קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
נגזרות קריפטו
חוזים עתידיים
מדריך לחוזים עתידיים

כיצד משנים יתרת מרג'ין במצבי מרג'ין מבודד/צולב

Binance
2021-07-14 02:20
1. במצב מרג'ין מבודד, ניתן לשנות את יתרת המרג'ין המוקצה לפוזיציה שלכם, תחת לשונית [פוזיציות]. לשינוי יתרת המרג'ין, לחצו על אייקון [עריכה].
2. הזינו את הסכום שברצונכם להוסיף או להפחית. לאחר מכן, לחצו על [אישור].
mceclip1.png

חישובים עבור מרג'ין מקסימלי להוספה/הסרה במצבי מרג'ין מבוסס ומרג'ין צולב

מצב מרג'ין צולב:

החישובים הבאים מבטאים את סכום המשיכה המקסימלי במצב מרג'ין צולב. שתי הנוסחאות חלות כאשר היתרה בארנק שלכם אינה כוללת כספי מתנה או שלא נעשה במסגרתה שימוש בביטחונות צולבים:
  • crossWalletBalance - ∑isolated open order initial margin - cross Position Maintenance Margin
עבור ארנקים עם רווח והפסד בלתי ממומשים, סכום המשיכה המקסימלי לא יהיה גבוה מהנוסחה הבאה:
  • crossWalletBalance + ∑cross Unrealized PNL - ∑cross initial margin - ∑isolated open order initial margin

מצב מרג'ין מבודד:

החישובים הבאים מבטאים את סכומי המרג'ין המקסימליים להוספה ולהפחתה:

חוזים בבטוחות USDⓈ

שדהחישוב
סכום מקסימלי להוספה למרג'ין מבודדmin(crossWalletBalance - ∑isolated open order initial margin - ∑crossPosition MM, Available for Order)
סכום מקסימלי להפחתה ממרג'ין מבודדmax(0,min (isolatedWalletBalance - isolatedPosition MM, isolatedWalletBalance + size * (mark price - Entry Price) - mark price * abs(size) * IMR))

חוזים בבטוחות מטבע

שדהחישוב
סכום מקסימלי להוספה למרג'ין מבודדmin(crossWalletBalance - ∑isolated open order initial margin - ∑crossPosition MM, Available for Order)
סכום מקסימלי להפחתה ממרג'ין מבודדmax(0,min ( isolatedWalletBalance - isolatedPosition MM, isolatedWalletBalance + size * contractSize * (1 / Entry Price - 1 / mark price) - abs(size) * contractSize * IMR / mark price )
מאמרים קשורים
איך לפתוח חשבון חוזים עתידיים של Binance