קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD

שאלות נפוצות
הלוואות קריפטו

איך נוכל לעזור לכם?
פעולות בחשבון
הדרכה למשתמש
Binance Fan Token
Binance Earn
Crypto Deposit/Withdrawal
מסחר בטוחות
מסחר בספוט, בטוחות ו-OTC
נגזרות קריפטו
פיננסים
הלוואות קריפטו
כרטיס מתנה
Binance Pay
API
אבטחה
תנאי שימוש
NFT
VIP

הסכם השירות של Binance Loan

2021-10-20 01:25
הסכם השירות להלוואות ב-Binance (להלן ("ההסכם") מהווה חלק מתנאי השימוש של Binance (להלן "תנאי השימוש"). אלא אם יצוין להלן אחרת באופן מפורש, לתנאים המשמשים בהסכם זה תהיה אותה המשמעות המוגדרת בתנאי השימוש, ונושאים אשר אינם מצוינים באופן מפורש בהסכם זה יהיו כפופים להוראות תנאי השימוש.
ההסכם הינו חוזה הנערך ומוסכם בין מפעילי Binance ומשתמשיה בנוגע לנושאים כגון תנאי שירות ההלוואות של Binance למשתמשים (להלן "השירות") וגביית העמלות הרלוונטיות. Binance מציעה את השירות כדי לענות על צורכי משתמשים בהחזקת ובשימוש במטבע דיגיטלי מסוים ובנכסים דיגיטליים אחרים, ובתמורה משתמשים נדרשים לספק מרג'ין המורכב מנכסים דיגיטליים תואמים (להלן "הנכס המשועבד") כתנאי מקדים לקבלת ההלוואה. לשם הנוחות, המונח "אנחנו" להלן מתייחס ל-Binance ולמפעילים של Binance, והמונח "את/ה" מתייחס למשתמש/ת פרטני/ת אשר עושה שימוש בשירות ומתקשר/ת בהסכם זה. כל מי שנמצא במדינות כגון בלארוס, קונגו, עיראק, איראן, צפון קוריאה, סוריה, סודן, דרום סודן, זימבבואה, קובה, קרים, מלזיה, אונטריו, ארצות הברית ושטחיו (כולל סמואה האמריקאית, גואם, איי מריאנה הצפוניים) , פורטו ריקו ואיי הבתולה של ארצות הברית) מנוע משימוש בשירותים המוצעים באתר זה.
יש לעיין בהסכם זה היטב ובמלואו ולהשתמש בשירות רק לאחר שקראת והבנת אותו לחלוטין. שימוש שלך באי אילו מהשירותים המוצעים בפלטפורמת ההלוואות של Binance מהווים את אישורך כי את/ה מודע/ת, מבינ/ה ומסכימ/ה לכל התנאים בהסכם זה ולכל התנאים בתנאי השירות, כולל כל השינויים והעדכונים שייעשו בהסכם מעת לעת.
I. אזהרת סיכון:
בעת שימושך בשירות, יחולו עליך סיכוני עסקאות גבוהים. על מנת להבין טוב יותר את הסיכונים הקשורים, נא לעיין היטב באזהרת הסיכון הבאה.
1.1 סיכונים הכרוכים בעסקאות ונכסים דיגיטליים:
שוק הנכסים הדיגיטליים הוא שוק חדש לחלוטין המאופיין בעמימות. נכון לעכשיו, בשוק הנכסים הדיגיטליים עושים שימוש ספסרים רבים, בעוד נפח השימוש הקמעונאי והמסחרי בו קטן באופן יחסי. מסחר בנכסים דיגיטליים טומן בחובו סיכונים גבוהים. העסקאות מתבצעות מסביב לשעון ללא הפרעה, אין כל מגבלה על רווח או על הפסד, והמחירים נתונים לתנודות משמעותיות בהשפעת עושי שוק, ספסרים וכן מדיניות ממשלה של מדינות. עליך להבין ולהסכים כי ההשקעה בעסקאות בנכסים דיגיטליים עלולה להוביל להפסד מלא או חלקי של נכסיך. לפיכך, עליך לקבוע את השימוש בנכסים הדיגיטליים ואת כמות העסקאות בנכסים דיגיטליים בהתאם לרמת ההפסד שאת/ה מסוגל/ת לספוג. האחריות לכל הפסד כלכלי שיעלה מעסקאות אלו תחול עליך בלבד.
1.2 סיכונים הקשורים לחוקים, תקנות ומדיניויות של מדינות:
לאור הגיבוש או השינוי של תקנות, מדיניויות וחוקים של מדינות שונות, עסקאות בנכסים דיגיטליים עלולות להיות מושעות או אסורות במדינות מסוימות בכל עת. עליך להבין ולהסכים כי את/ה בלבד תישא/י באחריות לכל ההפסדים, הסיכונים וההשלכות הנובעים מעסקאות אלו.
1.3 סיכונים הקשורים לפרטיות:
על מנת לעמוד בתקני הרגולציה התעשייתיים הגלובליים, בתקני רגולציה מקומיים ובהוראות ממשלתיות הנוגעים למניעת הלבנת הון (AML), להכרת הלקוח (KYC) ולמאבק במימון הטרור (CTF), אנו נציית לדרישות המוכתבות על ידי ממשלות או על ידי רשויות מוסמכות במדינות השונות לספק מידע רלוונטי לגביך במקרה שבו ממשלות או רשויות מוסמכות יציגו מסמכי חקירה מתאימים הדורשים מאיתנו שיתוף פעולה בחקירת פרטי חשבונך, נכסיך או פרטי עסקאות בפלטפורמה שלנו. כל חשיפת נתוני פרטיות או אובדן נכסים שייגרמו עקב כך יחולו על המשתמש/ת באופן עצמאי. לפרטים נוספים, תוכלו לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.
1.4 סיכונים הנוגעים למידע ולשוק:
לאור היותן של עסקאות בנכסים דיגיטליים חדשות ובלתי יציבות, אנו ממליצים לך להיעזר בהדרכה ובסיוע מקצועיים עם עולות שאלות כלשהן לפני ביצוע עסקה. עם זאת, אנחנו איננו מספקים לך באופן ישיר המלצות אודות עסקאות או השקעות. עליך להבין ולהסכים כי כל סיוע, מידע או המלצה אודות השקעה אשר אותם השגת או תשיג/י מצד שלישי כלשהו אינם קשורים אלינו בשום צורה, וכל הסיכונים, ההפסדים וההשלכות שינבעו מהם יהיו על אחריותך בלבד.
1.5 סיכונים הקשורים לאינטרנט ולטכנולוגיה:
אין באפשרותנו להבטיח כי כל המידע, הנתונים, התוכנות ושאר הדברים הכלולים בשירות והקשורים לנכסים דיגיטליים או נכסים משועבדים, הינם חסינים מהתערבות או מנזקים הנגרמים על ידי תוכנות זדוניות כגון וירוסים או סוסים טרויאנים. בנוסף, אין באפשרותנו לשלוט בזמינות וביציבות של רשת האינטרנט. קיימים סיכונים מובנים בביצוע עסקאות דרך האינטרנט, כולל וללא הגבלה, עיכובים או כשלים בתוכנה, בחומרה או בקישורי האינטרנט, כשלים במערכות מחשב ועוד גורמים שהינם 'כוח עליון' שעלולים לגרום לעיכובים, השהיות, ניתוקים או חריגות בביצוע השירות. עליך להבין ולסכים כי זוהי החלטתך האישית להתחבר ולהשתמש בשירותים או להוריד ולהשתמש במידע, תוכנות או נתונים כלשהם ולשעבד נכסים דיגיטליים. אנו איננו שולטים ביציבות של שרת כניסה, עמוד אינטרנט או גישה ליישומים או לעסקאות על גבי הרשת, להחזקה בנכסים דיגיטליים וכו'. כל הסיכונים, ההפסדים או ההשלכות שייגרמו כתוצאה מהגורמים לעיל הינם באחריותך בלבד.
1.6 סיכונים הקשורים בעיסוק בו זמנית בשירות הלוואות ובשירותי סיכון:
המשתמש/ת רשאי/ת להשתמש בשירות ההלוואות של Binance באמצעות חשבון ה- Binance שלו/ה, וכן רשאי/ת לעסוק בשירותי סיכון הזמינים בפלטפורמת Binance עם נכסים דיגיטליים השאולים מן הפלטפורמה. יש לשים לב כי מעורבות ושימוש בשירותים אלה, הינם יוזמות אישיות הנעשות מרצון חופשי של המשתמש/ת, ואת/ה מסכים/ה להיות אחראי/ת ולסיכון שלך ושלנו, להתחייבויות, לתוצאות ו/או להפסדים הנובעים מהתקשרות או משימוש בשירותים מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, את/ה מאשר/ת כי את/ה מודע/ת ומבין/ה היטב כי ישנם סיכונים מהותיים בשימוש בשירות הלוואות ו/או שירות סיכון וכי את/ה עלול/ה לאבד את כל הנכסים הדיגיטליים המעורבים בעסקה הרלוונטית כתוצאה מכך. בנוסף, את/ה עשוי/ה גם להיות אחראי/ת לפיצוי על ההפסדים שנגרמו בשל כך לפלטפורמת Binance. אנו לא נישא באחריות לסיכונים, הפסדים, השלכות ו/או ההתחייבויות מסוג זה. במידה ופלטפורמת Binance תספוג הפסדים או תישא באחריות עקב מתן שירות הלוואות זה ו/או שירותי סיכון, הנך מסכים/ה לפצות אותנו בגין כל ההפסדים שנגרמו לנו ולשאת בכל ההפסדים וההתחייבויות הללו באופן בלעדי ועצמאי ולאפשר לנו נקוט בכל אמצעי אחר שנראה לנו נחוץ או יעיל (כולל הקפאה או קיזוז סכום זה מנכס דיגיטלי השמור בחשבון ה- Binance שלך או בחשבונות אחרים ללא הגבלה).
1.7 סיכונים הקשורים ל'כוח עליון':
כל הסיכונים, ההפסדים או ההשלכות הנובעים מהשהיות, עיכובים או הפסקת השירות הנגרמים על ידי ציוד או תחזוקת מערכת, הפסקות חשמל, מזג אוויר גרוע, מגפות, תאונות, פעילויות פוליטיות, מלחמות, פעולות ממשלתיות, צווים של שיפוט או גופים מנהליים ופעולות אחרות שאינן בשליטתנו או ביכולתנו, או מסיבות של צד שלישי, יהיו על אחריותך הבלעדית.
1.8 סיכונים נוספים:
1.8.1 יש להבין ולהסכים כי עומדת לנו הזכות לנהל באופן מלא את חשבון Binance שלך ואת הנכסים המשועבדים המשמשים לפתיחת השירות במהלך תקופת השירות, וכי עומדת לנו הזכות (אך לא החובה) לנקוט בצעדי סגירת פוזיציות כפויה בנסיבות מסוימות, וכל הפסד כלכלי שייגרם בעקבות צעדים כאלו יהיה על אחריותך הבלעדית. 
1.8.2 אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, תפר/י את ההסכם או אם שימושך בשירות אינו חוקי לפי החוקים והתקנות בתחום השיפוט שלך, הרי שתעמוד לנו הזכות בכל עת להשהות או להפסיק את שימושך בשירות או את עסקאות הנכסים הדיגיטליים הקשורות, וכל הסיכונים, ההפסדים או ההשלכות שייגרמו כתוצאה מגורמים אלו יהיו על אחריותך בלבד.
1.9 יש להבין ולהסכים כי פעולת ההלוואה אל מול שעבוד בפלטפורמה שלנו הינה מרצון. יש לשקול היטב את הדברים ולפעול בשיקול דעת על מנת להעריך את מצבך הכספי ואת הסיכונים המצוינים לעיל ולקבל כל החלטה בדבר השימוש בשירות. אין באפשרות אזהרת הסיכון דנן לכלול את כל הסיכונים הקיימים והפוטנציאליים הכרוכים בשירות. אנו לא ניקח על עצמנו אחריות כלשהו לכל סיכון או תוצאה שלילית שייגרמו שלא בעקבות רשלנות חמורה מצידנו. 
II. תנאי השימוש בשירות
שימושך בשירות פירושו כי קראת והסכמת לתנאים הבאים לשימוש בשירות:
2.1 פתיחת וניהול חשבון השעבוד
2.1.1 אימות: בטרם תשתמש/י בשירות, עליך לעמוד בתנאי המשתמש/ת המוסמכ/ת כפי שמוגדרים בתנאי השימוש ובתנאים סבירים שבהם אנו דורשים ממך לעמוד באופן נפרד בהתאם לחוקים הרלוונטיים (כולל וללא הגבלה, תקנים גלובליים ומקומיים או מדיניויות הנוגעות להכרת הלקוח (KYC), מניעת הלבנת הון ומאבק במימון הטרור). בנוסף, עליך להשלים כל הליך אימות שנדרוש ממך. המידע שייתכן ותידרש לספק כולל, ללא הגבלה, את שמך, מספר הטלפון שלך, חשבון הדוא"ל שלך, מסמך זהות, מספרים של חשבונות מדיה חברתית וכן אישורים למקורות נכסים דיגיטליים. פרט למסירת המידע האמור, עליך להסכים לייפות את כוחנו לבחון כל מידע שכזה וכן כל מידע קשור, במישרין או בעקיפין (באמצעות צד שלישי) על מנת לאמת את תוכנו. השירות עשוי להיות תלוי במידע שאותו אישרת. עליך להבטיח כי המידע המסופק על ידך הינו נכון ומדויק. עליך לעדכן באופן מיידי כל שינוי בפרטיך או במידע כפי שסיפקת אותו. אם נגלה כי מידע שסיפקת הינו שגוי, שקרי, אינו מדויק, חלקי או מטעה, אזי תעמוד לנו הזכות לפנות אליך בדרישה לעדכן או למחוק באופן ישיר את המידע השגוי הרלוונטי וכן להשהות או להפסיק את השירות בחלקו או במלואו לפי הנסיבות. את תישא/י בהפסדים שינבעו כתוצאה מכך.
2.1.2 הגדרת החשבון: לאחר הבדיקה ואימות הראשוניים, תוכל/י להתחיל להשתמש בשירות באופן מיידי באמצעות חשבון Binance שלך. את/ה תהי/ה אחראי/ת לשמור על מספר חשבון השעבוד שלך של Binance ועל הסיסמה אליו, ואת/ה תישא/י בכל האחריות והחבות לכל הפעולות והאירועים שיתרחשו כתוצאה משימושך בחשבון השעבוד של Binance אלא אם מצוין באופן מפורש אחרת בהסכם זה.
2.1.3 דרישות לשימוש בשעבוד: ללא הסכמתנו או אישורנו, חשבון השעבוד שלך ב-Binance ישמש רק את מי שעל שמו/שמה רשום החשבון, וחל עליך איסור לתת, להלוות, להשכיר, להעביר או למסור בכל דרך אחרת שהיא את חשבון השעבוד לשימוש צד שלישי כלשהו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות, להקפיא או לבטל את השימוש בחשבון השעבוד על ידי כל אדם שהחשבון אינו רשום על שמו/שמה. אם את/ה חושד/ת כי נעשה שימוש אינו מורשה בחשבון המשתמש או בסיסמה שלך, עליך להודיע לנו על כך באופן מיידי. לא ניקח כל אחריות להפסד או נזק כלשהו שייגרמו כתוצאה משימוש בחשבון השעבוד על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו ללא אישורנו. 
2.1.4 אבטחת החשבון: אנו מחויבים לשמור על אבטחת נכסים משועבדים ויישמנו עבור השירות אמצעי הגנה בהתאם לתקני התעשייה. עם זאת, פעולות של משתמשים פרטניים עלולות להוות סיכון. את/ה מסכימ/ה להתייחס לאישורי הגישה שלך (כגון שם משתמש וסיסמה) כמידע חסוי, ולא לחשוף אותם בפני צד שלישי כלשהו. כמו כן, את/ה מסכימ/ה לקחת על עצמך את האחריות לנקוט באמצעי ההגנה הנדרשים על מנת להגן על אבטחת החשבון המשועבד שלך ועל המידע האישי שלך. אם תפתח/י חשבון משנה של חשבון השעבוד שלך ב-Binance ותאשר/י לצד שלישי להפעיל אותו בהסכמתנו, את/ה תהי/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לכל הפעולות המתבצעות ולתוצאות שינבעו מהשימוש בחשבון המשנה על ידי הצד השלישי. 
2.1.5 דרישות עבור כספים משועבדים והלוואה: את/ה לוקח/ת על עצמך לוודא כי מקורות הנכסים המשועבדים שלך הם חוקיים ועומדים בדרישות בעת שימוש בשירות, וכי תשתמש/י בהלוואה בהתאם לתנאי השימוש ולתקנות ולחוקים הרלוונטיים. 
2.2 תשלום הלוואה ונכסים משועבדים
2.2.1 לפני השימוש בשירות, יש לעיין היטב ב- איך משתמשים בהלוואות Binance ו- מהן הלוואות Binance ושאלות נפוצות. יש להבין ולהסכים לכללי תפעול ספציפיים הקשורים לשירות, הכוללים אך אינם מוגבלים לתעריף השיעבוד, כיסוי תעריף השיעבוד, תעריף שעבוד של סגירת פוזיציות כפויה, שיעור ריבית, משך הלוואה, תעריף סגירת פוזיציה כפויה'.
2.2.2 בעת השימוש בשירות, עליך להעביר כמה נכסים משועבדים ממספר סוגים לחשבון השעבוד שלך כשעבוד. לאחר שנוודא כי הליכי התשלום בוצעו, אנו נלווה לך מספר מטבעות מסוגים מסוימים, והדבר ייחשב כהשלמה אוטומטית של שירות ההלוואה. 
2.2.3 אלא אם מצוין אחרת באופן מפורש בהסכם זה או בתנאי השימוש, את/ה רשאי/ת לבחור באופן חופשי את משך הזמן עבור כל שימוש בשירות ההלוואות, אך משך הזמן המקסימלי לא יעלה על [180] ימים. את/ה מבינ/ה ומסכימ/ה כי ככל שמשך זמן ההלוואה ארוך יותר, כך הריביות ושאר העמלות הקשורות עשויות להיות גבוהות יותר. 
2.2.4 הנך מסכימ/ה כי, אלא אם יוסכם או יוחרג אחרת מצידנו, נאסר עליך למשוך אי אילו מהנכסים המשועבדים מחשבון השעבוד שלך לפני שהחזרת את ההלוואה ושילמת את כל הריביות וההוצאות הנלוות. עם זאת, באפשרותך להעביר נכסים משועבדים נוספים לחשבון השעבוד לפי שיקול דעתך על מנת להפחית את הסיכון בשימוש בשירות (לדוגמה, הסיכון של סגירת החשבון).
2.3 זכויותינו
2.3.1 הזכות לגבות ריביות ועמלות: בהתאם לכללים הקשורים שפורסמו על ידינו, עומדת לנו הזכות לגבות את הריביות ו/או את העמלות הקשורות הנצברות מעת לעת בעת שימושך בשירות כתנאי לשימושך בשירות. את/ה מסכימ/ה ומתחייב/ת לשלם את הריביות ו/או העמלות לעיל בהתאם לדרישות שפורסמו על ידינו.
2.3.2 הזכות ליישם צעדי בקרת סיכונים: כאשר המחיר משתנה בשל תנודות שוק בעת תהליך ההלוואה, וכאשר אנו קובעים באופן חד-צדדי כי קיים סיכון על בסיס שינוי שיעור המרג'ין בזמן אמת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות ליישם צעדי בקרת סיכונים כגון סגירת פוזיציות על נכסים משועבדים, ואת/ה מסכימ/ה ומקבל/ת ללא תנאי את תוצאות העיבוד הסופיות.
לצורך הסכם זה, המונח "סגירת פוזיציה" מתייחס לזכות שלנו למכור או להחיל הנחה על הנכסים המשועבדים במחיר מסוים (לרבות סילוק דרך ערוצי עסקאות מטבע או ערוצי עסקאות פיאט) ולתעדף את השימוש ברווחים מסילוק הנכסים המשועבדים לטובת פיצויים בערך השווה לקרן, לריביות ולשאר ההוצאות של המטבע הדיגיטלי. אנו נפרסם תקנות וכללים מפורטים בנוגע לסגירת פוזיציות ולצעדי בקרת סיכונים אחרים תחת איך משתמשים בהלוואות Binance.
במהלך תחזוקת פלטפורמת Binance, או בכל עת אחרת בה נמצא לנכון, את/ה מסכימ/ה כי אנו נהיה אחראים באופן מלא לניהול הנכסים המשועבדים שלך במקרה של סיכון כפי שנקבע על ידינו באופן חד צדדי, ניהול זה כולל אך אינו מוגבל לסגירת פוזיציה ותשלום הקרן, הריביות וההוצאות הקשורות להלוואה. אם צעדי בקרת הסיכונים (כגון סגירת הפוזיציה) שיינקטו על ידינו לא יצליחו לפצות על כל ההפסדים שייגרמו בעת הספקת השירות לך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדי סעד אחרים (כולל וללא הגבלה, הקפאה וניכוי של נכסים דיגיטליים בחשבון Binance שלך ובחשבונות אחרים) וכן את הזכות לחקור את מחויבויותיך המשפטיות.
2.3.3 הזכות לשלוח הודעות: את/ה מבינ/ה ומסכימ/ה כי במהלך השימוש בשירות, עומדת לנו הזכות (אך לא החובה) לשלוח לך הודעות מכל מיני סוגים (כגון אזהרות מוקדמות והתראות על סגירת פוזיציה) באמצעות מסרון SMS, הודעת דוא"ל או הודעות ללקוח בנסיבות מסוימות (כולל וללא הגבלה בנסיבות שבהן אנו קובעים כי קיים סיכון).
2.4 השהיה או הפסקה של השירות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות או לסיים את מתן שירות ההלוואות עבורך בכל עת בה אנו סבורים כי הדבר נחוץ או סביר. את/ה מסכימ/ה כי, במידה המותרת על פי חוק, הדבר אינו מחייב אותנו לקחת על עצמנו אחריות משפטית כלשהי כלפיך.
III. שונות
3.1 שינויים
אנו נשנה את ההסכם ואת הכללים העסקיים הקשורים של Binance מעת לעת בהתאם לתקנות ולחוקים החלים אם נראה זאת כנחוץ וסביר. עליך לבדוק באופן שגרתי את ההסכם ואת הכללים העסקיים הקשורים של Binance ולהיות עירני/ת לשינויים כלשהם. אם אינך מסכימ/ה לתוכן המתוקן, עליך לחדול באופן מיידי משימוש בשירות, לשלם בחזרה את כל המטבעות הדיגיטליים שלווית, ולשלם את כל הריביות וההוצאות שטרם שולמו. לאחר שתשוחרר הגרסה המעודכנת של ההסכם ושל הכללים העסקיים של Binance, המשך שימושך בשירות יהווה את הסכמתך לתוכן המעודכן ואת הסכמתך לציית לתנאים המעודכנים ולכללים העסקיים המעודכנים של Binance. 
3.2 שפה
הסכם זה כתוב באנגלית. ניתן לתרגם הסכם זה לשפות שונות, אם המטרה היא שהמשתמשים יוכלו להבין אותו. במקרה של חוסר עקביות בין גרסאות שפה שונות, הגרסה האנגלית היא זאת שתקבע. שאר גרסאות השפה של הסכם זה פרט לשפה האנגלית הינן לצורך ייחוס בלבד.
3.3 יצירת קשר עמנו
אם יש לך שאלות או חששות כלשהו לגבי ההסכם או השירות, או אם ברצונך להגיש בקשה כלשהי על סמך הסכם זה, יש לפנות לעמוד השאלות הנפוצות שלנו או ליצור עמנו קשר בדף התמיכה.