מינוף היעד. ככל שמחיר נכס הבסיס שלהם יעלה, יידרשו יותר פוזיציות. בהתאם, אם המחירים ירדו, יופחתו הפוזיציות.

מנגנון איזון מחדש של אסימונים ממונפים של Binance

אסימונים ממונפים של Binance (בקיצור BLVT) מאוזנים מחדש לפי הצורך בלבד. אסימונים ממונפים של Binance (בקיצור BLVT) תוכננו במיוחד כדי למקסם את הקורלציה שלהם עם נכס הבסיס ולהיות בלתי צפויים באיזון מחדש על מנת להפחית את הפגיעות מול טקטיקות הטרמה (Front Running). בניגוד לאסימונים ממונפים קונבנציונליים (שאינם מנוהלים על ידי Binance), האסימונים הממונפים של Binance לא שומרים על יחס מינוף קבוע. במקום זאת, אסימונים ממונפים של Binance שומרים על מינוף יעד משתנה ומבצעים איזון מחדש רק במהלך תנודות שוק קיצוניות.
האיזון מחדש של פוזיציות האסימונים הממונפים של Binance נשלט על ידי האלגוריתמים הייחודיים של Binance. מנגנון האיזון מחדש נועד להגן על המשתמשים מההשפעה המזיקה לטווח הארוך של אסימונים ממונפים מסורתיים תוך שמירה על המאפיינים העיקריים של מוצר ממונף, מה שמאפשר למשתמשים להשיג פוזיציות ממונפות של חוזים עתידיים בלי לחשוש מפני ליקווידציה או להתעסק בטרחה הכרוכה בניהול פוזיציה ממונפת.

איך אסימונים ממונפים של Binance מאוזנים מחדש?

טווח מינוף היעד של אסימונים ממונפים של Binance הוא 1.25x ל -4x. הסכום האמיתי של יעד המינוף משתנה כל הזמן ומוסתר לצפיה מבחוץ.גם העיתוי של האיזון מחדש וגם יעד המינוף של האיזון מחדש אינם מוצגים למשקיפים מהצד או לאלגוריתמים, מה שמקשה הרבה יותר על ניחוש עסקאות עתידיות והטרמה שלהם. בכל עת, דף המידע של האסימונים יציג תמיד את יעד המינוף "הממומש" אחרי אירוע של איזון מחדש.
mceclip1.png
הערות:
 • יחס מינוף אמיתי הוא יחס המינוף בפועל שמוגדר באלגוריתם. יחס מינוף אמיתי משתנה כשהיחס בין פוזיציית החוזים העתידיים (שווי רעיוני) לגודל הקרן משתנה.
 • יחס יעד המינוף נקבע על ידי האלגוריתם במקרה של אירוע איזון מחדש. הוא תמיד יהיה בטווח 1.25-4x, אבל היחס המדויק יישאר חסוי. יעד יחס המינוף בדף נתוני האסימונים יהיה יעד המינוף הממומש לאחר אירוע איזון מחדש. עם זאת, שימו לב שיחס המינוף האמיתי יכול לנוד מעבר לטווח היעד בתנודות שוק קיצוניות.
 • המשתמשים לא רשאים לפדות אסימונים במהלך איזון מחדש של הכספים.
כשסכום המינוף האמיתי נמצא מחוץ לטווח יעד המינוף (1.25x - 4x), יתבצע איזון מחדש של האסימונים הממונפים של Binance כדי להישאר בטווח יעד המינוף. המידע על איזון מחדש כגון שינוי בסל ובסכום המינוף, יוצג בעמוד אסימונים ממונפים של Binance אחרי איזון מחדש של האסימונים הממונפים. המשתמשים יראו גם היסטוריה של כל אירועי האיזון מחדש בדף שהוזכר קודם.
mceclip0.png
כשמחיר החוזים העתידיים הקבועים עולה, סכום המינוף האמיתי יקטן. אם סכום המינוף האמיתי ירד ל- 1.25x ומטה, האסימונים הממונפים של Binance יאוזנו מחדש. האלגוריתם ירכוש פוזיציות נוספות כדי להגדיל את רמת המינוף האמיתית כך שרמת המינוף האמיתית תהיה בטווח מינוף היעד. האיזון מחדש עובד הפוך כאשר המחיר יורד.
הדוגמה שלהלן ממחישה כיצד פועל מנגנון האיזון מחדש כשמחיר החוזים העתידיים הקבועים עולה:
 1. תחילה, שי לאסימונים הממונפים של Binance קרן בשווי 100 מיליון דולר ופוזיציות חוזים עתידיים בסכום של 180 מיליון דולר ארה"ב בסל. יחס המינוף האמיתי הוא 1.8X.
 2. כשמחיר החוזים העתידיים הקבועים של BTCUSDT עולה ב -5%, ערך פוזיציות החוזים העתידיים יעלה ב-9 מיליון דולר לסכום של 189 מיליון דולר ארה"ב. האסימונים הממונפים ירוויחו 9 מיליון דולר ארה"ב וגודל הקרן יגדל ל -109 מיליון דולר ארה"ב. יחס המינוף האמיתי יורד ל-1.73x. עם זאת, זה לא מפעיל את אירוע האיזון מחדש בגלל שיחס המינוף האמיתי נמצא בטווח יעד המינוף של 1.25x-4x.
 3. כשמחיר החוזים העתידיים הקבועים של BTCUSDT עולה בעוד 120%, פוזיציות החוזים העתידיים יגדלו ב-226.8 מיליון דולר ארה"ב ויגיעו ל-415.8 מיליון דולר ארה"ב. כתוצאה מכך, האסימונים הממונפים ירוויחו 226.8 מיליון דולר ארה"ב וגודל הקרן יגדל ל -335.8 מיליון דולר ארה"ב. יחס המינוף האמיתי יורד ל -1.238x.
 4. מכיוון שיחס המינוף האמיתי נמוך מ- 1.25x (מחוץ לטווח המינוף היעד), יתרחש אירוע איזון מחדש. האלגוריתם ירכוש עוד פוזיציות חוזים עתידיים כדי להגדיל את סכום המינוף האמיתי. זה מבטיח שסכום המינוף נמצא בטווח יעד המינוף. האלגוריתם יחליט על סכום המינוף המאוזן מחדש. אם האלגוריתם ירצה לאזן מחדש מ-1.238x ל-1.7x, הוא ירכוש פוזיציות נוספות של חוזים עתידיים בשווי 155.06 מיליון דולר ארה"ב, ובכך יגדיל את כמות הפוזיציות של חוזים עתידיים ל-570.86 מיליון דולר ארה"ב שהם פי 1.7 מגודל הקרן.
סיכום
 • אסימונים ממונפים של Binance מאוזנים מחדש רק לפי הצורך. במיוחד במהלך תנודות שוק קיצוניות.
 • תנודות גדולות במחיר גורמות ליחס המינוף האמיתי לנוע מחוץ לטווח יעד המינוף (1.25x - 4x), מה שמפעיל את אירוע האיזון מחדש.
 • האלגוריתם יחליט על יעד המינוף שיאוזן מחדש על ידי הגדלת או הקטנת פוזיציות החוזים העתידיים בהתאם לכיוון של יעד המינוף.
 • לאחר סיום אירוע האיזון מחדש, יחס מינוף היעד וזמן האיזון מחדש יוצגו בדף האסימונים הממונפים של Binance.
מאמרים קשורים
מהם אסימונים ממונפים של Binance