Exchange
המרת נכסי בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים
Academy
לימודי בלוקצ'יין ומטבע מבוזר
ברוקר
פתרונות טרמינל מסחר
Charity
צדקה
Cloud
פתרונות בורסה ארגוניים
DEX
בורסת נכסים דיגיטליים מבוזרת מהירה ומאובטחת
Labs
אינקובטור לפרויקטים מובילים בבלוקצ'יין
Launchpad
פלטפורמה להשקת אסימונים
Research
ניתוח דרגת מוסד ודוחו"ת
Trust Wallet
ארנק המטבע המבוזר הרשמי של Binance
קנה מטבע מבוזר
שווקים
בסיסי
הדרך הקלה ביותר לסחור
קלאסי
ממשק פשוט וקל לשימוש
מתקדם
גישה מלאה לכל כלי המסחר
שוליים
הגדילו את הרווחים שלכם באמצעות מינוף
P2P
העברה בנקאית ויותר מ-100 אפשרויות
אסימון מניה
New
מסחר במניות עם מטבעות דיגיטליים
עסקה
סרוק להורדת האפליקציה עבור IOS ואנדרואיד
הורדה
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
מסחר בטוחות
מסחר P2P
אבטחה ותאימות עבור מסחר P2P
כללי הטיפול בערעור P2P
Binance
2021-04-07 08:42
*כלל זה חל על עסקאות שאינן במטבע CNY
ערעור מצד הקונה
1. פקודה שבוטלה:
 • אם התקיימה חריגה ממגבלת הזמן של הפקודה וזו בוטלה אוטומטית על ידי המערכת, אך הקונה בכל זאת ביצע את התשלום במצב לא מקוון, או אם לאחר שהקונה ביצע את התשלום, הפקודה בוטלה בטעות, נציגי שירות הלקוחות של Binance ייצרו קשר עם המוכר לקבלת החזר כספי. אם המוכר יסרב לתת החזר, הקונה יישא באחריות להפסד הכספי.
2. סכום התשלום וסכום הפקודה אינם תואמים:
 • אם הסכום בפועל ששולם על ידי הקונה גדול מסכום הפקודה, והקונה לחץ על כפתור "סמן כמשולם" ו-"הועבר, הבא", נציגי שירות הלקוחות של Binance ייצרו קשר עם המוכר לקבלת החזר כספי. אם המוכר יסרב לתת החזר, הקונה יישא באחריות להפסד הכספי.
3. המוכר לא שיחרר את הקריפטו בזמן:
 • אם לאחר שהקונה בצע את התשלום בהצלחה באמצעות שיטת התשלום בזמן אמת, המוכר לא שחרר את הקריפטו תוך יותר מ- 15 דקות, נציגי שירות הלקוחות של Binance ייצרו קשר עם המוכר בכדי לשחרר את הקריפטו. אם המוכר לא הגיב במסגרת זמן מסוימת, נציג שירות הלקוחות של Binance ישחרר בכפייה את הקריפטו.
 • אם הקונה השתמש בשיטת התשלום הלא-מיידית לביצוע התשלום, כך שהמוכר לא יכול לקבל את התשלום בזמן, נציגי שירות הלקוחות של Binance ייצרו קשר עם המוכר ויבקשו לשחרר את הקריפטו תוך 2 ימי עסקים. אם התשלום לא התקבל במגבלת הזמן שנקבעה, על המוכר ליצור קשר עם שירות הלקוחות במועד כדי לדווח על כך. אם המוכר לא יצר איתנו קשר, הדבר ייחשב כאילו התשלום התקבל. נציגי שירות הלקוחות של Binance ישחררו בכפייה את הקריפטו.
 • אם הקונה העביר כספים לחשבון בנק אחר של המוכר או לחשבון הבנק של אדם אחר, ולא השתמש בפרטי חשבון הבנק שמסר המוכר כדי לבצע תשלום, הקונה נושא בסיכון לביצוע העברה לחשבון הלא נכון.
4. המוכר לא מוכן לשחרר את הקריפטו ומנסה ליישב את העסקה במחיר גבוה יותר.
 • המוכר יעניק החזר ישירות לקונה, והפקודה תבוטל בהמשך. אחרת, הפקודה תשוחרר באופן ידני על ידי נציג שירות הלקוחות.
5. הקונה השאיר את ההערה המיוחדת בעת העברת הכסף, והמוכר לא שחרר את הקריפטו:
 • אם הקונה השאיר את ההערה "מטבע דיגיטלי, C2C / P2P, Binance, BTC" או מידע קשור אחר בעת העברת הכסף, נציגי שירות הלקוחות של Binance ייצרו קשר עם המוכר כדי לשחרר את האסימון או את ההחזר הכספי.
6. שפה פוגענית:
 • שני צדדים השתמשו בשפה פוגענית במהלך השיחה, אם נגד צד מסוים הוגש ערעור פעמיים ומעלה, חלק מפונקציות החשבון של המשתמש יושעו.
ערעור מצד המוכר
1. הקונה לחץ על "סמן כמשולם" או "הועבר, הבא"
 • אם הקונה לא שילם, והקונה לא סיפק הוכחת תשלום או שלא ניתן ליצור עמו קשר במסגרת זמן נתונה, לטובת המוכר, נציג שירות הלקוחות של Binance יבטל את הפקודה. אם פקודות בוטלו בשל אי תשלום 3 פעמים ויותר, חלק מפונקציות החשבון של המשתמש יושעו.
 • אם הקונה שילם, אך המוכר לא קיבל את התשלום, נציגי שירות הלקוחות של Binance ייצרו קשר עם המוכר כדי לשחרר את הקריפטו תוך 2 ימי עסקים. אם הקריפטו לא שוחרר בזמן שנקבע, נציגי שירות הלקוחות של Binance ישחררו את הקריפטו באופן כפוי. אם לא ניתן לשחרר את הקריפטו באופן רגיל, על המוכר לפנות לשירות הלקוחות בכדי לדווח על כך, ואם הוא לא יצר קשר, הדבר ייחשב כאילו התשלום התקבל.
2. אם חשבון התשלום והמידע המאומת אינם תואמים:
 • סכום התשלום וסכום הפקודה אינם תואמים: אם שם חשבון התשלום של הקונה (למשל כרטיס בנק) אינו תואם לשם המאומת, הקונה הפר את הכללים, לא ניתן לשחרר את הקריפטו, על המוכר לתת החזר כספי, והפקודה תבוטל.
 • אם הקונה שילם פחות מסכום הפקודה, לחץ על כפתור "סומן כמשולם" או "הועבר, הבא", ולא שילם את הסכום הנותר או שלא ניתן ליצור איתו קשר תוך 24 שעות, לטובת המוכר, על המוכר לתת החזר כספי, והפקודה תבוטל.
3. שיחרר את הקריפטו מוקדם יותר: המוכר לא וידא שקיבל את התשלום ושחרר את הקריפטו מוקדם יותר:
 • המוכר ייצור קשר עם שירות הלקוחות על ידי פתיחת קריאה, וידווח למשטרה באופן מיידי.
 • המוכר יישא באחריות לשחרור הקריפטו מוקדם יותר. הפלטפורמה אינה יכולה להבטיח שהכספים יתקבלו.
4. שפה פוגענית:
 • שני צדדים השתמשו בשפה פוגענית במהלך השיחה, אם נגד צד מסוים הוגש ערעור פעמיים ומעלה, חלק מפונקציות החשבון של המשתמש יושעו.
מאמרים קשורים
מדיניות עסקאות למשתמשי P2P