קנה מטבע מבוזר
שלם עם
שווקים
NFT
New
הורדות
English
USD
מרכז תמיכה
שאלות נפוצות
מסחר בספוט, בטוחות ו-OTC
מסחר בטוחות

שיעור ריבית יומי עבור מסחר מרג'ין ב-Binance

Binance
2021-07-27 09:00
שיעור הריבית לחשבון מרג'ין ב-Binance מחושב על בסיס שעתי.
שימו לב: אם נלקחת הלוואת כספים לפרק זמן נמוך משעה, שיעור הריבית עדיין יחושב כאילו הולוו הנכסים למשך שעה אחת.
אם שיעור הריבית היומי הוא 0.02%, שיעור הריבית השעתי יחושב על ידי חלוקת 0.02% ב-24.
נוסחת החישוב: I (ריבית) = P (כסף שהולווה) כפול R (שיעור הריבית היומי בסך 0.02% לחלק ב-24) כפול T (זמן בשעות)
למשל:
אם, למשל, משתמש לווה 1,000 USDT בשעה 13:20 ומחזיר את התשלום ב-14:15, שיעור הריבית יחושב לפי: 1,000 כפול (0.02% לחלק ב-24) כפול 2 = 0.01666667 USDT.
שיעורי הריבית בחשבון מרג'ין עשויים להשתנות מעת לעת. יש לעיין כאן כדי לצפות בשיעורי הריבית העדכניים, מכסות ההלוואה ונתונים נוספים לגבי מסחר במרג'ין.
מאמרים קשורים
מסחר במרג'ין